Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

>Kangur matematyczny<

Treść


.
“KANGUR MATEMATYCZNY”
.
15 marca 2007 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im.ks.prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu odbył się Międzynarodowy Konkurs “Kangur matematyczny”. Inicjatorem konkursu jest organizacja “Association Kongourou Sans Frontiers” (Stowarzyszenie Kangur bez Granic) z siedzibą w Paryżu. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów naszej szkoły. Uczniowie pisali w dwóch kategoriach: Maluch - uczniowie klas IV oraz Beniamin - uczniowie klas V i VI.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR gromadzi w wielu krajach świata dzieci i młodzież w różnym wieku proponując im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej z pięciu grup wiekowych. Młodzież wszystkich krajów uczestniczących w konkursie otrzymuje te same zadania, wspólne dla danej kategorii wiekowej. Ideą konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział we wspólnej zabawie matematycznej. Świadomość tego faktu jest niewątpliwie wielką atrakcją dla uczestników. W odróżnieniu od innych, licznie organizowanych w różnych regionach konkursów, mających na celu wyłonienie talentów matematycznych, ten ma przede wszystkim przełamać dość powszechną wśród uczniów niechęć do tego przedmiotu. Głównymi nagrodami w konkursie są zagraniczne wycieczki i obozy matematyczne. Konkurs przeprowadzony jest raz w roku jednocześnie we wszystkich krajach biorących w nim udział i ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 min.
W Polsce głównym organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs jest w chwili obecnej jedynym konkursem adresowanym do tak szerokiego kręgu młodzieży. Może w nim uczestniczyć każdy uczeń od klasy III szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. Konkurs "Kangur matematyczny" ze względu na swoją formę, jako pierwszy uczył dzieci i młodzież obycia z testami wielokrotnego wyboru, kartami odpowiedzi. Laureaci konkursu mają możliwości nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych regionów Polski, a także innych krajów Europy.
.
Eliza Huza
322709