Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Konkurs wiedzy o Starym Sączu

Treść


.
KONKURS WIEDZY O STARYM SĄCZU
.
To kolejna impreza zorganizowana w ramach obchodów 750-lecia lokacji miasta. Zorganizowało go Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu i Towarzystwo Miłośników Starego Sącza pod honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Mariana Cyconia. Konkurs sprawdzał wiedzę uczestników dotyczącą historii miasta i jego zabytków.

Eliminacje pisemne odbyły się 15 marca 2007 r. w siedzibie Prywatnego Gimnazjum ul Partyzantów 15 a finał ustny w Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu. Wzięli w nim udział uczniowie następujących szkół: Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w składzie: Klaudia Ligęza, Alicja Niśniewska, Kinga Wójcik (opiekun: Maria Bielak); Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach: Kinga Jeleń, Mariola Leśnik, Adam Peciak (opiekun: Marek Macko), Gimnazjum w Barcicach w składzie: Jolanta Leśniara, Marta Skut, Paulina Psonak (opiekun: Mateusz Borucki); Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu w składzie: Klaudia Rams, Łukasz Kowalczyk, Maciej Janik (opiekun: Andrzej Sojka, który wraz z p.Teresą Szewczyk przygotowali ten konkurs). Koordynatorem i współorganizatorem z ramienia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza był jego prezes Jan Koszkul. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu, drugie uczniowie Gimnazjum w Barcicach, trzecie uczniowie Gimnazjum w Gołkowicach.

Nagrody ufundowane przez Prywatne Gimnazjum wręczyli organizatorzy: państwo Iwona Rams (właściciel Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu) i jego dyrektor p.Katarzyna Chyclak oraz Jan Koszkul (prezes TMSS).
Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali odtwarzacze plików MP3, drugiego - komputerowe programy edukacyjne, a trzeciego - nagrody książkowe. Nagrody wręczono wszystkim członkom zwycięskich zespołów. Nagrodę główną w postaci pucharu dla szkoły ufundowało Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.
Osobną kategorię stanowił konkurs plastyczny. Komisja w składzie: Andrzej Długosz (kustosz Muzeum Regionalnego), Małgorzata Tarsa Bielak i Ignacy Kurowski (Galeria “Pod Piątką” Stary Sącz) wyróżniła następujących uczniów:
   pierwsze miejsce - Justyna Bieryt (Gimnazjum w Gołkowicach),
   drugie - Jolanta Marczyk (Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu),
   trzecie - Adam Mikulec (Gimnazjum w Gołkowicach).
Wszyscy uczestnicy konkursu także otrzymali pamiątkowe dyplomy.
.
O konkursie rozmawiam z jego uczestniczką Klaudią.
.
Co sprawiło, że zainteresowałaś się historią miasta i jego zabytkami?
- To jakby naturalne, że mieszkając w tak pięknym miejscu chce się coś wiedzieć o jego przeszłości. Od dwóch lat biorę udział w zajęciach historycznych, które odbywają się w Muzeum Regionalnym im.Seweryna Udzieli, prowadzonych przez p.Andrzeja Sojkę. Oglądając zebrane tam eksponaty i słuchając objaśnień, udzielanych przez kustosza muzeum p.Andrzeja Długosza, poznajemy historię miasta i dzieje ludzi z nim związanych, w tym wielu sławnych w całym świecie, jak choćby Ada Sari, czy ks.Leopold Kmietowicz.
Byliśmy również na wieży kościoła parafialnego i miejsce to, niedostępne dla zwiedzających, wywarło na mnie duże wrażenie. Zachwyciła mnie panorama miasta i jego wspaniałe położenie.
Przygotowanie do konkursu polegało na sporządzaniu notatek z zajęć muzealnych, czytaniu książek o historii naszego miasta, ale także wiele dały mi rodzinne spacery jego ulicami i zapoznawanie się z tablicami informacyjnymi na poszczególnych budynkach.
Chciałabym także w imieniu moich kolegów Maćka i Łukasza zapewnić, że nasze zainteresowania nie są tylko chwilowe. Wiem, że historią miasta, którą polubiliśmy, i której głębsze poznawanie będziemy kontynuować, będziemy się dzielić z rodziną i znajomymi przyjeżdżającymi do naszego grodu. Być może w przyszłości zostaniemy przewodnikami.
.
Właścicielka gimnazjum p.Iwona Rams serdecznie dziękuje p.Janowi Koszkulowi za podjęcie inicjatywy wspólnej organizacji konkursu, licząc na dalszą współpracę i pomoc w krzewieniu zainteresowania historią naszej małej Ojczyzny, która kształtuje osobowość jej młodych mieszkańców w myśl powiedzenia: przeszłość - przyszłości!
Jolanta Czech
324428