Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jezu ufam Tobie

Treść


.
JEZU UFAM TOBIE
.
To wezwanie zgromadziło w kaplicy Bożego Miłosierdzia - 15 kwietnia - chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół i rodziny na comiesięcznej Mszy św.


Fot. Marek Kurnyta

Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks.Marian Tyrpak. Przypomniał nam orędzie o Bożym Miłosierdziu przekazane przez św.Faustynę Kowalską i o jego nieskończoności. Na nowo wlał w nasze serca nadzieję i pobudził wiarę w Bożą miłość skierowaną ku każdemu człowiekowi.


 Fot. Iwona Walczak

Po Mszy św. zgromadzeni przeszli do świetlicy “Relaks”, aby obejrzeć przygotowany przez dzieci oraz p.Iwonę Walczak i s.Cecylianę montaż słowno-muzyczny pt.: “Jonatan” o Zmartwychwstaniu Pańskim.
Spotkaniu towarzyszyła ogromna radość ze wspólnego przebywania i świętowania przy obficie zastawionym stole.
Z niecierpliwością oczekujemy następnego spotkania, które odbędzie się 13 maja w Gaboniu. Do zobaczenia!
.
s.Małgorzata Łatka
324163