Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritasowe podziękowanie

Treść


.

CARITASOWE PODZIĘKOWANIE...
SERCE ZA SERCE
.
“W całym postępowaniu stańcie się również świętymi na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: >świętymi bądźcie, bo ja jestem święty...<”
List św.Piotra 1,15-16
.
Droga do świętości - to droga miłości i służby, podejmowanej od lat także w naszym środowisku przez Parafialny Oddział Caritasu. Caritasowy wolontariat jest aktywny i ofiarny, ale jego działalność nie byłaby tak owocna, gdyby nie zaangażowanie i pomoc ks.prałata Alfreda Kurka i oddanej sprawie bez reszty siostry Eleonory Salamon - przewodniczącej Zespołu, ale przede wszystkim bezinteresowna znacząca pomoc materialną Sponsorów i Przyjaciół Caritasu. Wychodzą naprzeciw naszej działalności i praktycznie realizują przesłanie Jana Pawła II, który mówił, że “w ewangelicznym przykazaniu miłości tkwi najgłębsze źródło duchowego rozwoju każdego człowieka”. Te słowa charakteryzują także wielu, bardzo wielu Starosądeczan.
Im wszystkim i każdemu, kto na miarę swoich możliwości pomógł, by święta Zmartwychwstania Pańskiego były radosne dla naszych najbiedniejszych rodzin, w ich i własnym imieniu dziękujemy najgoręcej, serdecznie.
Wprawdzie nie samym chlebem człowiek żyje, ale najpierw trzeba go nakarmić, a później dopiero mówić o miłosiernym Bogu, którego nie widzi.
Dziękujemy za wsparcie w przygotowaniu 230 paczek świątecznych i możliwość udzielenia różnorakiej pomocy jak np.: lekarstwa, opał, podręczniki szkolne, dożywianie dzieci. Dziękujemy Pracownikom spółdzielczych, państwowych i prywatnych zakładów pracy, hurtowniom, piekarniom, cukierniom na terenie naszej parafii i rektoratu; wszystkim Darczyńcom Bóg zapłać za to pochylenie się nad cudzą niedolą. Dziękujemy za życzliwość, odzież i ofiary pieniężne składane do puszek i na tace lub bezpośrednio siostrze Eleonorze czy księdzu Proboszczowi.
Dziękujemy najpiękniej za odpisany z podatku 1% (można to jeszcze zrobić); za każdy odruch serca wymienny w złotówkach i ten niewymienny w żadnej walucie świata. Nie mają przecież ceny odwiedziny rozpraszające bolesną samotność, życzliwość uśmiechu i dobre słowo w klimacie poprawnej obojętności, ciepło dotyku przyjaznej dłoni, dar słuchania, a przede wszystkim możliwość spotkania z Chrystusem.
Dziękujemy indywidualnym Ofiarodawcom, którzy często nie życzą sobie, by wymieniano ich nazwiska, ale Ten, kto zna motywy naszych czynów, na pewno je przypomni, gdy na końcu ziemskiego pielgrzymowania właśnie z miłości będziemy sądzeni. Pamiętamy przecież ewangeliczną prawdę: “Gdybym posiadał wszystkie skarby ziemi, urodę, powodzenie i sławę, a miłości bym nie miał, nie wszedłbym do królestwa niebieskiego”, a przecież ono celem naszej wędrówki za granicą czasu.
“Godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą dziękować” - powtarzał Ojciec Święty, gdy był na Sądeckiej Ziemi. Czynimy to więc w przekonaniu, że najpierw trzeba podziękować Bogu za obudzoną w nas wrażliwość moralną i humanitarną, za miłość, a później powołanym do służby ludziom za mądrość serca i wszelkie czynione dobro, które do nas wraca i sprawia, że na co dzień chcemy być lepsi.
Ma w tym swój twórczy udział Redakcja pisma “Z Grodu Kingi”, dla której mamy również wyrazy wdzięczności.
Za Jej pośrednictwem Wolontariuszom i naszym Podopiecznym życzymy słowami Marka Aureliusza: gdy ci będzie ciężko “zajrzyj dobrze do swego wnętrza; jest tam źródło siły, które zawsze wytryśnie, ilekroć będziesz tam zaglądać”.
Przyjaciołom i Sponsorom - “obyś zawsze miał odwagę stanąć przeciwko złu, w jakimkolwiek występowałoby ono przebraniu...”.
Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas w Starym Sączu
.
.
Z ŻYCIA PARAFIALNEGO ODDZIAŁU CARITAS
Działo się to tylko w kwietniu
.
Przygotowanie i rozprowadzenie 230 paczek żywnościowych i wysłanie 370 kartek świątecznych oraz sprzedaż baranków wielkanocnych.
Przygotowanie święta Caritasu - w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
  • 15 kwietnia - Msza św. w intencji Wolontariuszy i czcicieli Miłosierdzia Bożego z prośbą o pomoc w dawaniu świadectwa Chrystusowi
  • towarzyskie świąteczne spotkanie wolontariuszy z ks.Proboszczem, ks.dziekanem Pawłem i kapłanami z naszej parafii.
  • wytypowanie 13 osób spośród wolontariuszy i sponsorów do wyróżnienia za aktywną działalność w Caritasie. Wyjazd do Mielca 14.04. uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks.Biskupa Ordynariusza
 
Zebranie formacyjne: “Powołanie do przebaczenia” referat i dyskusja.
Odwiedziny Podopiecznych.
 
To był bardzo pracowity miesiąc. Zakończmy go modlitwą Matki Teresy z Kalkuty, która musi być dla każdego wzorem miłosierdzia:
“Jezu najdroższy daj, bym dzisiaj i każdego dnia widziała Ciebie w okaleczonym, nieszczęśliwym i potrzebującym pomocy człowieku. Panie! Niech uznam godność mego powołania i płynącą z niego odpowiedzialność. Nie dopuść, bym je umniejszyła przez obojętność, nieuprzejmość lub niecierpliwość. Jezu cierpliwy! Zniż się i miej wyrozumiałość dla moich błędów. Patrz tylko na moje postanowienie, że pragnę Ciebie kochać i Tobie służyć! Panie! Pomnóż naszą wiarę, błogosław wysiłki teraz i zawsze. Amen”
Zarząd POC w Starym Sączu
324458