Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

O jubileuszu Starego Sącza i Kluszkowiec

Treść


.
JESZCZE O JUBILEUSZU
STAREGO SĄCZA I KLUSZKOWIEC
w 2007 roku
.
“We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga” - Kardynał Stefan Wyszyński

Pierwsze kroki skierowali ku Ołtarzowi Papieskiemu
.
W historii rok 2007 będzie zapisany jako wyjątkowy. Stary Sącz obchodził jubileusz 750-lecia, a Kluszkowce 700-lecia. Bogaty i różnorodny program jubileuszy równocześnie mieszkańcom i gościom dostarczył wielkich wzruszeń, budził radość, podziw i dumę z własnego narodu, do którego się należy i kraju lat dziecięcych i młodości, w którym przyszło nam żyć.
W pierwszą sobotę października roku 2007 o godz. 15.00 pielgrzymów z Kluszkowiec z wieży zegarowej wita “Barka”, a w kościele Sióstr Klarysek kapelan ks.Marek Tabor. Liczną grupą przybyli z zakonnikami karmelitami: o.Tomaszem, o.Łukaszem i o.Grzegorzem, z pocztami sztandarowymi (Straż Pożarna, Związek Podhalan - Oddział w Kluszkowcach, ministranci i chór). Wśród pielgrzymów dorośli, dużo dzieci i młodzieży. O.Tomasz Maślanka celebrował Mszę św. dziękczynno-błagalną, w imieniu pielgrzymujących i mieszkańców Kluszkowiec, za jubileusz 700-lecia Kluszkowiec. To tu w Starym Sączu u Sióstr Klarysek zrodził się zamysł utworzenia Kluszkowiec, w roku 1307 następczyni św.Kingi - starosądecka ksieni Stronisława stała się fundatorką wsi. W klasztorze Klarysek u św.Kingi dziękowali i upraszali daru mądrego przeżywania życia, ponieważ Bóg w Jej osobie dał nam wzór, jak należy wykorzystywać dar życia w świetle wiary i pobożności.
W wygłoszonej homilii przytoczone wypowiedzi dzieci i młodzieży najlepiej wyraziły wdzięczność Bogu:
  • Dzięki Bogu za 700 lat Kluszkowiec, za to, że przetrwały tyle lat i drugą wojnę światową.
  • Za ziemię, którą nam podarował, za życie, które nam dał, za miłość, którą darzy nas, za Jezusa Chrystusa, który nas nawrócił i za człowieka, który Cię miłuje i wypełnia Twoją wolę.
  • Dziękujemy za 700-lecie Kluszkowiec - ponieważ obdarzył je bogactwami, pobłogosławił je, dał im aż 700 lat istnienia oraz dba o nie i cały czas je błogosławi. Proszę Cię Boże, abyś nas nie opuszczał i abyśmy przeżyli ze spokojem i modlitwą następne 700 lat Kluszkowiec.
  • Dziękujemy Siostrom Klaryskom za założenie naszej wsi, będziemy się modlić na różańcu przez cały październik i prosić Pana Jezusa, żeby Wam to wynagrodził.
  • Dziękujemy, że w naszej wiosce mamy wielu kapłanów. Za piękną pogodę, za piękne łąki, za to że w kościele śpiewają pięknie chóry i za wspaniałe pielgrzymki. Za piękne kazanie na Mszy św. i wspaniały Różaniec, za Drogę krzyżową, za oazy, za turystów, którzy przybywają do naszej wioski i za stałych mieszkańców.
W darach ofiarnych, oprócz ampułek z winem i wodą przekazano, w wiklinowym koszu ozdobionym kwiatami, produkty wsi Kluszkowce m.in. chleb, sery, miód, grzyby itp. “Kilkumiesięczny” chór pod batutą Józefa Pańszczyka, również kompozytora muzyki w “Pieśni Kluszkowian” wyśpiewał słowami tekstów Renaty Anny Chryc to, co czuje i czym żyje każdy Kluszkowianin.
Pieśń na 700-lecie Kluszkowiec
.
Z podnóża Lubania, z tej wioski nasz naród
uparty i chętny do pracy
obrabia kamienie, uprawia swą rolę,
z tęsknotą spogląda na Tatry.
Przed dawnymi laty tu sądecka ksieni
wioskę założyła, co do dziś granicą
Podhala i Pienin.
Choć wielu wyjeżdża za chlebem dziś w świat,
powraca tutaj z łzą w oku,
bo tu ma korzenie, tu siostra i brat,
światełko tu widać - tu w mroku.
Rozwija się wioska, którą tak kochamy,
gdzie dawniej był wulkan, dziś wyciągi mamy.
Gościnności naszej nie trzeba reklamy,
kto do nas przyjedzie, temu serce damy.
Z Lubanie wciąż w tle, panoramą Tatr
Bóg nam błogosławi już 700 lat
O.Tomasz dziękował Bogu za wspólną modlitwę w grodzie Kingi i życzył wszystkim, a szczególnie dzieciom, odbycie takiej pielgrzymki za 50 lat, w czasie jubileuszu 750-lecia Kluszkowiec.

Mijając Bramę Szeklerską Kluszkowianie zmierzają do klasztoru
.
Burmistrz Starego Sącza p.Marian Cycoń gratulował pielgrzymom i dziękował mieszkańcom Kluszkowiec, a szczególnie państwu Annie i Kazimierzowi Wolskim, generalnemu wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich i ich pracownikom za podjęcie się prac w Starym Sączu i w klasztorze Sióstr Klarysek. Najwyższą ocenę za pracę “Grupie Wolski” wystawiła matka ksieni Teresa Izworska ze swoim zgromadzeniem oraz mieszkańcy Starego Sącza. Dziękujemy.
W wydawnictwach specjalnych, jubileuszowych zawarta jest historia i współczesność Kluszkowiec, należą do nich:
  • “Kluszkowce 700 lat istnienia” Paweł Ferko OCD
  • Folder 700 lat Kluszkowiec
  • “Zwiastun z gór” - gazetka lokalna.
Redakcja w/w gazetki w wydaniu specjalnym pisze: “....nasza wioska liczy 700 lat. Czy to dużo, czy to mało? W porównaniu z dziejami świata to mgnienie oka. Ale w stosunku do naszego życia to zamierzchła historia, o której niewiele wiemy. Mroki dziejów rozświetlają różne jasne gwiazdy nieba (na pieczątce dawnej gminy Kluszkowiec widniała Gwiazda Polarna). Pierwsza z nich to niewątpliwie św.Kinga, inicjatorka zasiedlania terenów Sądecczyzny i Pienin. Stronisława - starosądecka ksieni i fundatorka naszej miejscowości. Hynko Czarny zasadźca wioski. Sołtys Łukasz, dzięki któremu mamy odpis dokumentu lokacyjnego. Osadnicy wołoscy, którzy tworzyli podhalańską kulturę. Sołtys Piotr Kluszkowski, od którego prawdopodobnie pochodzi nazwa Kluszkowce. Ród Drohojewskich, nabywców starostwa czorsztyńskiego wraz z Kluszkowcami. Karmelitów duszpasterzy od połowy ub. wieku. Aż po kardynała Karola Wojtyłę, który z posługą biskupią przybywał tutaj dwukrotnie, dla parafian i dla oaz.
(...) Kluczowe wydarzenia, zapisane przez historię to: lokacja Kluszkowiec, założenie parafii, budowa pierwszego drewnianego kościoła, likwidacja parafii, pożar kościoła, powstanie pierwszej szkoły, założenie kamieniołomów, budowa Domu Ludowego z kaplicą, powstanie zalewu czorsztyńskiego i uruchomienie wyciągów. Te postacie i fakty ukształtowały 7 wieków historii Kluszkowiec”.
Zakonnicy klasztoru karmelitów w Kluszkowcach serdecznie zapraszają wszystkich wiernych do uczestnictwa 18 listopada 2007 r. o godz. 11.00 w uroczystości odsłonięcia płaskorzeźby patrona św.Rafała Kalinowskiego w 100-lecie jego śmierci.
“Módlmy się jedni za drugich, abyśmy kiedyś połączyć się mogli w krainie wiecznej radości” - św.Rafał Kalinowski
.
Na podstawie materiałów źródłowych i wywiadu
oprac.Krystyna Brynecka
324428