Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

III Kwesta cmentarna

Treść


.
TRZECIA KWESTA CMENTARNA
.
Dnia 1 listopada br. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zorganizowało trzecią z kolei kwestę na starosądeckich cmentarzach. Efekty dotychczasowych zbiórek w 2005 i 2006 r. można ocenić oglądając odnowiony pomnik ks. Michała Przywary oraz trzy aniołki, w tym dwa na starym i jeden na nowym cmentarzu. Wykonawcą był znany nowosądecki konserwator Józef Stec. Odwiedzając stary cmentarz będzie można zobaczyć pomniki przewidywane do renowacji w 2008 r.
W kweście udział brali państwo: burmistrz Miasta i Gminy Marian Cycoń, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Lis i jego zastępca Ewa Zielińska, członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Starego Sącza oraz wolontariusze Paweł Broniszewski, Andrzej Rams (radny miejski) i Michał Łękawski. Kwestorów wspomagała młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.
Efekty tegorocznej zbiórki, a tym samym ofiarność Starosądeczan podamy w następnym numerze.
.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
324018