Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rejestr umów - dotacje celowe

Treść


.
Dla wiadomości i rozeznania mieszkańców
burmistrz Marian Cycoń przekazuje:
REJESTR UMÓW - DOTACJE CELOWE
ze środków MWKZ - 2007
.
Dwanaście umów zostało zawartych 19 czerwca 2007 r. trzy ostatnie 12 lipca 2007 r. Wszystkie mają ten sam termin wykonania - czyli 15 listopada 2007 r. W przypadku pierwszych 10 umów posiadaczem zabytku jest Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna “Rolnik” w Starym Sączu. Przedmiot umowy, koszt ogólny, kwotę dotacji i udział procentowy, który we wszystkich 10 obiektach wynosi 49,9%, stanowią tu:
 • Przemurowanie uszkodzonych kominów, remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu, prace konserwatorskie przy elewacji, remont stopni zewnętrznych w budynku nr 9 przy Rynku. Koszt ogólny - 108 158 zł. Dotacja - 53 971 zł.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont uszkodzeń konstrukcji dachu, wymiana pokrycia blachą, przemurowanie kominów, prace konserwatorskie elewacji z remontem schodów zewnętrznych w budynku nr 10 przy Rynku. Koszt ogólny - 167 034 zł. Dotacja - 83 350 zł.
 • Odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, wymiana pokrycia blachą, przemurowanie kominów, odnowienie tynków z kolorystyką elewacji i odtworzenie stolarki zewnętrznej w budynku nr 11 przy Rynku. Koszt ogólny - 198 025 zł. Dotacja - 98 815 zł.
 • Remont konstrukcji tarasów i balkonów, odtworzenie elementów konstrukcji dachu, przemurowanie kominów, wymiana pokrycia dachu, odnowienie elewacji z odtworzeniem stolarki w budynku nr 12 przy Rynku. Koszt ogólny - 300 213 zł. Dotacja - 149 806 zł.
 • Przemurowanie uszkodzonych kominów i muru ogniowego, remont uszkodzeń konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych, prace konserwatorskie elewacji budynku nr 13 przy Rynku. Koszt ogólny - 76 195 zł. Dotacja - 38 022 zł.
 • Przemurowanie uszkodzonych kominów i ogniomuru, odtworzenie elementów konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, prace konserwatorskie elewacji, wymiana bram i stolarki w budynku nr 15 przy Rynku. Koszt ogólny - 146 812 zł. Dotacja - 73 259
 • Przemurowanie uszkodzonych kominów w dachu, wykonanie wieńca żelbetowego, odtworzenie elementów konstrukcji dachu, wymiana pokrycia, wymiana koszy odwadniających i rynien spustowych, prace konserwatorskie elewacji, wymiana stolarki w budynku nr 16 przy Rynku. Koszt ogólny - 151 839 zł. Dotacja - 75 768 zł.
 • Przemurowanie uszkodzonych kominów, remont uszkodzeń konstrukcji dachu, wymiana rynien dachowychi rur spustowych, wymiana pokrycia dachu, prace konserwatorskie elewacji budynku nr 17 przy Rynku. Koszt ogólny - 180 290 zł. Dotacja - 89 965 zł.
 • Przemurowanie uszkodzeń kominów, remont uszkodzeń konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu, prace konserwatorskie elewacji budynku nr 18 przy Rynku. Koszt ogólny - 247 990 zł. Dotacja - 123 747 zł.
 • Przemurowanie uszkodzonych kominów, remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu, prace konserwatorskie elewacji budynku nr 20 przy Rynku. Koszt ogólny - 81 380 zł. Dotacja - 40 609 zł.
 • Prace konserwatorskie w zabytkowym zespole klasztornym Sióstr Klarysek. Kwota ogólna 1 289 953 zł przy 100% dotacji.
 • Parafia św.Elżbiety Węgierskiej - konserwacja i rekonstrukcja struktury, polichromii i złoceń na prospekcie organowym i chórze muzycznym kościoła parafialnego. Koszt ogólny - 198 000 zł. Dotacja - 98 802 zł. Udział procentowy 49,9.
 • Parafia św.Elżbiety Węgierskiej - konserwacja techniczna i estetyczna detalu kamieniarskiego na elewacjach kościoła, badania sondażowe i odkrywkowe ścian i sklepienia kościoła cmentarnego pw.św.Rocha. Koszt ogólny - 77 200 zł. Dotacja 100%.
 • Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej ul.Jagiellońska 18 Nowy Sącz - wymiana pokrycia dachu, naprawa konstrukcji dachu, przemurowanie kominów, odnowienie tynków i kolorystyki elewacji, odtworzenie stolarki zewnętrznej budynku nr 1 przy Rynku w Starym Sączu. Koszt ogólny - 162 471 zł. Dotacja - 81 073 zł. Udział procentowy 49,9.
 • Pan Adam Kurzeja ul.Węgierska 27 Stary Sącz - odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, przemurowanie kominów, wymiana pokrycia dachu, prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach i stolarce drewnianej budynku nr 21 przy Rynku. Koszt ogólny - 115 267 zł. Dotacja - 55 000 zł. Udział procentowy 47,7.
 • PP. Bąk 6 312 zł.
Razem koszt ogólny - 3 500 832 zł
                   Dotacja - 2 435 653 zł
    Udział procentowy - 846,52
322508