Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritasowe podziękowanie

Treść


.

CARITASOWE PODZIĘKOWANIE
.
“Błogosławieni, którzy płaczą -
wrażliwi na los drugich
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości -
uczciwi
Błogosławieni miłosierni - nie egoiści
Błogosławieni pokój czyniący, siewcy zgody, zwyciężający zło - dobrem...”

“Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” - przypomina Chrystus słowami ewangelisty, a ja nie znalazłam lepszych i piękniejszych, by w Jego imieniu podziękować serdecznie za dawane Mu świadectwo miłości miłosiernej. Ta sprawdzona wielokrotnie miłość i wrażliwość humanitarna Starosądeczan sprawiły, że udała się kolejna już piękna loteria fantowa, zorganizowana przez Parafialny Oddział Caritas w Starym Sączu na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Nie będę wymieniać naszych Sponsorów - jest ich wielu; ani indywidualnych Darczyńców; niech wynagrodzi Ten, który zna motywy naszego postępowania, a modlitwa obdarowanych niech wyprosi radość życia, która ma swe źródło w czynieniu dobra.
Dziękuję za ofiary rzeczowe i pieniężne, za wszelką pomoc, w imieniu głodnych, za chleb, za lekarstwa - dla chorych, za światło i ogrzane mieszkania, za każdy odruch serca - cenny i potrzebny jak powietrze.
“Godną, sprawiedliwą i słuszną jest rzeczą dziękować” - zachęcał umiłowany Papież. Dziękuję więc ks.prałatowi Alfredowi Kurkowi, naszemu opiekunowi ks.Januszowi Ulowi oraz ks.Henrykowi Homoncikowi za serdeczną troskę o sprawy Caritasu; dziękuję Siostrom za stałą pomoc w pracy charytatywnej i w przygotowaniu loterii; naszym ofiarnym wolontariuszom i członkom Caritasu, każdemu z osobna. Czynię to w imieniu najuboższych i Zarządu Caritasu, który ma w Starym Sączu wielu sprawdzonych przyjaciół, a przyjaźń pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile, jest “darem nieba, miejscem doświadczenia Boga”.
Niedługo będziemy się do niej i do Państwa znowu odwoływać, bo zbliża się zima, z nią św.Mikołaj i przygotowanie paczek świątecznych. Nowe wydatki i nowe problemy, a choć nie możemy ich uniknąć, wierzymy, że je rozwiążemy z Bożą pomocą przy Państwa ofiarnym wsparciu, które warunkuje naszą działalność,
a Ty “Chryste, który zostawiłeś przykazanie miłości, pociągnij do Siebie nasze serca, abyśmy w ludziach kochali Cię wiernie i pobłogosław naszym pracom i dniom, które przyjdą”.
.
KSM Eleonora Salamon
322508