Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

100-lecie SHP >Rolnik<

Treść


.
100-lecie
SPÓŁDZIELNI HANDLOWO-PRODUCYJNEJ
“Rolnik”
.
W dniu 6 października 2007 r. Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna “Rolnik” w Starym Sączu obchodziła zaszczytny Jubileusz 100-lecia jej powstania.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w kościele parafialnym pw.św.Elżbiety (o godz. 14.00) Mszą św. sprawowaną przez ks.prałata Alfreda Kurka.

Część oficjalna odbyła się w sali “Sokoła” w Starym Sączu, gdzie uczestnicy udali się w uroczystym pochodzie ulicami miasta, prowadzonym przez poczet sztandarowy, tamburmajorki i orkiestrę dętą z Barcic. Po odegraniu hymnu Spółdzielców, Prezes Zarządu w swoim wystąpieniu przedstawiła rys historyczny Spółdzielni od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego, szczególnie podkreślając zasługi, zaangażowanie i ofiarność pracowników, którzy codziennym trudem i wyrzeczeniami oraz dojrzałą i mądrą postawą wspierali poszczególne Zarządy przyczyniając się do rozwoju Spółdzielni.
Słowa podziękowania zostały też skierowane do p.Burmistrza, dzięki któremu Stary Sącz otrzymał środki finansowe dla ratowania zabytkowych obiektów m.in. dziesięć budynków Spółdzielni, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za otrzymaną dotację w wysokości 725 tys. zł, a także do wykonawców remontów i inspektorów nadzoru za ich wysiłek, doradztwo i przychylność.
Miłym zaskoczeniem podczas uroczystości było otrzymanie z okazji jubileuszu, z rąk w-ce starosty Mieczysława Kiełbasy wyróżnień: “Złote Jabłko Sądeckie” dla Spółdzielni “Rolnik” w Starym Sączu - “Za jej wkład w rozwój gospodarczy Sądecczyzny” oraz trzech odznak “Srebrne Jabłko Sądeckie” - “Za szczególne zaangażowanie i wkład w rozwój spółdzielczości na Sądecczyźnie”, które otrzymali: Lucyna Kawecka, Grażyna Sukiennik i Tadeusz Ziębowicz.
Ponadto z okazji 100-lecia działalności Spółdzielni Rada Miejska w Starym Sączu przyznała 17 złotych i 12 srebrnych odznak “Za Zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”. Między innymi złotymi odznakami zostali uhonorowani: ks.prałat Alfred Kurek, ksieni klasztoru Sióstr Klarysek Anna Teresa Izworska, burmistrz Marian Cycoń, konserwatorzy zabytków: Jan Janczykowski, Maksymilian Sudewicz, Barbara Skuza, Krystyna Menio oraz Zarząd, byli wieloletni pracownicy i przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni. Odznaczenia wręczył przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis.
Uchwałą Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Warszawie 10 pracowników SHP legitymujących się najdłuższym stażem pracy w Spółdzielni otrzymało odznaki “Zasłużony dla Spółdzielczości Samopomocy Chłopskiej”, a uchwałą Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie 20 członków i pracowników odznaki “Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Odznaczenia wręczył członek Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej p.Stanisław Śledziewski.
Część oficjalną zakończyły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali m.in.: senator RP Stanisław Kogut; Stanisław Śledziewski; Mieczysław Kiełbasa oraz prezesi zaprzyjaźnionych Spółdzielni z: Łososiny Dolnej, Łącka, Chełmca i Nowego Sącza.
W części artystycznej wystąpił zespół wokalno-instrumentalny “Karlik” w skład którego wchodzą artyści Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk”.
Zarząd SHP “Rolnik” składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia naszej Spółdzielni.
Lucyna Kawecka
324488