Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Suma inauguracyjna w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu

Treść


.
SUMA INAUGURACYJNA
W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W STARYM SĄCZU
.

.
     W niedzielę 25 stycznia, na którą przypadło święto nawrócenia św.Pawła Apostoła, w roku jubileuszowym - 2000 rocznicy urodzin Świętego, Episkopat wystosował do wiernych list pasterski.
Podkreślił to na wstępie liturgii, sprawowanej wraz z księżmi: proboszczem Januszem Rybą i Józefem Szczęśniakiem, ks.prałat Alfred Kurek - dziekan dekanatu Stary Sącz.
Wierni zgromadzeni na uroczystej liturgii (podczas której nowym członkiem erygowanej wspólnoty parafialnej, przyjmując sakrament chrztu, został Sebastian Hejmej), usłyszeli również następujące słowa ks.Kurka:
„Dzisiejsza niedziela jest niezwykła dla was, dla waszej wspólnoty, bo oto za chwilę, po odczytaniu listu pasterskiego, przeczytam dekret ks.bpa Ordynariusza, który powołuje nową parafię w Starym Sączu, pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a także akt nominacyjny proboszcza tej parafii ks. mgra Janusza Ryby, który dotychczas był rektorem tej wspólnoty. Zachęcam więc gorąco do wspólnej modlitwy, prosząc Boga, miłosierdzie Boże, o to by te zadania, które staną przed Księdzem Proboszczem, które już stoją, mógł jak najlepiej wypełnić. By i was również Bóg błogosławił w tym wielkim dziele, jakim jest tworzenie nowej parafii, budowy świątyni i budowy plebanii. Po odczytaniu tych dokumentów ksiądz Proboszcz sam złoży wyznanie wiary przepisane prawem kanonicznym Kościoła Chrystusowego”.
     Podniośle zabrzmiało wyznanie wiary: „Ja, ksiądz Janusz Ryba, wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…”. Mocnym akcentem było zakończenie wyznania wiary: „Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary lub moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuje nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów, sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.
     Dzień 25 stycznia 2009 r. stał się dniem historycznym, od którego będą się liczyły wszelkie jubileusze parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.
Ks.prałat Alfred Kurek składając życzenia ks.proboszczowi Januszowi powiedział: „Aby Pan Bóg dał Mu siły i zdrowie do opieki nad tymi pracami, które zlecił mu ks.Biskup - budowę nowej świątyni, budowę nowej plebanii a także budowę duchową nowej wspólnoty parafialnej. Życzę Mu zrozumienia u swoich parafian, bo bez waszej pomocy ks.Proboszcz niczego nie zdziała. Starajcie się modlitwą i pomocą materialną wspierać Go w tym wielkim dziele. Budowa świątyni, plebanii...dla księdza, to całe życie...poświęcenie swych sił, talentów i zdrowia. Myślę, że nowy Proboszcz ma ku temu wszystkie zdolności i talenty, ażeby to wielkie dzieło doprowadzić do końca, i Pan Bóg pozwoli mu doczekać chwili, kiedy będzie konsekracja nowej świątyni, otwarcie tej świątyni, a dla was również wielki dzień w życiu parafii Miłosierdzia Bożego. Niech Pan Bóg - Księdzu Proboszczowi i wam udziela Bożych łask, wszelkiego błogosławieństwa na te dni, które nadchodzą, ważnej i wielkiej pracy, dla waszej wspólnoty parafialnej. To wszystko polecam w czasie tej Mszy św., którą sprawuję w intencji księdza proboszcza Janusza i nowej wspólnoty parafialnej.
Po Mszy św. państwo: Andrzej Lis i Barbara Gomółka wręczając piękne bukiety kwiatów powiedzieli: „Szanowny Księże Dziekanie i Drogi Księże Proboszczu; w tak uroczystym i historycznym dniu Rada Parafialna oraz wszyscy zebrani chcemy się łączyć z Tobą i przeżywać tę radość, o której przed chwilą usłyszeliśmy, że jesteśmy pełnoprawną parafią. Może troszeczkę historii. Kiedy pierwszy raz dowiedzieliśmy się, że będzie tworzona nowa parafia, wielu z nas miało duże wątpliwości, czy jest to możliwe. Ale od pierwszego dnia Twoje zaangażowanie, upór, z dnia na dzień zjednywało sobie coraz więcej zwolenników. Za to wszyscy, jak tutaj jesteśmy, chcemy Ci gorąco podziękować. Chcemy Cię zapewnić o tym, że nigdy nie zostaniesz sam, z problemami, które na pewno były i które jeszcze będą, przy budowie naszego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Chcemy Cię zapewnić o codziennej modlitwie w Twojej intencji, jak i braci w kapłaństwie. Prosimy Matkę Bożą, aby uprosiła u swojego Syna siłę, moc, która jest Ci potrzebna Księże Proboszczu na każdy dzień Twojego powołania, jako nasz duszpasterz. A za Twoją modlitwę w naszej intencji chcę powiedzieć tylko jedno: Serdeczne Bóg zapłać”.
„W imieniu całej parafii, pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową opiekę naszemu byłemu proboszczowi, księdzu Alfredowi Kurkowi. Dziękujemy Ci Księże, przede wszystkim za opiekę duchową, za to, że nas ciągle popychałeś do przodu, ażebyśmy wzrastali w wierze i miłości. Myślę, że ta praca zaowocuje właśnie w tej nowej parafii, że obecny Proboszcz troszeczkę z tego będzie również miał pożytku i korzyści. No cóż, życzymy w dalszym ciągu owocnej pracy, a przede wszystkim zbliżający się odpoczynek, żeby był tym odpoczynkiem zasłużonym i pełnym wdzięczności, okazywania wdzięczności przez tych, którym pomagałeś, chrzciłeś udzielałeś sakramentów. Bóg zapłać!”
     Niedziela Miłosierdzia Bożego przypadająca 19 kwietnia br będzie dla nowej wspólnoty parafialnej kolejnym podniosłym, uroczystym dniem. Wtedy bowiem nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego w mury wznoszonej świątyni, na które to uroczystości ks.proboszcz Janusz Ryba już dziś serdecznie zaprasza.
Jolanta Czech
322689