Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wolontariusz też człowiek

Treść


.
WOLONTARIUSZ TO TEŻ CZŁOWIEK
 
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, kto w sposób bezinteresowny poświęca swój czas dla drugiego, potrzebującego człowieka
Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.    
Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia, na dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. Tego dnia w wielu miejscach, skupiających i zrzeszających wolontariuszy, odbywają się imprezy okolicznościowe i spotkania będące swego rodzaju podziękowaniem za trud i poświęcenie włożone w służbę drugiemu człowiekowi.
W Starym Sączu istnieją dwa Kluby Wolontariatu. Grupy wolontariuszy działają w trzech szkołach: Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkól Zawodowych nr 2 oraz w Gimnazjum im.J.Słowackiego. Młodzież z gimnazjum należy do klubu działającego przy Zespole Szkół nr 2. Kluby współpracują ze Stowarzyszeniem „ Gniazdo”, Przedszkolem „Pszczółka Maja”, świetlicą Szkoły Podstawowej nr 1, Miejską Biblioteką Publiczną, Środowiskowym Hufcem Pracy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a także Zespołem Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rytrze. Grupa wolontariuszy liczy 126 uczniów.
Od maja 2008 roku grupa młodzieży zaangażowała się w ramach projektu: „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia” w pomoc osobom niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia „Gniazdo”. Na początku uczniowie zorganizowali dyskotekę charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, której celem było uwrażliwienie społeczności szkolnej na potrzeby innych. Za zebrane pieniądze zakupiono przybory szkolne i pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkole.
Przy współpracy ze Stowarzyszeniem młodzież gimnazjum pomogła w zorganizowaniu turnieju bocci osób niepełnosprawnych z różnych miast, festynu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz koncertu wdzięczności. Podczas tego koncertu zostały zebrane pieniądze na operacje dla chorego Bartka.
Uczniowie z okazji św.Mikołaja i świat Bożego Narodzenia odwiedzali ubogie rodziny ofiarując dzieciom paczki mikołajkowe oraz prezenty świąteczne.
Młodzież należąca do wolontariatu uczestniczyła w obozie szkoleniowo-integracyjnym w Piwnicznej Zdroju oraz włączyła się w obchody Światowego Dnia Wolontariatu w Nowym Sączu.
 
Na koniec kilka świadectw młodzieży należącej do wolontariatu:
 
„Jestem wolontariuszką! Śmiało mogę się tym pochwalić, bo jest, to praca, która przynosi korzyści nie tylko mnie, ale i innym potrzebującym dzieciom. Uczy pomagać innym.”  AK
„Jestem wolontariuszką ponieważ chcę bezinteresownie pomagać innym, jestem wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka. Wolontariat to dawanie szczęścia i dobra ludziom potrzebującym.”  JZ
„Jestem szczęśliwa, że mogę pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują. Lubię patrzeć na szczęście innych. Dzięki pracy wolontariusza poczułam się naprawdę spełniona. Wiele osób docenia to, co robię, a ja realizuję swoje marzenia o szczęściu innych. Do wolontariatu przystąpiłam spontanicznie, bez dłuższej chwili namysłu. Dziś nie żałuję tej decyzji. To jedna z najlepszych rzeczy, jakie zrobiłam w życiu, nie tylko dla kogoś, ale przede wszystkim dla siebie. Każdej osobie wahającej się, czy zostać wolontariuszem, powiedziałabym dziś krótko: nie bójcie się pomagać innym! Dzięki tej pomocy odnajdziecie własne szczęście.”  SB
s.Gordiana
324428