Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Czerwiec - KALENDARIUM

Treść


.
3 czerwca - uroczystość Trójcy Przenajświętszej
    Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu, jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym, jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie.
Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył ją na cały Kościół. W Polsce z tym dniem kończy się również czas spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.
 
7 czerwca - Boże Ciało
    Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką ustanowienia tego święta była św.Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
 
16 czerwca - 13. rocznica wizyty Jana Pawła II i kanonizacji bł.Kingi w Starym Sączu
    Możliwość przyjazdu Jana Pawła II do Starego Sącza pojawiła się pod koniec 1998 roku, kiedy to specjalna komisja watykańska zatwierdziła cud za wstawiennictwem bł.Kingi. Nie tylko starosądeczanie, ale mieszkańcy całej Sądecczyzny wierzyli, że aktu kanonizacji Ojciec Święty dokona nie w Watykanie, ale właśnie w miejscu kultu Pani Ziemi Sądeckiej. Usilne zabiegi władz samorządowych sprawiły, że Stary Sącz znalazł się na trasie papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1999 roku.
.

.
Papież przyjechał do Starego Sącza samochodem. Nieoczekiwanie na trasie przejazdu znalazła się Limanowa, gdzie Jan Paweł II, mimo ogromnego tłumu na rynku, zdołał uścisnąć dłoń biskupowi Piotrowi Bednarczykowi. A potem czekały na Niego starosądeckie błonia i 600-650 tysięcy pielgrzymów z Polski, Węgier, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Entuzjazm zgromadzonych był tym większy, że jeszcze kilka godzin wcześniej nie było pewne, czy Ojciec Święty przyjedzie do Starego Sącza.
Co najbardziej zapadło w pamięci pielgrzymów, którzy 16 czerwca 1999 roku stali na starosądeckich błoniach? Bez wątpienia przesłanie nawiązujące do św.Kingi „Święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości”, a także słynna na całą Sądecczyznę „powtórka z geografii”. Od tamtych wydarzeń mija właśnie 13 lat.
 
29 czerwca - świętych Apostołów Piotra i Pawła
    Piotr porzucił zawód rybaka i został Apostołem Chrystusa. Paweł - początkowy prześladowca chrześcijan, nawrócił się w drodze do Damaszku i wkrótce przyjął chrzest. Piotr, jako pierwszy uznał Jezusa za Mesjasza i dlatego został „skałą”, na której miał być utworzony Kościół, Paweł podjął działalność misyjną. Byli obdarzeni różnymi cechami, darami i talentami, ale obaj budowali jeden Kościół Chrystusa i ponieśli męczeńską śmierć: Piotr na wzgórzu watykańskim, Paweł w Rzymie.
    Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św.Piotra i św.Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV w. także dotyczyło to wyznawców.
Uroczystość św. Pawła wraz ze św.Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto według tradycji istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku.
 
Oprac. Kinga Bednarczyk
 
327409