Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Bp Andrzej Jeż ordynariuszem diecezji tarnowskiej

Treść


.
Bp Andrzej Jeż ordynariuszem diecezji tarnowskiej
 
Biskup pomocniczy Andrzej Jeż został nowym biskupem diecezjalnym w Tarnowie. To historyczne wydarzenie w dziejach diecezji, która ma ponad 225 lat. Nigdy wcześniej biskup ordynariusz nie wywodził się z duchowieństwa tarnowskiego. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce 12 maja. Uroczyście odczytano ją także podczas odpustu w Szczepanowie - miejscu narodzenia św.Stanisława - patrona Polski i diecezji tarnowskiej.
„Bp Andrzej Jeż był wykładowcą, ojcem duchownym w tarnowskim seminarium, wikariuszem i proboszczem. Bliska jest mu sprawa powołań.
Biskup cieszy się szacunkiem wiernych i księży, jest wybitnym kaznodzieją. Parafianie, wśród których pracował mówią, że jest otwarty, życzliwy i wrażliwy na potrzeby innych, czyli „prawdziwy duszpasterz". Jest też znany, jako dobry organizator i człowiek, który potrafi słuchać innych.
.

.
Nowy biskup tarnowski specjalizuje się w teologii dogmatycznej. Jego zainteresowania naukowe to: homiletyka, dogmatyka, historia Kościoła, historia sztuki sakralnej. Interesuje się także literaturą i poezją, architekturą ogrodów i turystyką górską. Zna języki francuski i włoski. Jego hasło biskupie to słowa „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” - Na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy. Bp Jeż jest czcicielem Matki Bożej, bo pochodzi z parafii w Limanowej, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Bolesnej” - napisano w uzasadnieniu wyboru.
- „Jest to olbrzymie zobowiązanie, gdyż diecezja tarnowska jest Kościołem wielobarwnym” - powiedział bp Andrzej Jeż w rozmowie z KAI tuż po nominacji na biskupa tarnowskiego. Przyznał, że jest zaskoczony decyzją Benedykta XVI, gdyż „zawsze był przekonany, że praca w drugim szeregu jest jego szczególnym powołaniem”.
Ks. bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które uwieńczył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej pt.: „Christus communicator”. Próba zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej.
Po zwolnieniu z obowiązków w Seminarium Duchownym, z dniem 21 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw.Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód oraz był członkiem Rady ds.Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej.
29 lipca 2007 r. ks.Andrzej Jeż decyzją biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca został proboszczem bazyliki św.Małgorzaty w Nowym Sączu. Do parafii trafił w niezwykle trudnych okolicznościach, po samobójczej śmierci ks. Waldemara Durdy. Został dobrze przyjęty. Podołał wyzwaniu i w ciągu 27 miesięcy stał się niekwestionowanym autorytetem w życiu parafii i miasta. Pielęgnował - przy wzajemnym poszanowaniu autonomii - pozytywne kontakty z władzami samorządowymi i opiniotwórczymi środowiskami sądeczan.
Sądecką zasługą ks. Jeża było silne wsparcie inicjatyw kulturalnych, np. Jarmarku św. Małgorzaty czy licznych wystaw organizowanych przez Muzeum Okręgowe, którym towarzyszyły unikatowe wydawnictwa. Wzbogacił także istotnie życie liturgiczne i uroczystości odpustowe. Adaptował gotycką kruchtę na cele kaplicy kultu św. Małgorzaty. Poddał konserwacji rzeźby dwunastu apostołów, pamiętające jagiellońskie czasy, odnowił także gotycką Madonnę z Dzieciątkiem, unikatowe dzieło sztuki tego okresu.
20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks.dra Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią - z rąk biskupa Wiktora Skworca - przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św.Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.
Jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Charytatywnej.
 
Kinga Bednarczyk
biogram bpa Jeża na podstawie www.diecezja.tarnow.pl
 
327409