Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Starosądeckie Obchody 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Treść


.
Starosądeckie Obchody 92. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
 
„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości” (J.Piłsudski)
 
    Okazałe plakaty z programem uroczystości, indywidualne zaproszenia; wszystkie wydawnictwa z polską flagą narodową, stanowiły dla Starosądeczan zachętę do radosnego świętowania 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przy wejściu chętni do uczestnictwa w tym wieczorze otrzymali biało czerwone wstążeczki, wykonane i rozdawane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach oraz okazjonalne śpiewniki zawierające teksty pieśni i piosenek legionowych, przygotowane specjalnie na tę okazję przez organizatorów.
Program na wigilię uroczystości 10 listopada pt.: „Wspólne śpiewanie” powstał w oparciu o pomysł Stowarzyszenia „Gniazdo”, który miał być zrealizowany wspólnie z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Towarzystwem Miłośników Starego Sącza. Szczupłość pomieszczeń tych instytucji sprawił, że postanowiono zorganizować wspólne świętowanie w okazałej sali „Sokoła”. I dobrze się stało, bo uczestnicy spotkania, na które w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Stary Sącz, organizacji i Związków Kombatanckich serdecznie zaprosił p.burmistrz Marian Cycoń - sygnując je własnoręcznym podpisem, przybyli bardzo licznie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego p.Burmistrz powitał zebranych, a od p.dyrektor PiM-GBP Marii Sosin i poety Andrzeja Grabowskiego otrzymał, obiecany na Jubileuszowej Jesieni Poetyckiej, dar w postaci dyplomu „Lauru Poetów” za mecenat nad kulturą.
    Kustosz starosądeckiego Muzeum Regionalnego w „Domu na Dołkach” p.Andrzej Długosz przedstawił krótki rys historii Polski od czasów zaborów, do odzyskania niepodległości i państwowości, przez czasy Solidarności do chwili obecnej, kiedy to możemy cieszyć się wolnością wywalczoną, wycierpianą przez naszych przodków i wymodloną przez miliony wiernych patriotów, którzy znali cenę cierpienia i radości z odzyskania upragnionej wolności.
„Święto Niepodległości! Co to znaczy świętować niepodległość?
To znaczy dziękować Bożej Opatrzności za dar wolności, za to, ze Polska trwa równa wśród równych i wolna wśród wolnych. Tego dziękczynienia dokonamy jutro podczas Mszy za Ojczyznę w kościele parafialnym pw.św.Elżbiety.
To znaczy czcić patronów dnia, a dzień 11 listopada ma wielu patronów. Oprócz św.Marcina, również ojców polskiej wolności: Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa i gen. Jozefa Hallera, Stanisława Wojciechowskiego, kard. Aleksandra Kakowskiego i ks.Ignacego Skorupkę oraz tysiące powstańców, legionistów i żołnierzy innych formacji.
My mamy tez swoich bohaterów. Kto czuje związek z Ojczyzną uda się jutro na groby i pod pomniki, gdzie podczas apelu poległych przypomnimy ich imiona.
Święto Niepodległości to nie dzień żałoby i smutku lecz radości z tego wszystkiego, co stało się polskim sukcesem, osiągnięciem w dziedzinie gospodarczej i naukowej, życia społecznego i kultury. To święto twórczych, polskich sił. Radosne, Boże, ludzkie i narodowe święto.”
Właśnie w tym duchu ponad dwie godziny trwała starosądecka wieczornica, której osnowę stanowiły poetyckie strofy wykonywane przez przedstawicieli wielu pokoleń mieszkańców naszego grodu. Monika Jaskowicz-Nowak reprezentowała średnie pokolenie rodziców dzieci i młodzieży szkolnej. Jej recytacja wiersza „Modlitwa za Polskę” wywołała serdeczne wzruszenie.  Kolejne występy poczynając od Amelii Wokacz z oddziału przedszkolnego, Zuzanny Kowalczyk z klasy II Szkoły Podstawowej, Pauliny Zięby (kl.V SP), Arkadiusza Guca (gimnazjum) i Mateusza Chruślickiego (LO), doskonale przygotowane pod opieką p.Jolanty Chruślickiej z Biblioteki, stanowiły dla zebranych duchową strawę i zapewne niejeden uczestnik spotkania uronił łzę.
Podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”: Joanna Mordarska, Ewelina Słowik, Artur Cięciwa, Stanisław Dudzic i Adam Baran, pomiędzy poszczególnymi recytacjami wykonywali wraz z uczennicami z Zespołu Szkół w Barcicach: Iwoną Jurczyńską, Marleną Jurczyńską, Angelą Citak, Eweliną Citak, Klaudią Olszowską, Aleksandrą Sobol, Emilią Molandą i Lidią Jasieńską, patriotyczne pieśni: „Pierwsza Brygada”, „Jak długo w sercach naszych” i inne. Występom wokalnym akompaniament na fortepianie zapewnił p.Marek Kanik.
Entuzjazm sali wzbudziło pojawienie się na scenie przedstawiciela starosądeckich seniorów 97-letniego p.Antoniego Radeckiego, który powiedział, że: „poeci walczyli w swoisty sposób. Adam Mickiewicz w swej epopei przedstawił historię Polski szczególnie w koncercie Jankiela”, i z pamięci wyrecytował fragmenty poezji klasyków: „Pana Tadeusza” m.in. z Inwokacji i o grzybobraniu; pieśń Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas Panie” i Teofila Lenatrowicza „Zima”.
.

.
Wspólne zdjęcie i owacyjne oklaski dla wykonawców zakończyły tę część wieczoru. Następną stanowiło wspólne śpiewanie pieśni pod egidą Chóru Okazjonalnego z Łabowej. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, któremu dyrektoruje p.Jerzy Chronowski, który śpiewając w zespole prowadzi jednocześnie konferansjerkę. Dobrą ma siłę przekonywania, bo zachęcił do wspólnego śpiewania całą salę. Śpiewniki okazały się bardzo przydatne, bo chyba nikt z obecnych, poza członkami zespołu, nie znał wszystkich zwrotek poszczególnych pieśni. Repertuar stanowiły: „Piechota”, „Jak to na wojence”, „Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”, „Legiony”, „Ułani, ułani, malowane dzieci”, „Wojenko, wojenko”, „Warczą karabiny”, „Raduje się serce”.
Chórem okazjonalnym dyrygowała Katarzyna Citak, a na fortepianie akompaniowała Anna Wróbel.
Z ramienia współorganizatora - Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari - całość programu prowadziła jego wicedyrektor p.Beata Polakiewicz, na której ręce serdeczne podziękowania złożył przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis.
Zachwyceni uczestnicy radosnego świętowania zaproszeni zostali na tradycyjną wojskową grochówkę.
Organizatorami wieczoru byli: Urząd Miejski w Starym Sączu, CKiS im.Ady Sari, PiM-G Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.
Święto Niepodległości! Jego świętowanie to także radowanie się z sukcesów Ojczyzny, jej osiągnięć dokonanych za sprawą działań twórczych jej córek i synów. Nie jest to dzień żałoby, tylko dzień chwały!
.

.
11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 
    Uroczysty przemarsz delegacji spod Urzędu Miejskiego i budynku „Sokoła, przy dźwiękach marszowej muzyki w wykonaniu Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej pod batutą p.Stanisława Dąbrowskiego, ulicami miasta do parafialnego kościoła św.Elżbiety, zainaugurował oficjalne Starosądeckie Obchody 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.
Centralnym punktem obchodów Święta Niepodległości była Eucharystia, którą celebrowali księża: pułkownik Augustyn Dzięgiel i prałat Marek Tabor.
W homilii wygłoszonej przez ks.Janusza Ula wymowny akcent stanowiły słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które w każdym czasie są nam dane i zadane.
Następnie w uroczystym pochodzie delegacje władz samorządowych, organizacji kombatanckich, harcerzy, poczty sztandarowe szkół i różnych instytucji oraz mieszkańcy miasta i gminy udali się na nowy cmentarz. Tam przy pomniku poświęconym ofiarom II wojny światowej p.burmistrz Marian Cycoń przypomniał historię starosądeckich bohaterów. „Ojczyzna, Naród, Kultura” to słowa stanowiące „o międzyludzkim i społecznym charakterze wychowania” - powiedział. Uroczysty apel poległych przeprowadził chorąży Józef Szabla ze Straży Granicznej. Przywołał w nim nie tylko starosądeckich żołnierzy I i II wojny światowej, ale także ofiary zbrodni komunistycznych, w tym obywateli polskich zamordowanych przez NKWD w Katyniu. Modlitwę poprowadził ks.prałat Marek Tabor. Następnie pod pomnikami ofiar obydwu wojen światowych i pod Golgotą Wschodu poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Jolanta Czech
 
322689