Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Przeżyjmy to razem jeszcze raz…

Treść


.
Przeżyjmy to razem jeszcze raz…
 
    Zapraszam Czytelników „Z Grodu Kingi”, dla których serdecznym wspomnieniem obejmuję spotkanie modlitewno-formacyjne członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, które tym razem zorganizowano w opactwie Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W starosądeckim klasztorze miało to miejsce 18.10.2009 roku. Te piękne konferencje modlitewno-formacyjne stanowią nieodzowny i niezwykle istotny element działalności Akcji Katolickiej powołanej do dawania świadectwa Chrystusowi. By móc działać skutecznie, nieść Boga ludziom, trzeba samemu Boga spotkać, poznać i przyjąć w pokorze serca i z głęboką wiarą, służą temu przemodlenia wspólnotowe, intelektualne przeżycia podczas cyklicznych spotkań w sanktuariach diecezjalnych.
    Do takich należy Sanktuarium Matki Bożej Dobrotliwej w Szczyrzycu, gdzie w rozsłoneczniony ranek 23 października spotkali się przedstawiciele dekanatów: Bobowa, Grybów, Krościenko, Nowy Sącz - Wschód, Nowy Sącz - Zachód, Piwniczna, Ropa, Stary Sącz, Tymbark, Ujanowice.
Ze Starego Sącza wyruszyliśmy jednym autokarem razem z AK z Barcic, Czarnego Potoka i Łącka. Razem było 28 osób. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks.prof.Ireneusza Stolarczyka, który wygłosił piękną homilię. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie AK z pobliskiej parafii Góry św.Jana.
Swoje rozważania, które prowokowały do głębokich refleksji, zaczął ks.Asystent od cytatu z encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI „Caritas In veritate”, stwierdzając, że bez Boga człowiek nie wie dokąd zmierza i nie potrafi zrozumieć tego, kim jest; stąd jego poszukiwanie Boga w świecie rosnących zagrożeń - i odpowiedź Chrystusa - Słowo Boże wpisane w Ewangelii, które daje siłę i budzi nadzieję. Obdarowani rozumem i wolną wolą mamy ważną rolę do spełnienia, szczególnie jako członkowie AK, powołanej by przypominać współczesnemu człowiekowi, że jego życie jest darem Boga, a członkowie Akcji Katolickiej powinni dawać Boga światu, zwłaszcza tam, gdzie ten świat od Boga odchodzi, ludzie żyją tak, jakby Go nie było.
W zakończeniu ks.Profesor podziękował za angażowanie się w osiąganiu celów naszego Stowarzyszenia i przypomniał słowa św.Pawła z odczytanego wcześniej Listu do Efezjan: „Żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi” - „Niech nasze życie będzie miłe Bogu i dobre dla ludzi”.
    W drugiej części spotkania, po wysłuchaniu historii opactwa Cystersów ciekawie relacjonowanego przez ks.proboszcza Alojzego Piotra Pucia, po zwiedzeniu muzeum klasztornego i smacznym drugim śniadaniu, zaproszono nas na bardzo ciekawy wykład ks.dra Marka Kluzy na temat kryzysu moralnego współczesnego człowieka, który związany jest z poszukiwaniem złudnej wolności poza samą prawdą. Wszystko może być dziś usankcjonowane. Pod pojęciem „miłość” przedstawia się dowolną treść, próbując zafałszować prawdę naszego życia. Kościół ma odważnie głosić człowiekowi prawdę. Ale czy człowiek chce jeszcze kogoś słuchać, „czy Syn człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie” pytał retorycznie Prelegent.
Czy Kościół w przepowiadaniu moralności chrześcijańskiej ma zabiegać o wszystkich i za wszelką cenę? Przyjęcie nauczania Kościoła może się odbyć tylko w wolności!
Ks.dr M.Kluza przywołał dwie sceny, ukazujące szacunek dla wolności i dramat tej wolności: spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem („jeśli chcesz…”; a więc człowiek może powiedzieć Chrystusowi, Kościołowi: „nie”) oraz odejście wielu uczniów („trudna jest ta mowa”).
    Jezus nie pobiegł za odchodzącymi, nie dopasował swej nauki do ich oczekiwań, postawił natomiast dramatyczne pytanie pozostałym: „Czy i wy chcecie odejść?!”
Wykładowca przedstawił powody odchodzenia od wiary i podał przyczyny niewiary: obojętność religijna, rozpoczynająca się od zaniedbywania praktyk religijnych, problem zła w świecie, samowystarczalność nauki (rozwój genetyki), niechęć do religii, materialistyczna wizja świata, błędna koncepcja sumienia. Znieprawienie sumienia - tego „najtajniejszego ośrodka i sanktuarium człowieka” następuje poprzez niedbałość w poszukiwaniu prawdy, przyzwyczajanie do grzechu, wpływy życia społecznego - propagandę, zakłamanie. Nikt nie może znieprawić sumienia bez naszego udziału - dobitnie napominał ks.Prelegent i zakończył: „Jesteśmy wolni, by być odpowiedzialni!”. Było się nad czym zastanowić i jest do czego wracać w indywidualnych przemyśleniach związanych z tamtym spotkaniem. Przebiegało w klimacie prawie rodzinnej życzliwości i zrozumienia, że choć wiele nas dzieli, łączy nadrzędna idea służby Chrystusowi, właśnie na odcinku dawania świadectwa Jego Ewangelii.
    Przewodnikiem duchowym na drodze do Szczyrzyca był ks.proboszcz Stanisław Dziekan z Barcic, któremu jeszcze raz serdecznie dziękujemy za obecność i stworzenie modlitewnego nastroju.
 
Halina Borowska
 
324163