Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jubileusz 50-lecia starosądeckich małżonków

Treść


.
Jubileusz 50-lecia starosądeckich małżonków
 
    W święto odzyskania przez Polskę niepodległości spotkało się w starosądeckim „Sokole” 61 małżeństw, które świętowały 50. rocznicę ślubu. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które na uroczystej gali wręczył burmistrz Marian Cycoń. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to nagroda dla osób, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. Został ustanowiony w 1960 roku, a do obecnego systemu odznaczeń państwowych włączono go ustawą z 1992 roku. Do 1989 roku nadawany był przez Radę Państwa, a następnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Małżeństwo to wspólnota życia (…) To dom, to troska o dzieci, to także wspólna radość i rozrywka. (…) Drodzy jubilaci zasługujecie na wielki szacunek nie tylko ze strony swojej rodziny - mówiła witając zebrane pary w odnowionej sali kina „Sokół” kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu Halina Piętka.Zanim jednak małżonkowie odebrali medale z rąk burmistrza Mariana Cyconia, na scenie pojawiła się młodzież z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu i uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu. Małżonkowie mogli obejrzeć montaż słowno-muzyczny w wykonaniu podopiecznych Mileny Małeckiej-Rogal, zespół studia piosenki prowadzony przez Dorotę Szymbarę i grupę baletową „ADAGIO” pod kierownictwem Urszuli Baziak. Mieli też okazję posłuchać grupy recytatorskiej Agnieszki Ćwikły i utworów skrzypcowych w wykonaniu podopiecznych Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu pod dyrekcją Joanny Ustarbowskiej-Dudka.
.

.
    Po części artystycznej jubilatom gratulował burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń. - Cieszę się, że jesteście w tej sali (…). Tutaj pewnie wiele chodziło uciekając przed mamą do kina (…) tutaj rodziły się te pierwsze ciepłe słowa, te serdeczności, te miłości, te wyznania… - wspominał. Potem były jeszcze życzenia miłości i dobrego zdrowia, bo to jest najistotniejsze oraz podziękowania, bo to, że się Stary Sącz rozwija to jest Wasza zasługa.
    Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu było uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Każda para została udekorowana przez burmistrza Mariana Cyronia albo Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Lisa. Jubilaci otrzymali także pamiątkowe legitymacje i dyplomy, a panie dodatkowo czerwoną różę. Na scenie starosądeckiego „Sokoła” pojawiły się prawie wszystkie pary małżeńskie. Wiele z nich zna się jeszcze z czasów szkolnych, dlatego nie brakowało wspomnień i żartów, a ponieważ odnowiony „Sokół” wielu z nich widziało po raz pierwszy, komentowano także i wygląd budynku: 50 lat temu byłam w tej sali na balu, ale to co zobaczyłam dzisiaj, przerosło moje oczekiwania - mówiła jedna z jubilatek. Kiedy już wszystkie pary zostały odznaczone przyszedł czas na gromkie „Sto lat”, które wspólnie zaśpiewali małżonkom członkowie rodzin, pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Centrum Kultury „Sokół”. Potem był czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia i rozmowy przy kawie i ciastku. Opowiadano o dzieciach, chwalono się wnukami i prawnukami, ale przede wszystkim wspominano - czasy młodości, szkołę, pracę i kolegów, którzy już odeszli. Na zakończenie każda para otrzymała jeszcze książkę „Druga młodość Starego Sącza”, a chętni mogli obejrzeć projekcję filmu „To nie tak jak myślisz, kotku”.
    Uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w Starym Sączu zorganizowali Urząd Miejski oraz Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari.
Kinga Bednarczyk
 
324163