Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ku Wyżynom -NADZIEJA

Treść


.
Ku Wyżynom - Nadzieja
 
    Do cnót Boskich obok wiary należy cnota nadziei. Wynika bezpośrednio z wiary. Jeżeli wierzymy w Boga, wierzymy również Bogu, tzn. temu, co Bóg obiecuje, Mieć nadzieję chrześcijańską znaczy, spodziewać się od Pana Boga dla zasług Jezusa Chrystusa: odpuszczenia grzechów, łaski i wiecznego zbawienia. Powinniśmy mieć nadzieję chrześcijańską, czyli ufność w Bogu dlatego, ponieważ Pan Bóg jest wierny, wszechmocny i miłosierny. Nadzieja chrześcijańska jest otwarta na rzeczywistość, która nie jest weryfikowalna fizycznie. Mimo, że nie jest ani widzialna, ani doświadczalna, to jednak realnie istnieje. Zmierza do osiągnięcia dóbr nadprzyrodzonych obiecanych przez Boga. Pochodzi z wiary nadprzyrodzonej.
    Papież Benedykt XVI wydał ostatnio nową encyklikę, która nosi tytuł „Spe salvi" „.Zbawieni nadzieją”. Ojciec Święty Benedykt XVI zauważa, że kluczem chrześcijańskiej nadziei jest miłość, szczególnie ta "miłość bezwarunkowa", której jedynym źródłem jest Bóg. Współcześnie przeżywany kryzys wiary - zdaniem papieża - jest przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej nadziei. Pisze Ojciec Święty. Chrześcijaństwo przynosi zupełnie nową rzeczywistość: "To nie elementy kosmosu, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem; prawa materii i ewolucji nie są ostateczną instancją, ale rozum, wola, miłość - Osoba.
Papież wyjaśnia, że bez relacji z Bogiem trudno jest mówić o pełni życia. "Życie w jego pełni jest relacją z Tym, który jest źródłem życia. Jeśli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas tkwimy w życiu. Wówczas «żyjemy»".
 
Wiele nam mówi o nadziei Pismo Święte, a zwłaszcza św.Paweł:
A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. (Rz 15,13)
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. (Rz5,5)
We wszystkim pokłada nadzieję. (1 Kor 13,7)
Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. (Hbr 10,35)
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania Ten, który dał obietnicę. (Hbr 10,23)
W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. (Rz 8,24)
...złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. (1 Tm 4,10)
.

.
A co mówią święci?
Nadzieja ma swój konieczny fundament w wierze. Nie ma nadziei ten, kto w nic nie wierzy, (św.Leopold Mandić)
Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia, że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi, (św.Alfons Maria Liguori)
Miejcie nadzieję w Tym, co uczynił was tym, czym jesteście i udzieli wam łaski i sprawiedliwości.
Nie pokładajmy nadziei w sobie samych, lecz w Bogu. (św.Augustyn)
Moją wielką radością jest nadzieja na przyszłą chwałę, (św.Edyta Stein)
Jezu mój, siło moja i jedyna nadziejo moja, w Tobie jedynym cała nadzieja moja, ufność moja nie będzie zawiedziona, (św.Faustyna Kowalska)
Nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje. (św.Honorat Koźmiński)
Gdy w Bogu złożymy nadzieję, uzyskamy wolność i bezpieczeństwo. Nadzieja jest niczym łańcuch mocny zwisający z nieba - podnosi nasze dusze, ciągnąc z wolna ku szczytom tych, którzy się jej silnie trzymają, i ratując z nawałnicy nieszczęść doczesnych, (św.Jan Chryzostom)
Każdy, kto posiada nadzieję, spodziewa się zdobyć to wszystko, czego pragnie, a czego jeszcze nie posiada. Nadzieja chrześcijańska jest spodziewaniem się od Boga wszystkiego, co jest potrzebne do osiągnięcia życia w zjednoczeniu z Bogiem. (św.Jan od Krzyża)
Spotykamy dziś ludzi, którzy utracili nadzieję, trzeba im pomoc; a oto co radzi św.Urszula: Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej, smutnej, zbolałej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. (św.Urszula Ledóchowska)
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
310706