Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - luty

Treść


.
2 lutego - Ofiarowanie Pańskie i Święto Matki Bożej Gromnicznej
    Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Wierni w to święto przychodzą do świątyń z gromnicami, a od średniowiecza uroczystość w Polsce nazywa się Matki Boskiej Gromnicznej.
 
11 lutego - Światowy Dzień Chorego
    Ustanowiony przez Jana Pawła II, w celu zwrócenia uwagi na potrzeby osób chorych, podniesienie wrażliwości i świadomości społeczeństwa oraz instytucji. Obchody Światowego Dnia Chorego mają przyczynić się do większego zaangażowania w pomoc chorym w ich cierpieniu. Papież ustanowił dzień chorego na 11 lutego, gdyż jest to data pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.
„Kościół rozpoznaje w chorych szczególną obecność cierpiącego Chrystusa”. Pisze o tym Papież Franciszek w przesłaniu na XXII Światowy Dzień Chorego. tegorocznym obchodom towarzyszą słowa "Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1J 3,16)". W przesyconym nadzieją przesłaniu Ojciec Święty przypomina, że wprawdzie Bóg nie wykluczył z ludzkiego życia choroby i cierpienia, przemienił je jednak i nadał im nowy wymiar. "W naszym cierpieniu jest cierpienie Jezusa, wraz z nami dźwiga On jego ciężar i nadaje mu sens" - pisze Papież. Franciszek przypomina, że współczesny świat potrzebuje miłosiernych samarytan, którzy z delikatnością towarzyszą ludziom chorym oraz wnoszą nadzieję i uśmiech Boga w przeciwności naszego świata. Jako wzór do naśladowania stawia chorym, lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom Maryję, która „trwała u stóp krzyża swego Syna, tak trwa przy naszych krzyżach, towarzysząc nam w drodze prowadzącej do zmartwychwstania i pełni życia”.
Kinga Bednarczyk
 
126600