Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Powiatowy przegląd twórczości muzycznej Jana Joachima Czecha

Treść


.

.
W związku z jubileuszem 125. urodzin
i świętowaniem roku kompozytora w Starym Sączu
POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ
JANA JOACHIMA CZECHA
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki
 
Odbywał się 12 grudnia 2013 r. w sali widowiskowej miejscowego Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari, stając się wydarzeniem kulturalnym o szerokim zasięgu i wysokim poziomie artystycznym. Nad jego organizacją i sprawnym przebiegiem czuwali pracownicy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, na czele z doświadczonym już w organizowaniu tego typu imprez, animatorem życia muzycznego dzieci i młodzieży w powiecie, dyrektorem Józefem Puścizną.
    Wśród uczestników przeglądu znaleźli się m.in. przedstawiciele: Barcic, Berestu, Kamienicy, Korzennej, Krynicy Zdroju, Łącka, Nowego Sącza, Muszyny, Piwnicznej Zdroju, Siedlec, Wielogłów i najwięcej, bo aż 17 podmiotów wykonawczych ze Starego Sącza. Rejestr wykonawców odnotował: 7 wokalistów, 8 instrumentalistów, 2 duety, 3 tercety, 13 zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych. W sumie można było doliczyć się ok. 150 wykonawców, do najliczniejszych grup należały „ Boże Nutki” z Wielogłów, w 30 osobowym składzie i w podobnym „Mali Starosądeczanie” ze Szkoły Podstawowej nr 1.
    „Święto muzyki Jana Joachima Czecha” rozpoczęto od przywitania zaproszonych gości, na czele z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem, przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisławem Mrzygłodem i synem sławnego kompozytora p. Ludwikiem Czechem. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego, zabierając głos, wyraził radość i wdzięczność organizatorom za tego typu działalność w czasach coraz większych uzależnień dzieci i młodzieży od telewizji, komputerów, Internetu itp. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych i w ogóle kulturalnych to proces ogromnie ważny dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju młodego człowieka; również dla jego zdrowia i zapobiegania problemom psychicznym. Pamięć o wybitnych ludziach, ich dorobku twórczym, czego wzór daje Stary Sącz, budzenie szacunku dla dokonań przodków, rozwijanie sfery emocjonalnej młodych ludzi to bardzo ważne zadanie rodziców, szkół, instytucji kulturalnych i społecznych; po prostu nas wszystkich. Pod tym względem działalność Dyrekcji PMDK w Starym Sączu zasługuje na wielkie uznanie i gratulacje.
    Burmistrz Jacek Lelek, witając rodzinę Jana Joachima Czecha, gości z całego powiatu i wszystkich uczestników, pogratulował Komitetowi Organizacyjnemu Obchodów Roku Jana Joachima Czecha intensywnych działań promujących i przypominających twórczość, i osobę słynnego Starosądeczanina, a panu dyrektorowi Józefowi Puściźnie zmysłu organizacyjnego i wspaniałych efektów działań. Każde z wydarzeń temu służących wnosi coś nowego; wszystkie czynią ze Starego Sącza centrum muzyki i kultury muzycznej dzieci i młodzieży, rozsławiając miasteczko rozmiłowane w muzyce od zamierzchłych czasów św. Kingi. Pan Burmistrz życzył wykonawcom uniknięcia tremy i zaprezentowania się z jak najlepszej strony, a odbiorcom - miłego spędzenia czasu.
    W skład Jury weszli panowie: Ludwik Czech i Jarosław Kuśnierz; występy rozpoczęli soliści, a kończyły zespoły. Bogaty repertuar, urozmaicone aranżacje i prezentacje, przy tym dobre głosy i staranne przygotowanie sprawiły, że kilkugodzinne występy skupiały do końca uwagę, nawet maluszków wsłuchanych i zapatrzonych w to, co się dzieje na scenie; dostarczając miłych wrażeń i przeżyć. Eliminacje przebiegły bardzo sprawnie; podczas oczekiwania na werdykt jurorów, głos zabrała p.Jolanta Młodkowska-Czech, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Jana Joachima Czecha w Starym Sączu. Poinformowała o tym ważnym wydarzeniu kulturalnym, o wkładzie władz samorządowych i wielu ludzi dobrej woli; o wykonanych już zadaniach i tych planowanych w najbliższym czasie. Z radością przyjęła fakt rozszerzenia się tej oddolnej inicjatywy na cały powiat, czego świadectwem dzisiejszy przegląd.
.

.
    Do uczestników eliminacji zwróciła się w słowach: „Zachwyciliście. Wspaniałe były wykonania, a wygranymi jesteście wszyscy, za chęć śpiewania i grania muzyki rozprzestrzeniającej się na teren całego powiatu”. Serdeczne podziękowania złożyła władzom miejskim i powiatowym, a wyrazy szczególnej wdzięczności panu dyrektorowi Józefowi Puściźnie za organizację przedsięwzięcia o tak szerokim zasięgu i wymiarze, również za wybranie patriotycznych utworów J.J.Czecha przy organizowaniu koncertu pieśni patriotycznych. Podziękowała również pracownikom Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury za dużo dobrej roboty, za to, że dzięki nim utalentowana młodzież może rozwijać się, doskonalić umiejętności, a kultura muzyczna rozkrzewia się, czyniąc Stary Sącz stolicą muzyki.
    „Szkoda, że to co piękne, tak szybko się kończy; to była prawdziwa uczta duchowa, za której wysoki poziom należą się gratulacje i podziękowania wielu osobom: organizatorom, rodzicom, opiekunom i wykonawcom” - powiedział przewodniczący Komisji Edukacji w powiecie, Stanisław Mrzygłód. Życzył też wszystkim młodym ludziom wrażliwości i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze; pracy nad sobą i rozwijania otrzymanego bogactwa duchowego.
    Decyzją Jury wyróżnionymi i nagrodzonymi w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Muzycznej Jana Joachima Czecha zostali:
 
W kategorii „Wokaliści”:
wyróżnieni: Wiktoria Obrzut - Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu, Maria Hejnold - Gimnazjum w Starym Sączu
III m. - Kinga Berowska - Gimnazjum w Starym Sączu
 II m. - Faustyna Kurnyta - Publiczne Gimnazjum w Bereście
  I m. - Natalia Bandyk - PMDK w Starym Sączu, Jan Biel - Samorz. Gminne Przedszkole w Bereście
 
W kategorii „Duety”:
II m. - Emilia i Kinga Stawiarskie - Szkoła Podstawowa nr 2 w Piwnicznej Zdroju
 I m. - Joanna Klejdysz i Paulina Rogóż - Zespół Szkół Ponadgimn. W Krynicy Zdroju
 
W kategorii „Trio”:
II m. - Zespół Back Tomorrow - PMDK Stary Sącz
 I m. - Trio wokalne - Zespół Szkół w Siedlcach
 
W kategorii „Instrumentaliści”:
wyróżnienia: Karolina Dudar - Gimnazjum w Starym Sączu, Sebastian Faron - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
III m. - Dawid Faron - Ognisko Muzyczne w Kamienicy, Paweł Łazarczyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
 II m. - Dorota Król - Gimnazjum w Starym Sączu
  I m. - Magdalena Kantor - Zespół Szkół w Siedlcach, Jakub Gałysa - PMDK w Starym Sączu
 
W kategorii „Zespoły”:
wyróżnienie - Gimnazjum w Starym Sączu
III m. - Zespół BIAŁO-NIEBIESKIE - Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
 II m. - VOX BUCOVIENSIS - Centrum Kultury w Korzennej, Zespół STAROSĄDECZANIE - SP nr 1 w Starym Sączu, Zespół TRAYKOTY - PMDK w Starym Sączu,       Zespół instr. CANTABILE - Szkoła Muzyczna I st. w Starym Sączu
  I m. - Zespół wokalny - Zespół Szkół w Barcicach, Zespół wokalny - Zespół szkół nr 2 w Kamionce Wielkiej, Kapela JEDLICKA - MGOK w Piwnicznej Zdroju, Kapela FIYRLOKI - GOK w Łącku, Zespół BOŻE NUTKI - Parafia p.w.NMP w Wielogłowach, KAPELA GÓRALSKA - PMDK w Starym Sączu.
 
GRAND PRIX
Justyna Zawiślan - wokalistka - Zespół Szkół w Wielogłowach.
W uzasadnieniu decyzji jury p.Ludwik Czech wyjaśnił, że puchar stanowiący najwyższą nagrodę został przyznany solistce i akompaniatorowi za kulturę grania i śpiewu, za piękne wykonanie i aranżację utworu. Wysoko oceniając przebieg eliminacji i występy uczestników zaapelował o nagrodzenie brawami pana dyrektora Józefa Puścizny, w podziękowaniu za całą organizację oraz rozpropagowanie idei w Sądecczyźnie. Prosił również, by i po zakończeniu obchodów jubileuszowych zachować we wdzięcznej pamięci osobę i dorobek twórczy starosądeckiego nauczyciela muzyki i kompozytora, Jana Joachima Czecha.
Renata Gierczyk
 
124010