Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sprawozdanie z działalności POAK przy parafii p.w. św.Elżbiety w Starym Sączu

Treść


.

.
Sprawozdanie z działalności POAK
przy parafii p.w. św.Elżbiety Węgierskiej
w Starym Sączu za rok 2013
 
    W roku 2013 praca w stowarzyszeniu przebiegała według planu opracowanego w oparciu o wytyczne Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Co miesiąc odbywały się spotkania formacyjne, które miały następujący przebieg:
     - odmówienie jednej dziesiątki różańca św.,
     - tematy główne (referaty),
     - omówienie spraw bieżących,
     - zakończenie modlitwą.
 
    W roku ubiegłym kontynuowaliśmy wspólnie z Klubem Seniora wycieczki pielgrzymkowe do sanktuariów Diecezji Tarnowskiej, ale nie tylko. W okresie sprawozdawczym odwiedziliśmy m.in. Odporyszów, Dąbrowę Tarnowską, Starą Jastrząbkę, Zakopane, Solinę i Myczkowce (ogród biblijny).
    Poprzez swoich przedstawicieli braliśmy udział w spotkaniu prezesów POAK w Tarnowie i Gródku, a także w rekolekcjach w Ciężkowicach. Wzięliśmy również licznie udział w spotkaniu modlitewno-edukacyjnym w Bochni.
    Z uznaniem spotkały się, kontynuowane wspólnie z innymi oddziałami AK, spotkania modlitewno-formacyjne i towarzyskie. Uczestniczyli w nich razem z nami członkowie AK z Barcic i Czarnego Potoku.
 
Inne formy pracy:
- opieka nad Klubem Seniora (organizowane wycieczki, filmy, spotkania okolicznościowe i opłatkowe),
- prowadzenie biblioteki parafialnej,
- współpraca z redakcją i rozprowadzanie gazetki „Z Grodu Kingi”,
- wykonanie i rozprowadzanie stroików świątecznych.
 
Duże zaangażowanie wykazali członkowie POAK w zabezpieczeniu i oprawie liturgicznej peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego oraz relikwii św.siostry Faustyny i bł.Jana Pawła II.
124161