Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Karol Wojtyła, Jan Paweł II - notatki osobiste 1962-2003

Treść


.
„Jestem bardzo w rękach Bożych”
Karol Wojtyła, Jan Paweł II - notatki osobiste 1962-2003
 
Notatki osobiste, które Jan Paweł II prowadził przez czterdzieści lat, odkrywają tajemnicę jego duszy i całkowitego oddania się Bogu. To niezwykła i wzruszająca lektura. Dzięki niej towarzyszymy Papieżowi w momentach jego największej bliskości z Bogiem. Poznajemy Karola Wojtyłę, który widzi w sobie słabości, zmaga się z nimi, ale zawsze bardziej polega na Bogu niż na własnych siłach. Poznajemy człowieka, który do końca walczył o prawdę swojego życia. Ta książka to niepowtarzalna okazja zapoznania się z nikomu nie znanymi tekstami Jana Pawła II i klucz do zrozumienia jego duchowości. Notatki Papieża miały zostać spalone - teraz są głównym dokumentem w procesie kanonizacyjnym.
Publikacja nie znanych dotąd zapisków Jana Pawła II jest dla Wydawnictwa Znak ogromnym zaszczytem, a jednocześnie wielkim wyzwaniem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby książka była pieczołowicie zredagowana i pięknie wydana.
    Osobiste zapiski Jana Pawła II to:
            Świadectwo codziennej świętości, które pokazuje, że każdy z nas może być świętym.
            Fascynujący przewodnik duchowy dla wszystkich chcących poznać myśli Jana Pawła II.
            Świadectwo ponad czterdziestu lat życia Papieża.
            Obraz codziennych zajęć Papieża.
            Najważniejszy dokument w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II.
            Okazja do prywatnych rekolekcji z Janem Pawłem II.
            Lektura dostarczająca niepowtarzalnych wzruszeń.
            Najlepsze przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II i dziękczynienia za nią.
            Książka, którą każdy musi przeczytać.
 
    Książka „Jestem bardzo w rękach Bożych”. Notatki osobiste 1962-2003 jest niepowtarzalną okazją obcowania z Janem Pawłem II w sposób najbardziej osobisty, poprzez wspólnotę wiary w Boga i głębokiego szacunku dla każdego człowieka. Z zapisków powstających przez ponad czterdzieści lat wyłania się obraz Autora, jakiego nie znaliśmy do końca. Oto biskup Krakowa, a później Rzymu, który w sposób autentyczny zaświadcza o osobistym dążeniu do świętości. W codziennym wysiłku podejmuje trud miłości bliźniego, odpowiedzialną troskę za powierzony mu Kościół łączy z medytacyjną głębią teologicznego myślenia.
.

.
    Odważna decyzja osobistego sekretarza Jana Pawła II o ocaleniu tych notatek stanowi wyzwanie dla każdego czytelnika, który zobowiązany staje się do odkrywania tajemnicy, jaką jest najbardziej intymny dialog prowadzony we wnętrzu samego siebie. Przesłanie wyłaniające się z kart zapisanych papieską ręką nakazuje skupienie i namysł nad tym, co w życiu każdego z nas jest najważniejsze: pytania o Boga, o osobistą odpowiedzialność za zło wokół mnie, o relacje z drugim człowiekiem. Problemy postawione przez Jana Pawła II nie pozostawiają obojętnym nikogo, kto dba o swój rozwój duchowy i stara się kształtować swoje życie na podstawie wiary. Świadectwo przezwyciężania własnych trudności i odnajdywania sił do przekraczania ograniczeń dostarcza niepowtarzalnych wzruszeń, stających się udziałem czytelnika. Ta książka to nie tylko okazja do prywatnych rekolekcji z Janem Pawłem II, nie tylko odpowiedź na pytanie, jak modlił się przyszły święty, ale przede wszystkim klucz do zrozumienia duchowości papieża Polaka.
    Spośród wszystkich dotychczasowych wydawnictw papieskich Jestem bardzo w rękach Bożych wyróżnia się w sposób szczególny. To nigdy dotąd nie publikowane notatki Jana Pawła II, powstające podczas rekolekcji, które odbywał samotnie bądź w gronie innych członków episkopatu; w późniejszym okresie także wraz ze swoimi współpracownikami z kurii rzymskiej. Wśród zapisków nie brak również odniesień do modlitw i ćwiczeń duchownych, jakie były stałą codzienną praktyką Autora. Z pewnością zaskoczeniem dla papieskich rodaków będzie odkrycie, jak silnie papież Polak czuł się związany ze swoją Ojczyzną i jak często się za nią modlił, odmawiając przy wielu okazjach choćby pełną historycznych odniesień Litanię narodu polskiego. Powstające w okresie ponad czterdziestu lat zapiski stają się zwierciadłem problemów i trosk, jakimi żył Jan Paweł II, oraz spotkań, w jakich uczestniczył. Ta duchowa kronika wydarzeń ma charakter bardzo osobisty, niemal intymny, zwłaszcza tam, gdzie dotyczy osób i miejsc szczególnie bliskich Ojcu Świętemu.
    Odrębnym zagadnieniem okazuje się wybitny zmysł teologiczny Jana Pawła II, który nieustannie porusza tok jego myślenia, wpływając na przechodzenie od codziennych i prozaicznych spraw do rozważań głęboko wewnętrznych i duchowych, nierzadko na granicy stanów mistycznych. Czytelnik staje się zatem uczniem w szkole myślenia, modlitwy i duchowości Jana Pawła II.
 
136388