Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sprawozdanie z pracy Parafialnego Oddziału Caritas

Treść


.

.
Działo się to w roku 2013
Sprawozdanie z pracy Parafialnego Oddziału Caritas
przy parafii św.Elżbiety w Starym Sączu
 
    Czasu się zmieniają i my się w nich zmieniamy, ale są wartości uniwersalne, ponadczasowe i wciąż aktualne przesłania ewangeliczne. Należy do nich miłość, źródło wszelkiego dobra, I przykazanie Dekalogu, i ta prawda, że miarą naszej wartości jest drugi człowiek. A ten jest większy między ludźmi, kto im służy. Im kto lepszy, ten z siebie więcej dać powinien.
    „Nie samym chlebem człowiek żyje” - czytamy w Ewangelii, ale by żyć, trzeba ten chleb mieć. Dlatego niesienie pomocy najbiedniejszym, ludziom dotkniętym kataklizmami czy chorym, jest podstawową misją Kościoła. Misję tę realizuje Caritas, który od prawie 20 lat działa przy parafii św.Elżbiety i do 1 października 2013 obejmował pomocą parafię Miłosierdzia Bożego.
    Parafialny Oddział Caritas zrzesza 24 osoby i działa pod przewodnictwem niestrudzonej i ofiarnej siostry Eleonory Salamon ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.
    Opiekunem POC jest proboszcz parafii św.Elżbiety ks.prałat Marek Tabor.
    Od kilku lat najbardziej aktywni działacze Caritasu i sponsorzy nagradzani są honorową odznaką „Misericors” czyli „Miłosierny Sercem” i okolicznościowym dyplomem przez ks.Biskupa Ordynariusza na uroczystości diecezjalnej. W minionym roku otrzymały ją w Tarnowie 4 osoby z naszej parafii.
    Jak co roku przekazujemy krótką relację z naszej działalności, w której macie Państwo swój duży udział.
Oddajmy głos liczbom.
     W okresie sprawozdawczym:
          - przychód ogółem - 28 942 zł
          - rozchód ogółem - 27 802 zł
          - saldo na dzień 1.12.2013 r. - 1 140 zł
Ks.Proboszcz zakupił 500 czekolad i 370 konserw z szynką.
Darowizny żywnościowe do paczek świątecznych przeliczono na 12 395 zł.
Wydatki:
Żywność do paczek świątecznych - 9 203 zł
Wydano łącznie 400 paczek: 220 z okazji świąt Wielkiej Nocy i 180 przed świętami Bożego Narodzenia oraz 94 podarunki od „św.Mikołaja”.
    W wypadkach losowych ks.Proboszcz i s.Eleonora prowadzą „pogotowie caritasowe”.
    W ramach pomocy rzeczowej przyjęto i rozprowadzono wśród potrzebujących: segmenty pokojowe (3), telewizory (2), komplety kuchenne (2), szafki z nadstawkami (2), pralkę automatyczną, pralki wirnikowe (3), lodówkę, wózki dziecięce (4), wózek inwalidzki, nosidełko, chodnik, zlewozmywak z kranem, okap, narożnik, kanapę, wersalki (2), fotele (2), ławo-stół, szafę i szafki nocne (2).
    Życzenia świąteczne otrzymało 400 osób (podopieczni i sponsorzy) z okazji Wielkanocy i 290 przed świętami Bożego Narodzenia.
    Wolontariusze Caritasu prowadzą sprzedaż baranków wielkanocnych, świec „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” i chlebków Caritas. Siedem razy w minionym roku dyżurowali przy zbiórkach do puszek.
    W trosce o rozwój intelektualny i duchowy doręczono podopiecznym prasę katolicką: „Apostolstwo Chorych” - 40 sztuk, „Z Grodu Kingi” - 14 sztuk.
            Specjalnie dla wolontariuszy, chorych, podopiecznych i sympatyków Caritasu odprawione zostały msze św.:
- 7 kwietnia 2013 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po której ks.Proboszcz wręczył wolontariuszom i sponsorom listy, jako wyraz uznania i wdzięczności, za każdy rodzaj świadczonej pomocy najbardziej potrzebującym wsparcia, za aktywny udział w życiu parafialnym oraz dawanie świadectwa o Chrystusie poprzez postawę solidarności i ewangelicznej miłości bliźniego,
- 27 lipca 2013 r. w kościele klasztornym w ramach nowenny przed odpustem św.Kingi
- w czasie misji parafialnych przed peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii św.Faustyny i bł.Jana Pawła II
.

.
    Dwie osoby, członkinie POC uczestniczyły w rekolekcjach, które odbyły się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym Sączu w dniach 11-13 listopada 2013 r.
    Spotkania formacyjno-robocze odbywają się co 2 miesiące.
    Od 1 października 2013 r. Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego prowadzi samodzielną działalność.
    Za wszelką pomoc, nie tylko materialną w imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy. Najpierw ks.prałatowi Markowi Taborowi, który nie tylko interesuje się pracą Caritasu, ale bardzo go wspiera. Dziękujemy także ks.proboszczowi Januszowi Rybie za dotychczasową współpracę.
    Wyrazy wdzięczności przekazujemy licznym sponsorom, przyjaciołom Caritasu i wolontariuszom, a szczególnie przewodniczącej POC siostrze Eleonorze Salamon za zaangażowanie w dawaniu świadectwa miłości miłosiernej. Dziękujemy również Redakcji „Z Grodu Kingi” za owocną współpracę w duchu działalności charytatywnej.
Wszystkim dedykujemy okolicznościowy wiersz Phila Bosmansa:
 
„Zaczyna się nowy rok. Postaraj się, aby to był dobry rok.
Daj odczuć swą dobroć i przyjaźń
w domu, w szkole, w pracy.
Zażegnaj wszelkie spory. Powściągnij złośliwy język.
Spraw, by twój mąż, twoja żona, twoje dzieci byli szczęśliwi,
szczęśliwi dzięki czynom, nie tylko słowom,
ponieważ potrzebujesz ich szczęścia, aby samemu być szczęśliwym.
 
Nie szukaj nigdy szczęścia tylko dla siebie, we własnych czterech ścianach.
Pomóż stworzyć świat, w którym
będziemy się nie tylko tolerować lecz naprawdę lubić,
świat, w którym znajdzie się miejsce na uśmiech, kwiat,
serce, troszeczkę nieba na ziemi.
    Powtarzamy za poetą
Zarząd parafialnego Oddziału Caritas
z przewodniczącą s.Eleonorą Salamon
 
238923