Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Konkurs > Moja pierwsza książka < - rozstrzygnięty

Treść


.
KONKURS „MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA”
- ROZSTRZYGNIĘTY
 
    Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, za sprawą niestrudzonej p.dyrektor Marii Sosin i wszystkich pracowników tej zacnej, niezwykle zasłużonej placówki, bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta. Propaguje właściwe postawy codziennego obcowania z kulturą, zachęca dzieci i młodzież do udziału w organizowanych warsztatach, konkursach, promując tym sposobem wartości, jakie niesie zdobywanie wiedzy, szczególnie poprzez czytelnictwo, które stymuluje chęci do tworzenia własnych „dzieł”.
Pomocą służy biblioteka, która oferuje bogate zbiory i pomoc w korzystaniu z nich, oferowaną przez zaangażowany, doświadczony, stosownie wykształcony personel, którego pasja i poświęcenie dla spraw, w jakie się angażują jest nie do przecenienia.
    Jednym z działań, w którym uczestniczyła starosądecka placówka w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, było uczestnictwo w projekcie „Kraina wschodzących talentów”.
Zaproszona, miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu literackiego: „Moja pierwsza książka”, koordynowanym przez p.Jolantę Chruślicką. Z jej wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że celem przystąpienia do projektu grantowego: „Kraina Wschodzących Talentów”, była chęć uaktywnienia i włączenia do działań biblioteki młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta i gminy Stary Sącz.
    Głównym celem projektu było spowodowanie, aby młodzi ludzie coraz częściej i chętniej sięgali po książkę, by rozbudzone w nich czytelnicze zainteresowania stały się ich pasją i nieodłączną częścią ich życia, a „pochłanianie” kolejnych, wartościowych książek stało się ciekawą przygodą.
    Organizowanie spotkań z pisarzami również miało za zadanie przyczynienie się do rozwoju zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży, pokazanie jak można żyć z pasją, także dzięki współpracy intelektualnej i współdziałaniu w grupie rówieśników.
   Cykl warsztatów literacko-artystycznych został skierowany do chętnych uczniów gimnazjów. Realizacja projektu przebiegała od marca do czerwca 2011 r Warsztaty odbywały się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży PiMGBP w Starym Sączu oraz w filiach bibliotecznych w Barcicach, Gołkowicach i Przysietnicy. Na warsztatach młodzież zapoznała się ze sposobem pisania tekstu literackiego, poetyckiego oraz ze sposobem tworzenia odpowiedniej ilustracji do tekstu. Młodzi autorzy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pisarskich, dowiedzieli się, w jaki sposób najlepiej układać fabułę opowiadania, by była ciekawa dla czytelnika i kreowała bohatera literackiego. Młodzież samodzielnie pisała fragmenty tekstów, a także tworzyła ilustracje i okładki do napisanych przez siebie opowiadań.
    Tworzenie rymów, używanie metafor, to kolejne umiejętności, które mogli zdobyć uczestnicy warsztatów literackich, cieszących się ogromnym zainteresowaniem uczestników, także dzięki szczególnej ich atmosferze wytworzonej dzięki pomocy, cennym radom i wskazówkom udzielanym młodym adeptom sztuki pisarskiej przez prowadzących. Powstałe w czasie ich trwania opowiadania przerosły oczekiwania organizatorów.
W każdym miesiącu odbywały się 4 spotkania, po jednym w każdej placówce bibliotecznej. Warsztaty prowadziły Beata Ostrowicka i Grażyna Bąkiewicz znane autorki literatury młodzieżowej; poetki: Barbara Paluchową, Danuta Sułkowską; oraz ilustratorki: Janina Koza i Małgorzata Flis. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie autorskie z młodą początkującą pisarką Barbarą Faron, która zaprezentowała młodzieży swe pierwsze kroki na pisarskiej drodze. Opowiedziała o swoich pierwszych sukcesach, nagrodach literackich, otrzymanych za swoje powieści. Młodzież otrzymała wskazówki, gdzie szukać wsparcia i co zrobić z napisaną przez siebie pracą literacką, aby nie trafiła do szuflady.
    Efektem końcowym warsztatów literackich było ogłoszenie konkursu na samodzielne napisanie opowiadania pt: „Moja pierwsza książka” i stworzenie do niego ilustracji
    12 lipca 2011 r. w budynku kina „Sokół” ogłoszony został werdykt z posiedzenia jury, w którego skład wchodziły poetki: Małgorzata Czech-Gawrońska, Barbara Paluchowa i Danuta Sułkowska, która jako przewodnicząca jury przedstawiła wyniki konkursu. Dowiedzieliśmy się, że na konkurs napłynęło 14 prac 24 autorów, a jury na posiedzeniu w dniu 7.07.211 r. postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
.

.
Pierwszą nagrodę za pracę literacką otrzymała Anna Rejowska z Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, a wyróżnienia: Anna Warcholak i Ernest Jaworski uczniowie Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu oraz Sylwia Tokarczyk, Aleksandra Gądek i Aleksandra Pasiut z Gimnazjum w Barcicach.
Za ilustracje: Justyna Madziar za rysunek na okładce, Anna Warcholak za portret dziewczyny (obydwie uczennice Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu, Piotr Ogorzały z Gimnazjum w Barcicach za rysunek po epilogu i Justyna Biel z Gimnazjum w Gołkowicach za rysunek na okładce. Pozostali uczestnicy konkursu, którzy nieomal wszyscy (mimo wakacji) przybyli na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Na sali byli obecni również dyrektorzy szkół, których uczniowie brali udział w tym przedsięwzięciu, nauczyciele i rodzice uczestników, nagradzanych przez publiczność gromkimi brawami, których nie szczędzono młodej autorce wyróżnionego utworu, który nosił tytuł: „Diamentowa zbroja”.
Na uczestników spotkania w holu kina czekał słodki poczęstunek.
Wraz z gratulacjami, przekazujemy młodym uczestnikom konkursu życzenia kolejnych sukcesów w rozwijaniu twórczych pasji, a jego organizatorom jeszcze wielu tak udanych realizacji projektów.
Jolanta Czech
222542