Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Uśmiech i radość życia

Treść


.
Uśmiech i radość życia
 
    Żyjemy w dziwnym świecie. Coraz więcej samochodów, i to luksusowych, wspanialsze domy, na ulicy nie widać nędzy, ani ludzi obdartych w łachmanach. Wydawałoby się, że wszyscy powinni być zadowoleni z takiego biegu życia. Tymczasem obserwujemy coraz więcej wypadków samobójstw, odbierania sobie życia. Nie czynią to biedni, głodni, ale właśnie ci, których stać na wszystko. W krajach większego dobrobytu więcej takich przypadków. To świadczy, że dobrobyt, luksus życia, komfort, możność zaspokajania swoich zachcianek nie daje człowiekowi szczęścia. Dzisiejszemu zabieganemu, spieszącemu się człowiekowi, trzymającemu nieustannie przy uchu telefon komórkowy brak prawdziwej, płynącej z wnętrza serca radości i uśmiechu. Może życzliwość i uśmiech drugiego wlałoby trochę otuchy i uratowało od nieszczęścia? Świeci, którzy umieli żyć i dobrze przeżyć życie nawołują do takiej radości.
 
Dusza żywi się tym, czym się cieszy.
Miłość bliźniego nakazuje niekiedy śmiać się z błędów ludzi, aby ich samych skłonić do śmiania się z nich i unikania ich. (św.Augustyn)
 
Dusza zjednoczona z Jezusem jest żywym uśmiechem, który objawia i darowuje. (bł.Elżbieta z Dijon)
 
Synaczkowie, bądźcie weseli! Chcę, byście nie grzeszyli, lecz byście byli wesołymi. Duch wesoły łatwiej dojdzie do doskonałości niż melancholijny (św.Filip Nereusz)
 
Bądź przed Bogiem w wesołej pokorze, przed ludźmi w pokornej wesołości. Jeżeli cię ludzie poważają, ciesz się wesoło, a gdy cię lekceważą, to pocieszaj się wesoło.
Unikaj skwapliwości, melancholii i skrupułów. Nie chcesz obrażać Boga, staraj się więc być wesołą, (św.Franciszek Salezy)
 
Sens poczucia humoru nie czyni nas szczęśliwymi, ale jest rekompensatą za to, że tacy nie jesteśmy, (św.Galluzzo de Bertoni)
 
Chcę widzieć uśmiech. Chrześcijanin nie ma żadnego powodu, aby być smutnym, a ma wiele, aby być wesołym, (św.Ignacy Loyola)
 
W zabawie, od czasu do czasu, wznieście umysł ku Bogu, ofiarując te zabawy na jego cześć. (św.Jan Bosko)
 
W jakiejkolwiek okoliczności życiowej się znajdziesz, przyjmując albo szewca, albo wielką osobistość, odprowadź gościa do drzwi i obdarz go uśmiechem. Zawsze zyskasz.
Zadowolony, szczery i serdeczny uśmiech musi zawsze kwitnąć na moich ustach; nie tracę głowy z powodu pomyślnych wydarzeń, ani nie upadam na duchu z powodu goryczy życia. (bł.Jan XXIII)
 
Nie zapomnij, że człowiek często potrzebuje mieć przy sobie uśmiechnięte twarze.
Prawdziwa cnota nie jest nigdy smutna i niemiła, przeciwnie uprzejma i wesoła. (bł.Josemarfa Escrivd)
 
Wesel się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12,15) (św.Paweł)
 
Przy chorych trzeba być wesołym, (św.Teresa z Lisieux)
 
Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia, a innych mógł nim obdarzyć, (św.Tomasz Morus)
.

.
Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dóbr życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy.
Nic może tak nie przemawia do obojętnych w wierze, do niewierzących, jak widok osoby zawsze pogodnej, promieniującej szczęściem wewnętrznym, uśmiechniętej, choć wiadomo, że niejeden krzyż dźwiga, że niejedna troska ją przygniata.
Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy.
Trzeba umieć pokazać ludziom, że pobożność nie czyni nas mrukami.
Twarz, na której stale bawi uśmiech jasny, serdeczny wywiera cichy zbawienny wpływ na otoczenie.
W życiu codziennym osoba pogodna, będąca zawsze w dobrym humorze jest prawdziwym skarbem, źródłem radości i szczęścia! (św.Urszula Ledóchowska)
Próbujmy pocieszać tych, którzy utracili radość życia i sami nie potrafią się już uśmiechać.
 
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
238923