Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ogłoszenia i Kronika Parafialna

Treść


.
Parafia św.Elżbiety
 

.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
Martyna, Elżbieta Lompart - 2.VII
Małgorzata Padula - 3.VII
Hanna, Gabriela Białka - 9.VII
Antonina, Stefania Białka - 9.VII
Gabriela, Maria Król - 10.VII
Konrad, Marcin Król - 10.VII
Hanna, Rita Kulig - 10.VII
Maria, Agata Wilusz - 10.VII
Filip, Czesław Wacławik - 17.VII
Helena, Kinga Handzlik - 30.VII
Szymon, Piotr Kałyniuk - 30.VII
Julia, Teresa Przechrzta - 31.VII
Weronika, Maria Górska - 31.VII
Dawid, Antoni Sajdak - 7.VIII
Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych
członkach naszej Wspólnoty parafialnej
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
Krzysztof Mordarski i Sylwia Hejmej
Łukasz Dudczak i Danuta Tokarska
Janusz Niemiec i Anna Lis
Paweł  Klimczak i Elżbieta Szewczyk
Łukasz Basiaga i Natalia Borowska
Maciej Urlik i Ewa Gancarczyk
Marek Kozierski i Maria Wojnowska
Nowożeńcom życzymy obfitych łask Bożych
 
ODESZLI DO WIECZNOŚCI:
Maria Mrowca - lat 88
Jan Tokarz - lat 68
Kazimierza Łazar - lat 77
Franciszek Wójcik - lat 70
Helena Ćwikowska - lat 82
Niech Miłosierny Bóg obdarzy ich
szczęściem wiecznym
.

.
Katecheci, katechetki w szkołach:
- Szkoła Podst. nr 1: s.mgr Ligoria Ligas, ks.mgr Wojciech Łowczowski, ks.mgr Janusz Ryba, katechetka mgr Ludwika Wójcik
- Gimnazjum Publiczne: ks.mgr Paweł Pilas, ks.mgr Janusz Ryba, ks.mgr lic. Janusz Ul
- Gimnazjum Prywatne: ks.mgr Paweł Pilas
- Liceum Ogólnokształcące: ks.mgr Marek Tabor, ks.Paweł Gruszka
- Zespół Szk. Zawod. Nr 1: ks.mgr Henryk Słąba, s.mgr Katarzyna Gwóźdź
- Zespół Szk. Zawod. Nr 2: s.mgr Tadeusza - Małgorzata Dyrek
- Zespół Szk. Drzewno-Mechan.: ks.mgr Tomasz Stachel, ks.mgr Henryk Słąba
 
Zmiany w szkołach w stosunku do ubiegłego roku 2009/2010:
- odeszli z Parafii św.Elżbiety: s.mgr Agnia - Elżbieta Sienkiel, na jej miejsce przyszła s.mgr Katarzyna Gwóźdź
Ks. prefekt mgr Henryk Homoncik na jego miejsce przyszedł ks.prefekt mgr Paweł Gruszka
-odszedł z Parafii Miłosierdzia Bożego: ks.mgr Józef Szczęśniak na jego miejsce przychodzi ks.mgr Henryk Słąba
 
Msze św. gregoriańskie:
wrzesień  2011 r.  za  Kazimierza Drożdża
..
 Parafia Miłosierdzia Bożego

.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
Sandra Czaja - os.Słoneczne
Weronika Maria Dyrek - Mostki
Stanisław Michał Stawiarski - ul.Braterstwa Ludów
Rafał Miśkowiec - Mostki
Paweł Czesław Olszak - Mostki
Jan Stanisław Karabin - os.Słoneczne
Adrianna Katarzyna Sasabowska - ul.Piłsudskiego
Michał Stanisław Sasabowski - ul.Piłsudskiego
Katarzyna Emilia Oświęcimka - os.Słoneczne
Laura Olszewska - os.Słoneczne
Izabela Pietrzak - Mostki
Rose Hebda - os.Słoneczne
Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych
członkach naszej Wspólnoty parafialnej
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
Weronika Kulig i Wojciech Poręba
Beata Ciapała i Maciej Burdacki
Patryk Bielak i Ewelina Marczyk
Nowożeńcom życzymy obfitych łask Bożych
 
222542