Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - WRZESIEŃ

Treść


.
KALENDARIUM - WRZESIEŃ 2011 roku
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie, rozsiane na kontynencie azjatyckim, z zapałem głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie.
.
 
.
  1 - czwartek
bł.Bronisławy, dziewicy XIII w.
  3 - sobota
św.Grzegorza W. pap. i doktora Kościoła *540 +604
  4 - niedziela
23. niedziela zwykła, (Ew. Mat. 18,15-20) „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”
  8 - czwartek
Narodzenia NMP. Jej rodzicami byli św.Anna i św.Joachim - byli pobożnymi Żydami
11 - niedziela
24. niedziela zwykła, (Ew. Mt. 18,21-35) „Panie, miej cierpliwość nade mną”
12 - powiedz.
Najświętszego Imienia Maryi. Obchód ten powstał w początkach XVI w. w Cuenca w Hiszpanii
13 - wtorek
św.Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła *354 +407. Jest patronem kaznodziejów
14 - środa
Podwyższenie Krzyża Świętego. Święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu
15 - czwartek
Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki  Bożej, która, była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci
16 - piątek
śś.Męczenników Korneliusza papieża +253 i Cypriana biskupa +258
18 - niedziela
25. niedziela zwykła, (Ew.  Mt. 20,1-16) „Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”
21 - środa
św.Mateusza Ewang. - był Galilejczykiem - jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum
23 - piątek
św.Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana *1887 +1968. Kanonizowany w 2002 r. przez Jana Pawła II
25 - niedziela
26. niedziela zwykła, (Ew. Mt. 21,28-32) „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”
28 - środa
św.Wacława, męczennika *907 +929 - patrona Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej
29 - czwartek
śś.Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała, od 1969 roku czczeni wspólnie
Przysłowia:
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży, Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma, Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota
 
124146