Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Odpust ku czci św.Kingi

Treść


.
Odpust ku czci św.Kingi
 
    Podczas tegorocznych uroczystości odpustowych ku czci św.Kingi, przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, zgromadzili się samorządowcy, górnicy, starosądeczanie, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Święto poprzedziła dziewięciodniowa nowenna, którą w kościele pw.Świętej Trójcy poprowadził ks.Tomasz Kostecki.
W niedzielę - 24 lipca, w procesji z klasztoru sióstr klarysek, przeniesiono na Ołtarz Papieski relikwie św.Kingi. Ich obecność w miejscu, gdzie dwanaście lat wcześniej papież Jan Paweł II wynosił patronkę Ziemi Sądeckiej do chwały świętych, nadawała uroczystości wyjątkowy charakter. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Wiktor Skworc, a liturgię ubogacił starosądecki Chór Parafialny i Międzyszkolna Orkiestra Dęta pod kierownictwem Stanisława Dąbrowskiego.
Ks.Biskup, nawiązując do Ewangelii zaznaczył, że Królestwo Boże to aktywna obecność Boga w życiu człowieka, ale także odpowiedź człowieka na obecność Boga. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli objawia nam kilka ważnych prawd dotyczących naszego szukania Boga, Jego obecności tak dostrzegalnej jak perła czy skarb. Pasterz naszej diecezji zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa, które przeszkadzają w szukaniu Boga, ale jednocześnie zaznaczył, że Stwórca objawia się cały czas: w rodzinie, w pracy, czy w domu.
.

.

.
W dalszej części homilii Biskup przypominał prawa, które zawarte są w przykazaniach Bożych, apelując przy tym o respektowanie przez pracodawców świątecznego charakteru niedzieli. Wyraził przy tym zdecydowane poparcie dla inicjatywy Kongregacji Kupieckiej - Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu ”Przywróćmy niedzieli świąteczny charakter” z 19 maja bieżącego roku. Popieramy tę społeczną inicjatywę, aby niedziela była Boża i nasza, aby była strzeżonym dobrem kulturowym i religijnym. W zakresie przestrzegania tego przykazania Bożego musimy być wszyscy aktywni. I wydaje się, moi drodzy, że coraz bardziej jesteśmy. Biskup Wiktor Skworc przytoczył także fragment tej deklaracji: „Ten wolny dzień, tak głęboko zakorzeniony w naszej chrześcijańskiej i kulturowej tradycji, poświęcony zwyczajowo Bogu i rodzinie, przywracający człowiekowi godność, jest obecnie powszechnie odzierany ze swojego świątecznego charakteru. Skutkuje to zmianą relacji społecznych, zniewoleniem człowieka i bardzo destrukcyjnie wpływa na rodzinę. Mądre dojrzałe demokracje europejskie dawno to zrozumiały i potrafią się przed tym bronić, szkoda, że my, jak zwykle, będziemy mądrzy po szkodzie. Ograniczmy handel w tym dniu do niezbędnego minimum, świętujmy niedziele w gronie rodzinnym, przyjaciół, znajomych, nauczmy się bycia razem”.
    Podczas odpustu ku czci św.Kingi bp Wiktor Skworc poruszył jeszcze jeden temat: temat rodziny i trudności, z jakimi musi się ona dzisiaj zmagać. Hierarcha zwrócił obecnym uwagę, że w opinii niektórych, Polska jest jedynym dużym krajem w Europie, który nie prowadzi polityki demograficznej. Mamy bardzo niski przyrost naturalny, a wszystkie prognozy wskazują na dalszy spadek. Więcej inwestycji w człowieka, w oświatę i w rodzinę, bo ona jest najlepszym antidotum na wszelkie patologie i najlepszą szkołą prospołecznych postaw Jednocześnie ks.Biksup powiązał problem demograficzny naszego kraju z trudnościami materialnymi, z jakimi dziś muszą zmagać się Polacy. Poparł przy tym starania związku zawodowego „Solidarność” o podwyższenie płacy minimalnej i związanie jej ze wzrostem gospodarczym. Według związków zawodowych tę minimalną płace otrzymuje w Polsce ponad milion pracowników, co też pokazuje skalę ubóstwa.Oby przedłożony projekt został uchwalony przez parlament i podpisany przez prezydenta, o co apelujemy! Wtedy najniższa płaca w roku 2012 będzie wynosiła brutto 1,5 tys. złotych. Na co ta kwota może wystarczyć? Sami najlepiej wiecie...
    Bp Wiktor Skworc, jako postać będącą przykładem dobrego sprawowania władzy, wskazał właśnie św.Kingę, która może podpowiadać współcześnie rządzącym, jak wiele dobra przynosi właściwy, prorodzinny i prospołeczny system gospodarczy. Prosił przy tym zgromadzonych na Eucharystii samorządowców, by nie byli areną dla toczonych przez polityków sporów, ale mieli świadomość odpowiedzialności przed swoimi wyborcami, historią i przede wszystkim przed Bogiem.
Po zakończeniu Eucharystii, z racji przypadającego następnego dnia wspomnienia św.Krzysztofa, ks.Biskup poświęcił pojazdy i kierowców, którzy licznie zjechali pod starosądecki Ołtarz Papieski.
 
Kinga Bednarczyk
 
135950