Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Najważniejsze wydarzenia Roku 2014 w Starym Sączu

Treść


.
Zobowiązani do pamięci i wdzięczności
- przywołajmy raz jeszcze
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2014
W STARYM SĄCZU
 
    Już nawet kilka z nich potrafi przekonać, jak wyjątkowy przeżyliśmy czas, ile w nim łask i obdarowań, jak uprzywilejowanym pokoleniem staliśmy się, mogąc na co dzień obcować ze świętością, korzystać z jej wzorów, a do tego być świadkami i uczestnikami tak doniosłych wydarzeń, jak na przykład kanonizacja dwóch papieży w Rzymie. Żadne inne pokolenie nie doznało tylu powodów do dumy i radości, ile my z wyboru rodaka - słowiańskiego papieża - na Stolicę Piotrową. Rok 2014 stał się ukoronowaniem starań i oczekiwań całego chrześcijańskiego świata, a szczególnie Polski. Jako mieszkańcy jednej z 55 miejscowości odwiedzonych przez papieża Jana Pawła II, uhonorowanych Jego wizytą, mamy szczególny obowiązek pamięci i ocalania „śladów Jego stóp.” Również w innych dziedzinach życia rok 2014. okazał się bardzo ważny, odnotował wiele osiągnięć i dokonań, którymi można się cieszyć i które trzeba docenić jako „ołtarze przeszłości” budowane ludzkim wysiłkiem i miłością.
            „Co jest niezapisane, zmierza do nieistnienia” ostrzegał poeta noblista, a wybitny teolog , ksiądz Michał Heller, poucza, że świat jest obecnością Boga, a chrześcijańska sztuka życia, będąc optymistyczną, każe szukać dobra we wszystkim, w każdym człowieku i nawet w najdrobniejszych rzeczach i sprawach, ocalać pamięć ludzi i wydarzeń, i doceniać czas, w którym się żyje. Kierując się tymi wskazaniami, poddajemy wspomnieniowo-refleksyjny temat uwadze i przemyśleniu Czytelników na początku nowego roku.
            Wszystkich ważnych wydarzeń, roku 2014. w naszym środowisku i otoczeniu, nie bylibyśmy w stanie objąć i wyszczególnić nawet w kilku numerach pisma parafialnego, o wskazanie i wybór 1-3 najważniejszych, w określonych dziedzinach (również sukcesów i osiągnięć), zwróciliśmy się do najbardziej reprezentatywnych instytucji: do Kościoła Starosądeckiego, Urzędu Miasta i Gminy oraz do instytucji kulturalnych: PiMG Biblioteki publicznej i Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari. Dzięki uzyskanym informacjom nie odejdą w niepamięć przeżycia i dokonania, lepiej sobie je uświadomimy, bardziej docenimy. Przegląd zacznijmy od przypomnienia:
 
JAK PRZEBIEGAŁ ROK 2014.
W STAROSĄDECKIM KOŚCIELE?
.

Informacjami podzielił się z nami ks.prałat Marek Tabor
   Pod wielu względami wyjątkowo, bo to w Kościele powszechnym ogniskowały się sprawy największej wagi, a w naszych świątyniach najgoręcej biło serce Polski; społeczność starosądecka, uczestnicząc w nabożeństwach, włączając się w obchody i modlitwy, przeżywała najwyższe emocje i wzruszenia. Trzy tematy najbardziej absorbowały uwagę i zaangażowanie wiernych:
- Kanonizacja Papieża Jana Pawła II i 15. rocznica wizyty papieskiej w Starym Sączu.
- Obchodzone jubileusze kapłańskie i zakonne.
- Działania inwestycyjne i konserwatorskie w obiektach sakralnych.
Z okazji kanonizacji Jana Pawła II podjęto decyzję o wyjeździe do Wiecznego Miasta na centralną uroczystość. Gospodarz parafii, ks. Marek Tabor, wespół z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem, zorganizowali wyjazd pielgrzymkowy z parafii św. Elżbiety Węgierskiej, natomiast ksiądz Henryk Słąba - takiż z kościoła Bożego Miłosierdzia. Łącznie ponad 100 osób, reprezentując Stary Sącz i dziękując za oficjalne włączenie naszego Papieża w poczet świętych, symbolicznie spłacało w Rzymie dług wdzięczności za kanonizację św.Kingi i wizytę papieską u nas. „Skala wzruszeń i doznawanych emocji, w przeżywanej na żywo kanonizacji, nie da się z niczym porównać - komentował później ksiądz proboszcz Marek Tabor - Udział w tej uroczystości to największy duchowy zaszczyt, którego wartości nie można ogarnąć ani ocenić. Wszystko, co było nam dane tam przeżyć, jest niezwykłym darem Bożej Opatrzności”.
   Burmistrz Jacek Lelek w tej historycznej chwili przypomniał, że papieska wizyta w naszym mieście stała się najważniejszym wydarzeniem w jego ponad 750 l.dziejach, a rola św.Jana Pawła II, jako najwyższego autorytetu i wpływ jego osoby oraz nauczania są i będą przez wieki nie do przecenienia.
   Zbieżność roku kanonizacji Papieża-Polaka i 15. rocznicy jego wizyty w Starym Sączu, połączonej z kanonizacją św. Kingi nadały nadzwyczaj uroczysty charakter nowennie i lipcowemu odpustowi u Sióstr Klarysek. Hasłem ich stało się przesłanie: „Bądź uwielbiony Panie, w świętej Kindze i w św.Janie Pawle II” W modlitwach dziękczynnych za dwoje nowych Świętych, tak bliskich Staremu Sączowi, starosądeczanom towarzyszyli bardzo licznie przybywający pielgrzymi i turyści.
   Rok 2014 obfitował też w jubileusze kapłańskie i zakonne. Niezwykle uroczyście obchodzono w kościele św.Elżbiety 50-lecie święceń kapłańskich długoletniego proboszcza tej parafii, ks.prałata Alfreda Kurka. W dniu 22. VI. podczas jubileuszowej mszy dziękczynnej współkoncelebrował i okolicznościową homilię wygłosił abp Zygmunt Zimowski. W uznaniu szczególnych zasług władze samorządowe Starego Sącza nadały Księdzu Jubilatowi tytuł „ Honorowy Obywatel Miasta”
    W kościele Bożego Miłosierdzia jubileusze święceń kapłańskich obchodzili w tym roku:
55-lecie ks.rezydent Mieczysław Szabla i 20-lecia ks.Tomasz Stachel. Mszę św. dziękczynną z udziałem 11 kapłanów sprawowali z tej okazji obaj Jubilaci w niedzielę 26. maja .Homilię okolicznościową wygłosił ks.prałat Józef Wałaszek.
    20-lecie działalności caritasowej przy parafii św.Elżbiety Węgierskiej, obchodziła siostra służebniczka Eleonora Salamon - odznaczona, za ofiarną działalność, statuetką „Misericors” i listem gratulacyjnym Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.
   2.V 2014 r. w kościele parafialnym pw. św.Elżbiety Węgierskiej, na uroczystej Mszy św. dziękczynnej ponowiła śluby zakonne, obchodząca jubileusz 25-lecia profesji zakonnej siostra Sylwia Chruślicka ze Zgromadzenia Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
    Z żalem, w poczuciu niepowetowanej straty pożegnaliśmy w parafii w tym roku bardzo lubianego księdza rezydenta, najstarszego kapłana diecezji tarnowskiej księdza prałata Józefa Grzegorzka oraz wieloletnią, bardzo zaangażowaną prezes starosądeckiego POAK, osobę wielkiego serca i niezwykłej wrażliwości śp. Halinę Borowską.,
  Rok 2014 zapisał się też wieloma działaniami inwestycyjno-konserwatorskimi, funkcjonuje już oddana do użytku plebania z pomieszczeniami na działalność parafialną; zamknięto również kolejny etap wznoszenia świątyni Bożego Miłosierdzia na osiedlu Słoneczne.
   O działaniach i dokonaniach renowacyjno-konserwatorskich minionego roku w parafii pw.św.Elżbiety Węgierskiej, upiększających i odnawiających zabytkowe wnętrze kościoła parafialnego , informuje szerzej ksiądz proboszcz Marek Tabor .Spośród najważniejszych wymienia:
- Wykonanie nowych ławek w kościele, renowację podsufitów i kolumn podtrzymujących chór; nowe oświetlenie prezbiterium i pod chórem, gruntowny remont ponad stuletniego zegara na wieży; nowe stylowe drzwi do zakrystii; nowe zewnętrzne podświetlenie kościoła; olejny portret św.Jana Pawła Ii; renowację obrazu (na desce) - „Anna Samotrzecia” z XVII w. W planach na 2015 rok zamierza się: ukończyć renowację całej zakrystii, ukończyć renowację renesansowej chrzcielnicy oraz dokonać renowacji figury Chrystusa na krzyżu na zewnętrznej ścianie prezbiterium.
- W sferze duchowości jednym z najważniejszych zadań parafialnych będzie aktywne włączenie się do przygotowań międzynarodowego spotkania młodzieży z całego świata z Papieżem Franciszkiem w Krakowie, w 2016 roku. Zbiegnięcie się Światowych Dni Młodzieży z 1050 rocznicą Chrztu Polski czyni to wydarzenie jeszcze ważniejszym, niejako misją nas wszystkich i jego gospodarzami. Nasza młodzież i duchowieństwo, a także i miasto są włączeni w tok działań. W przygotowaniu są już specjalne programy duszpasterskie, zaplanowane też Dni w Diecezjach.
 
DLA MIASTA I GMINY - BYŁ TO NAPRAWDĘ DOBRY,
DYNAMICZNY I ROZWOJOWY ROK
.

Podsumowuje Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wypunktowując najważniejsze dokonania i osiągnięcia roku 2014 w wybranych trzech dziedzinach:
- Najważniejszą decyzją w ubiegłym roku, dotykająca życia społecznego mieszkańców i sfery ducha była przyjęta przez Radę Miejską 19 lutego 2014 roku, na mój wniosek, rezolucja w sprawie ustanowienia św. Kingi „Patronką przed Bogiem Miasta Starego Sącza”. W marcu razem z przewodniczącymi Rady Miejskiej wręczyliśmy ten dokument ordynariuszowi tarnowskiemu ks. biskupowi Andrzejowi Jeżowi, który za pośrednictwem Episkopatu przekazał sprawę do dalszego procedowania w Stolicy Apostolskiej
- Rok 2014 był bardzo dobry, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, wśród których zdecydowanie należy wyróżnić modernizację drogi Stary Sącz - Gołkowice Dolne, czyli głównego ciągu komunikacyjnego ze wschodu na zachód. Inwestycja miała kilka etapów i wiele nowych elementów: nawierzchnie, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy, barierki ochronne, zatoczki parkingowe, i wreszcie rondo w Gołkowicach całkowicie zmieniające tę drogę. Modernizacja ponad 7 km drogi kosztowała 6 mln zł, a połowę kosztów zostało sfinansowanych w formie dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Celem naszego przedsięwzięcia była przede wszystkim poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu na tej trasie.
- Dużą satysfakcję mam ze zrealizowanych inwestycji w bazę sportowo rekreacyjną w naszej Gminie. W tej materii był to rok absolutnie wyjątkowy. Wspomnę budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1, nową nawierzchnię boiska na osiedlu słonecznym, kolejne boiska w Moszczenicy Wyżnej, Barcicach i na Woli Kroguleckiej. Ponadto powstały nowe place zabaw w Cyganowicach, Mostkach, Gaboniu, Skrudzinie. Siłownia na wolnym powietrzu przy Orliku w Starym Sączu Dodajmy do tego platformę widokową na Woli Kroguleckiej oraz pełne uruchomienie obiektu kąpieliska na starosądeckich stawach. Naprawdę w ubiegłym roku przybyło nam miejsc do przyjemnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
W planach działań priorytetowych na rok 2015 pan Burmistrz wymienia:
- Kompleks boisk przy Gimnazjum
- Przebudowa ulicy Węgierskiej wraz z budową odwodnienia oraz ścieżki rowerowej
- Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Mickiewicza
- Budowa wiat przystankowych na Rynku Starego Sącza.
 
ROK ZNACZONY WIELU SUKCESAMI
W NASZEJ BIBLIOTECE
.

   Szczególnych powodów do dumy dostarczyło docenienie i uhonorowanie dokonań, pełniącej funkcję dyrektora Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu p.Marii Sosin.
   Otóż, z grona wielu kandydatów pretendujących do zaszczytnego tytułu, nadawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, decyzją kapituły pracowników Wojewódzkiej Biblioteki pani Maria Sosin otrzymała tytuł: „Bibliotekarz Roku 2013 Województwa Małopolskiego.” Równocześnie, uzyskując aż 540 głosów w ogólnopolskim głosowaniu internautów, otrzymała medal Bibliotekarza Roku. Jako finalista Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekarz Roku 2013, w czerwcu 2014 r. Pani Dyrektor odebrała piękny dyplom, z wyrazami uznania, gratulacjami oraz życzeniami dalszych sukcesów zawodowych, od Zarządu Głównego SBP. Dołączając się do gratulacji i życząc wielu jeszcze osiągnięć, satysfakcji i wszelkiej pomyślności, oddajemy głos p.dyr.Marii Sosin, zapoznającej nas z największymi osiągnięciami starosądeckiej Biblioteki .Oto one:
1. Komputeryzacja starosądeckiej biblioteki, a także wszystkich bibliotek w powiecie nowosądeckim dzięki środkom otrzymanym na to zadanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt pt. „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”, dzięki któremu w bibliotekach funkcjonuje: automatyczne wypożyczanie, umożliwiające zdalne zapisywanie się do biblioteki, posiada funkcję rezerwacji, prolongaty, umożliwia przeglądanie katalogu bibliotecznego całego powiatu z domu oraz śledzenie na bieżąco nowości danej biblioteki z adnotacjami treściowymi o danej książce. Wartość projektu dla bibliotek w powiecie nowosądeckim tj. 15 placówek miejskich i gminnych/ to: 681 136,00 zł, przy wkładzie własnym bibliotek 170 284,00 zł. Biblioteka w Starym Sączu otrzymała 65 384,46 zł, przy wkładzie własnym 16 346,12 zł . W ramach tego programu hosting baz jest zabezpieczony do 2016 roku w Firmie Sokrates Software. Opłata za abonament jest też ujęta w programie do 2016 roku. Sercem katalogu rozproszonego jest specjalna multiwyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie serwerów bibliotecznych zawierających dane bibliograficzne i ich prezentacje na stronie internetowej. Wyszukiwanie zbiorów odbywa się podobnie jak w katalogach OPAC za pomocą określonych kryteriów wyszukiwawczych (indeksy), przy czym czytelnik ma możliwość zawężenia obszaru wyszukiwania do określonych katalogów bibliotecznych (np. gminnych bibliotek publicznych). Dzięki temu rozwiązaniu, każdy czytelnik może za pomocą Internetu sprawdzić, w której bibliotece się znajduje książka.
2. Zmiana infrastruktury i wizerunku naszych bibliotek, szczególnie budynku filii w Barcicach, a także budowa budynku biblioteki w Gołkowicach. Zmiany te dają naszym bibliotekom pole do szerszego działania na rzecz środowisk lokalnych. Na ich budowę otrzymaliśmy pieniądze z Wieloletniego Programu Kultura+, Infrastruktura Bibliotek, Biblioteka + z Instytutu Książki.
3. Projekt Wizyta Za jeden uśmiech Przyjedź, zobacz, działaj pt. „Biblioteki po naszemu: lokal - wnętrze - działalność” sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek ogłoszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem tego projektu było inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań poprzez dzielenie się pomysłami, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań - usług dla różnych grup mieszkańców, będących, m.in., efektem Programu Rozwoju Bibliotek, promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami, jako metody pracy w codziennej działalności bibliotek. W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze z: Proszowic, Wieliczki, Myślenic, Białego Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej, Waksmundu, Nowego Targu, Szaflar, Zakopanego i powiatu nowosądeckiego.
 
Nasze marzenia:
1. Otrzymanie środków na rozbudowę naszej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.
2. Wzrost środków na zakup nowości wydawniczych, bez których nasze biblioteki są jak studnia bez wody.
3. Aby w bibliotece gościli ludzie pióra „z najwyższej półki” tak dla dzieci jak i dla dorosłych.
 
STARY SĄCZ
KULTURALNĄ WIZYTÓWKĄ SĄDECCZYZNY?
 
    Za wiodący ośrodek muzyki europejskiej w średniowieczu był uważany po odkryciu, w murach starosądeckiego klasztoru Sióstr Klarysek, najstarszego zabytku polskiej muzyki wielogłosowej - czterogłosowego conduktusa „Omnia beneficja” (Wszelkie dobrodziejstwo). Również cieszył się opinią centrum edukacji kulturalnej przez lata istnienia Liceum Pedagogicznego, wszechnicy kształcącej m.in. muzycznie, doskonale przygotowaną kadrę nauczycielską dla szkół Sądecczyzny. W późniejszym czasie, aż po dzień dzisiejszy, dzięki działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – ambasadora kultury muzycznej dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu; organizatora zajęć kształcących umiejętności i konkursów pozwalających je sprawdzić w rywalizacji z innymi. Ożywił się wyraźnie amatorski ruch artystyczny, znaczące sukcesy odniósł w minionym roku Zespół Regionalny „Starosądeczanie”. W ostatnich latach, szeroko rozumiana oferta kulturalna Starego Sącza, zaskakująco bogata i urozmaicona, zjednuje sobie wielu sympatyków, nawet w odległych miejscach Polski. To rozbudzone apetyty kulturalne rodzą indywidualne inicjatywy animatorów, skutkują atrakcyjnymi formami działań. Widownie są pełne, sława się rozchodzi, muzycy chcą do nas przyjeżdżać, można mówić o przeskoku cywilizacyjnym w tej dziedzinie.
    Rok 2014 dostarczył kolejnych dowodów potwierdzających tę opinię. Cykliczne imprezy kulturalne, organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, przysparzają naszemu miastu sławy i rozgłosu, te niecykliczne również przyciągają często rzesze miłośników sztuki z tzw. wyższej półki. Zbierają znakomite recenzje, stają się konkurencyjne dla renomowanych festiwali w Polsce, ściągają miłośników muzyki, wielokulturowości, przygód i podróży.
    Spośród wielu organizowanych w minionym roku imprez, za najważniejsze Dyrekcja CKiS uznała trzy festiwale – muzyki dawnej, folkowy i podróżniczy, o tych trzech, czyli Festiwalu Muzyki Dawnej, Pannonica Volk Festival oraz Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura szerzej informuje nas dyrektor starosądeckiego Centrum Kultury p. Wojciech Knapik
 
XXXVII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
8-12 VII 2015 r.
.

  Jest jedną z najważniejszych imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari i jednoczenie najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Sącza oraz jednym z najstarszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.
   Organizowany w miesiącach letnich począwszy od 1975 roku ma na celu wielorakie zaprezentowanie muzyki polskiej i europejskiej, prezentowanej zgodnie z kanonem wykonawczym obowiązującym w swojej epoce i z użyciem dawnych instrumentów. Pierwsze edycje Festiwalu były dziełem Stanisława Gałońskiego, absolwenta dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie, jego żony Bogny Gałońskiej i grupy miejscowych entuzjastów, wspieranych przez władze, przełożoną konwentu Klarysek i proboszcza miejscowej parafii.
    Koncerty odbywają się w kościele na terenie klasztoru i w kościele parafialnym. Dobór wykonawców, oprawa koncertów, dobra akustyka wnętrz i urok miasteczka nadaje Festiwalowi specjalnego klimatu i powoduje, że ma on dzisiaj liczne grono wiernych przyjaciół.
   Melomani zjeżdżający na muzyczną ucztę do Starego Sącza mogą delektować się m.in. brzmieniem muzyki starogreckiej, pieśni średniowiecznej Europy i pieśni wielkopostnych z polskich kancjonałów barokowych, muzyki z uroczystości renesansowych, a z dzieł nowszych np. Wielką mszą h-moll Johanna Sebastiana Bacha czy oratorium Stworzenie świata Józefa Haydna. Wśród artystów i zespołów występujących na starosądeckim Festiwalu byli m.in. Kaja Danczowska, Elżbieta Stefańska, Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Affabre Concinui, Hortus Artium, kameraliści Orkiestry Akademii Beethovenowskiej , Capella Cracoviensis oraz goście z zagranicy: Jordi Saval, René Clemencic, Benjamin Bagby, Freiburger Spielleyt, Leo Brass Quintet, Musica Antiqua, Ritornello, Sequentia., The Parley of Instruments czy Vox Luminis.
     Naszym celem jest powrót do najświetniejszych tradycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej i konstruowanie programu w oparciu o premierowe wykonania muzyki dawnej przygotowywane specjalnie na starosądecki festiwal.
 
3.Pannonica Folk Festival
27 - 29 sierpnia 2015
 
    Jest kulturalną wizytówką Sądecczyzny i apoteozą różnorodności, wielokulturowości i bogactwa muzycznego Polski i całej Nowej Europy. Odbywa się w urokliwej dolinie Popradu, na historycznym szlaku wędrówek ludów i kultur z południa na północ Europy.
    W ostatnich dniach sierpnia na pole przed stodołą w Barcicach zjeżdżają fani etno - rytmów z całej Polski i Słowacji. Podczas trzech dni festiwalu występują oryginalne grupy folkowe z najwyższej półki, z Polski, Serbii i Węgier i całego obszaru wpływów niegdysiejszej Monarchii Astro-Węgierskiej.
   Festiwal folkowy Pannonica to coś więcej niż tylko żywiołowy festiwal muzyczny w formule open-air, to miejsce multidyscyplinarnych spotkań muzyków i twórców lokalnych, którzy zawodowo zajmują się muzyką inspirowaną tradycyjną muzyką karpacką i środkowo-wschodnioeuropejską. Uczestnicy festiwalu mają okazję wziąć udział w koncertach takich zespołów jak Kroke, Dikanda, Megitza, Angela Gaber Trio, Beogradski Akustični Orkestar, Söndörgő, Sokół Orkestar, Michał Smetanka, Acoustic Acrobats , Jazgot, Caci Vorba, Besh-o-drom czy znani na całym świecie wirtuozi Boban i Marko Marković.
   Poza polskimi i zagranicznymi gwiazdami na scenie, mocną stroną imprezy jest tętniąca życiem wioska festiwalowa, gdzie mieszka na polu namiotowym kilkuset uczestników i gdzie odbywają się warsztaty np. muzyczne, etnobotaniczne, rękodzielnicze, taneczne. Podczas festiwalu promowana jest także idea Slow Food i Slow Life oraz szacunek dla natury (m.in. obowiązuje segregacja odpadów).
    Dla miłośników Bałkanów, których w Polsce przybywa, ten festiwal staje się obowiązkowym punktem wyjazdów wakacyjnych. Festiwal zbiera znakomite recenzje i wysokie uznanie uczestników. 94% uczestników edycji 2014 planuje powróć na festiwal w latach kolejnych i uważa, że warto go polecić swoim znajomym. Festiwal od samego początku jest poważnym „produktem turystycznym”. Podczas pierwszej edycji 54%, a podczas drugiej edycji aż 60% uczestników przybyło na festiwal z odległości dalszej jak 50 km, co jest ewenementem wśród imprez kulturalnych odbywających się na Sądecczyźnie.
 
5. Festiwal Podróży i Przygody „Bonawentura”.
20-22 marca 2015
www.bonawentura.org
 
   Jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu we współpracy z Fundacją Rozwoju Ziem Górskich. W dniach 20-22 marca 2015 r odbędzie się jubileuszowa - V edycja Festiwalu.
   Promowany jako: bezpretensjonalny, świadomie prowincjonalny festiwal miłośników podróży w karpackim miasteczku "z klimatem", organizowany jest od 2011 roku. Patronem festiwalu jest tragicznie zmarły tarnowianin, geograf i podróżnik Tomasz Bonawentura Knapik. Bonawentura znaczy "dobry los", "pomyślność". I to właśnie „Bonawentura” jest patronem dorocznych spotkań podróżników w starosądeckim Sokole.
    Mają swoje festiwale podróżnicze duże miasta Gdynia, Kraków i Warszawa, ale mają też nieduże miasteczka jak Lądek Zdrój, Gryfino i Bolków. Jednak to właśnie nasz Festiwal uznawany jest za jeden z najważniejszych i najsympatyczniejszych w kręgach miłośników przygody i podróży z całej Polski.
  W ciągu jednego weekendu do starosądeckiego Sokoła przybywa „cały świat”. Filmy, prelekcje i opowiadania skutecznie pozwalają podróżować w wyobraźni do najodleglejszych zakątków świata, wspinać się po największych górach, pływać po morzach, czy pielgrzymować po najdłuższych szlakach. Festiwal ten jest również okazją do inspirujących spotkań i wymieniania się wieloma doświadczeniami i informacjami.
    Co roku organizatorzy wkładają wiele sił i pasji w organizację Festiwalu, przygotowując niezwykle smakowitą miksturę pokazów i spotkań na żywo z podróżnikami, projekcji filmów dokumentalnych nagradzanych na prestiżowych festiwalach, koncertów muzyki świata, warsztatów, wystaw, spotkań z autorami książek i konkursów z nagrodami. Program śmiało może konkurować z najbardziej renomowanymi festiwalami podróżniczymi w Polsce.
    O swoich podróżach opowiadało już przeszło 40 podróżników m.in.: Piotr Pustelnik, Andrzej Stasiuk, Ania i Robb Maciąg, Andrzej Pietyra, Mieczysław Bieniek „Hajer”, Jacek Wnuk, Janusz Majer, Maciej Czapliński, Łukasz Żelechowski, Piotr Srzeżysz i Piotr Kuryło. Ostatnia czwórka może pochwalić się wywiezionymi ze Starego Sącza statuetkami „Bonawentura” nagrodami publiczności za najlepszy pokaz w trakcie danej edycji.
     Co do Festiwalu Bonowentura możemy zdradzić kilka potwierdzonych propozycji programowych.
Mamy potwierdzonego Jacka Hugo Badera (świetny reportażysta) - gość specjalny będzie mówił o Rosji i o wyprawie na Broad Peak w której zginęli Berbeka i Kowalski, napisał o tym książkę „Długi film o miłości” oraz Paulinę Wilk autorkę znakomitej książki o Indiach „Lalki w ogniu”.
Oprócz tego tradycyjnie opowieści podróżników:
Witold Pawlak „Indie na motocyklu”
Przemek „Groszek” Cwynar i jego szalone spływy np. słynny spływ „na drzwiach od kibla” do Morza Czarnego
Łukasz Supergan - samotne przejście gór Zagros w Iranie
Dominik Szmajda Aztorin Expedition spływy rzekami Afryki
Olek Ostrowski wejście i zjazd na nartach Cho Oyu (polski rekord)
Małgorzata Szumska „Zielona sukienka” nostalgiczna opowieść śladami rodzinnej historii
Zbyszek Owsiak - kajakarz z Nowego Sącza!!! - spływ kanionem Kolorado
Karol Lewandowski projekt „Busem przez Świat”
Grzegorz Petryszak „Gruzja” pokaz polecany szczególnie Starosądeczanom wyjeżdżającym do tego kraju z rewizytą do zespołu Lagusheda, który gościł w Starym Sączu w V/VI 2014 r.
Bedą także dwa koncerty; muzyka andyjska „Sierra Manta” i szkocki dudziarz LIndsay Davidson, dwa lub trzy filmy dokumentalne i wiele innych atrakcji (m in, wyprawa przygodowa „Mt.Elias Extreme Expedition” dla uczestników Festiwalu..
 
   Tym krótkim przeglądem wydarzeń zamykamy już na dobre rok 2014. Rok, w którym dużo się działo, dużo dokonało, z którego możemy być dumni. I to nie tylko wymienione instancje czy instytucje, które wniosły tak znaczący wkład, ale my wszyscy, wykonujący odpowiedzialnie i z sercem swoje codzienne zadania. Na pewno odnotowały liczne sukcesy starosądeckie szkoły i przedszkola, Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, „Gniazdo”, „Caritas” parafialna i inni.
Przywołując jeszcze raz cytowaną już myśl, że to, co jest niezapisane, zmierza do nieistnienia, nie możemy pomijać i roli naszej gazetki w tworzeniu historii parafii, miasta i mieszkańców. Pochlebia nam opinia doceniająca kronikarsko-dokumentarny charakter pisma, traktowanego jako od 18 lat jedyne źródło wiadomości o najważniejszych wydarzeniach naszych czasów, szczególnie zaś Starego Sącza. Kto po latach znajdzie gdzieś jeszcze np. tak wnikliwą relację z uroczystości kanonizacyjnej Papieża-Polaka? To tylko jeden z przykładów, jakże bezcennej funkcji gazetki, ocalającej od zapomnienia pamięć wydarzeń. Wnikliwą wypowiedzią o roli i zadaniach oraz ocenie czytelników dzieli się z nami, koordynująca działania redakcyjne pisma parafialnego „Z Grodu Kingi”, pani Jolanta Młodkowska-Czech, w tekście zatytułowanym: „Jak nas widzą, tak o nas piszą”. Zapraszamy do lektury!
  Podsumowanie roku 2014 zakończmy refleksyjnie, wyciągając mądre wnioski, znajdując motywację do działania, wgłębiając się we wskazania cytowanych wypowiedzi:
    Wiara jest źródłem spojrzenia na wszystko od strony dobra, a optymizm chrześcijański to optymizm w czasach nieoptymistycznych - pouczał ksiądz Jan Twardowski. Historia w dużej części jest jeszcze do napisania, czy zapisując jej karty w roku 2015, przyczynimy się do dalszego rozwoju i rozkwitu naszej „ małej Ojczyzny?” Może raz jeszcze warto wsłuchać się w słowa ks.Michała Hellera, który pisze:
  „Krytykując nasze czasy, ale i nasze chrześcijaństwo, krytykujemy także samych siebie. Wszak to, jakie są nasze czasy, i nasze chrześcijaństwo, zależy także od nas samych; jesteśmy częścią „naszych czasów” i „naszego chrześcijaństwa”. Naprawdę możemy wiele zrobić i zmienić na lepsze w tym trudnym i niespokojnym świecie. Możemy, jeśli tylko nie zabraknie nam miłości, zapału i dobrej woli.
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
135950