Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

„Czas na aktywność w Grodzie Kingi” - podsumowanie projektu

Treść


.
„Czas na aktywność w Grodzie Kingi”
- podsumowanie projektu
,

   8 stycznia 2015 r. w starosądeckim „Sokole” odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”. Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urząd Miejski w Starym Sączu. Organizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
   Rok 2014 zamyka trwający od 2008 r. cykl działań skierowanych do osób bez Pracy, mający w założeniu aktywizować ich społecznie, zawodowo i edukacyjnie poprzez stworzenie sprawnego systemu pozwalającego na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Następne tego typu działania będą pochodzić z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Za wcześnie jednak na stwierdzenie jakiego typu będą to przedsięwzięcia.
  Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej odbywał się w rocznych edycjach. Na początku - w 2008 r. zostało zaangażowanych 12 uczestników, natomiast w 2014 r. aż 48. Już same te liczby pokazują jak szybko projekt ewoluował, nabierał rozmachu i stawał się bardzo popularny wśród mieszkańców gminy. Warto tu wspomnieć, że podczas 7 lat jego realizacji 221 osób brało w nim udział, a 199 osób ukończyło projekt w pełnym zakresie. Zorganizowano 39 różnych rodzajów kursów zawodowych. Kursy te były dobierane w oparciu o indywidualne predyspozycje beneficjentów podparte konsultacjami z doradcą zawodowym. Największą popularnością cieszył się kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, który został podjęty przez 49 beneficjentów. Inne kursy to m.in.: nowoczesny sprzedawca, kucharz, kelner z elementami sztuki barmańskiej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, kurs fryzjerski, florystyka, wizaż i zdobienie paznokci, krawiec, magazynier, operator żurawia wieżowego, spawacz, operator koparko ładowarki, kategorie prawa jazdy C, D, specjalistyczne kursy informatyczne z zakresu grafiki komputerowej. Różnorodność kursów zawodowych owocowała tym, że ponad połowa z nich odbyła się w grupach złożonych od 1 do 3 osób.  Świadczy to o dużej zdolności adaptacyjnej projektu w kierunku indywidualnych predyspozycji. Taki tez był pierwotny zamiar osób tworzących projekt, aby maksymalnie dostosować go do potrzeb samych uczestników jak i niełatwego rynku pracy. Cieszą zwłaszcza rezultaty podjętych kursów. Z relacji uczestników wynika, że wielu z nich podjęło pracę np. w charakterze kierowcy, spawacza, sprzedawcy. Są też osoby, którym specjalistyczne kursy umożliwiły pracę w większych ośrodkach, a także za granicą.
 W roku 2014 zaangażowano 48 uczestników pochodzących ze Starego Sącza jak i okolicznych sołectw. Każda edycja projektu jest poprzedzana akcją promocyjną polegającą na dystrybucji plakatów i ulotek, a także materiałów informacyjnych zamieszczanych poprzez lokalne media. Przeprowadzono także w dniu 4 marca 2014 r. konferencję informacyjno – rekrutacyjną w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego renomę budują pozytywne opinie samych beneficjentów.
   Na wstępie z pomocą specjalistów przeprowadzono diagnozy potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Następnie skierowano ich na kierunkowe warsztaty. Ich prowadzeniem zajmowały się doświadczone osoby, które oprócz dużej wiedzy merytorycznej potrafiły też przykuć uwagę kursantów i aktywnie włączyć ich w praktyczne zajęcia. Przeprowadzono między innymi warsztat aktywizacji społecznej, warsztat „skuteczny na rynku pracy” oraz warsztat kreacji wizerunku. Działania te były prowadzone w lokalu biblioteki w Barcicach. W dalszej kolejności uczestnicy objęci byli doradztwem zawodowym oraz wzięli udział w kursach zawodowych.
  Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie finansowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, a także zwrot kosztów przejazdów. Beneficjenci otrzymali również pomoc ze strony pracownika socjalnego.
  W projekcie przewidziano także wydarzenia integracyjno-kulturalne. 15 lipca 2014 r. odbyła się wycieczka w Bieszczady. Głównymi atrakcjami tego wyjazdu była wizyta w hucie szkła, zapora na Jeziorze Solina, rejs po jeziorze, spotkanie z uznanym fotografem bieszczadzkiej przyrody. Natomiast 18 listopada 2014 r. uczestnicy projektu bawili się w teatrze „Stu” podczas spektaklu „Kogut w rosole”.
   Podsumowując siedmioletnie funkcjonowanie projektu „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” należy podkreślić jego duży wkład w redukcję negatywnych aspektów bezrobocia występującego na naszym terenie. Istotne jest to, że poprzez wdrażane działania, uczestnicy sami mocno angażowali się w projekt wykazując inicjatywę w doborze dalszej ścieżki kariery. Dla wielu była to też sposobność podjęcia na nowo aktywności zawodowej.
Franciszek Tudaj
 
136076