Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Nauka w LO im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu to inwestycja w przyszłość

Treść


.
Nauka w LO im.Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu
to inwestycja w przyszłość
 
   Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu istnieje już ponad sześćdziesiąt lat i posiada bardzo bogatą tradycję. W murach szkoły uczyli się i wychowywali dzisiejsi dyplomaci, naukowcy, politycy, lekarze, prawnicy. Dzisiaj szkoła posiada wysoki poziom zdawalności matury i osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. Wykwalifikowana kadra nauczycielska pomaga nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w rozwijaniu zainteresowań. Służą temu liczne zajęcia pozalekcyjne, a także ciekawa oferta edukacyjna. Uczniowie kształcą się w klasach o profilu matematycznym, ratownictwa medycznego, humanistycznym, pedagogicznym i sportowym. LO, jako jedyne w województwie posiada klasę sportową Siatkarskich Ośrodków Szkolnych dla dziewcząt (SOS). Może się ona poszczycić osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  W starosądeckim liceum prężnie działa Klub Wolontariatu, a jego członkowie są doceniani w województwie. Uczniowie z zaangażowaniem opiekują się starszymi ludźmi, prowadzą zajęcia dla dzieci, zajmują się zwierzętami w schroniskach.
   LO stawia na wysoki poziom nauczania, ale także na miłą i życzliwą atmosferę w szkole. Służą temu ciekawe przedsięwzięcia, np. szkolny „Mam talent”, dyskoteki, przedstawienia, konkursy, wycieczki. Poza tym, po lekcjach chętni mogą rozwijać talent aktorski w czasie zajęć teatralnych. Fani eksperymentowania znajdą dla siebie kółko chemiczne bądź biologiczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia z historii. Przygotowują one do udziału w olimpiadach i licznych konkursach. Uczniowie zdobywają w nich laury na szczeblu wojewódzkim. Ci, którzy pragną poznać warsztat dziennikarski, mogą to czynić poprzez redagowanie gazetki szkolnej „Curie-r” oraz poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych do redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Umysły ścisłe mogą wybrać zajęcia ekonomiczne, szachowe, matematyczne. Natomiast dla spragnionych wrażeń, organizowane są wyjazdy na narty, łyżwy, snowboard. Uzdolnieni muzycznie mogą wykazać się umiejętnościami w zespole Pokolenie JPII.
(DK)
 
123820