Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sanktuaria Maryjne

Treść


.

Lourdes; Europa XIX w. wkroczyła w walkę z Panem Bogiem. Odrzucić wszystko co nadprzyrodzone, liczy się tylko rozum i to co rozum dyktuje. “Niepodzielny majestat Boga upadł - powiedział słynny matematyk Cauchy, który zmarł w 1857 r. Istnieje tylko materia i tylko rozum może ją wytłumaczyć. Porządek nadprzyrodzony nie istnieje, religia i wiara są zbyteczne”.
W 1858 r. - narodziły się idee, które uformowały tzw. świat nowoczesny, tzn. stojący w opozycji do świata chrześcijańskiego. W 1858 prof John Stuart Mili napisał swoje “Słowo o wolności", w którym wolność utożsamiona ze swawolą, z uwolnieniem od odpowiedzialności za swoje czyny. W tym roku Darwin ukończył swoje dzieło “O pochodzeniu którym, odrywając człowieka od wiecznych celów, każe mu wierzyć w jego początki zwierzęce. W roku 1858 niemiecki kompozytor Ryszard Wagner tworzy swoje opery sławiące mit o wyższości rasy germańskiej nad innymi. W tym samym roku Karol Marks, założyciel komunizmu, wydaje swoje “Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej", w którym ekonomię ogłasza podstawą życia i kultury. Z myśli tych czterech ludzi zrodziły się idee, które zdominowały świat na cały wiek.
I właśnie w tym samym roku 1858 Matka Boża wkracza z interwencją w sprawy ludzkie. Ponieważ bunt przeciw Bogu prowadzony był pod przewodnictwem ludzi najbardziej inteligentnych, można było oczekiwać, że Maryja powoła do przeciwdziałania kogoś wybitnego, o wielkim umyśle, który doskonałością argumentów zdołałby przyprowadzić ludzi z powrotem do Boga.
Tymczasem Najświętsza Dziewica wybrała biedne, chore, wiejskie dziecko, które mając 13 lat, nie znało jeszcze katechizmu. Wybranką Maryi była Bernardetta Soubirous z zapadłej mieściny Lourdes. Od 11 lutego 1858 -18 razy staje Matka Boża w skalnej niszy Massabielle i rozmawia z małą Bernadettą Soubirous. Jej “posłanie" jest bardzo skromne, zamknięte zaledwie w kilku zdaniach, ale jakże treściwe: W czasie każdej wizyty! Matka Najświętsza modli się wraz z Bernadettą. Podczas szóstego spotkania Maryja mówi: “Módl się o nawrócenie grzeszników", a następnie pokuty, pokuty". 26 lutego Pani powiedziała: “Pochyl się nisko i ucałuj ziemię za grzeszników”.

2 marca Matka Boża poprosiła, aby wybudowano Jej kaplicę, “Niech ludzie przychodzą tu w procesji..." 25 marca, w święto Zwiastowania Bernadetta nieśmiało zapytała Panią o Jej imię. “Najświętsza Panna stała nad krzakiem róży - opowiadała później dziewczynka - w pozycji bardzo podobnej do tej z cudownego medalika. Na moje pytanie Jej twarz stała się bardzo poważna i przyjęła postawę pochyloną jakby pokory. Następnie podniosła ręce i złożyła je na piersi. Spojrzała w niebo. Następnie, pochylając się do mnie i powiedziała: “Ja jestem Niepokalane Poczęcie". Te krótkie słowa tchną duchem Ewangelii. Są zwięzłe i bardzo proste, ale w tym czasie wypowiedziane, są ciosem Nieba wymierzonym w nikczemne i błędne ludzkie doktryny.

Zgodnie z życzeniem NMP jeszcze za życia Bernadetty wybudowano pierwszy kościół nad Grotą Objawienia. Stanowi on do dziś kryptę obecnego sanktuarium. Nad pierwotnym kościółkiem wybudowano neogotycką świątynię a potem obszerną neobizantyjską kaplicę różańcową, w której znajduje się 15 ołtarzy z kolorowymi mozaikami ilustrującymi sceny wszystkich tajemnic Różańca św. W stulecie objawień konsekrowano jeszcze jeden kościół w obrębie sanktuarium podziemną bazylikę św.Piusa X przeznaczoną dla wielkich nabożeństw, może pomieścić 25 tys. wiernych. W ostatnich latach na łące leżącej naprzeciw Groty wyrosła jeszcze jedna świątynia - całkiem nowoczesna. Po obu stronach Groty wzniesiono szpitale i hospicja dla chorych i pielgrzymów. Chorzy uczą się tutaj cierpieć z Chrystusem, zdrowi uczą się służyć cierpiącym. Każdego dnia tysiące ludzi modli się przed Grotą wpatrzeni w białą statuę Niepokalanej umieszczoną w niszy, gdzie w 1858 roku stała Królowa Nieba.
Sama Bernadette Soubirous wstąpiła w 1866 roku do klasztoru Nevers, a w 1933 r. została kanonizowana. Lourdes stało się największym we Francji i jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego i celem pielgrzymek, odwiedzanym rocznie przez 6 mln osób z całego świata (w okresie od marca do października).
Odpowiedzieć na wezwanie Maryi z Lourdes i sprawić Jej radość może zatem każdy człowiek, bo każdy może posiadać bogactwo miłości, pokory i uległości wobec Boga i Maryi, choćby po ludzku był najbiedniejszy. Słuchanie zaś Jej rad i podążanie za Jej przykładem jest najprostszą drogą do świętości, której Niepokalana Matka pragnie dla każdego ze Swoich dzieci.
Opracował ks.Paweł Tyrawski, na podstawie:
“Błogosławiona przez wszystkie narody” - Ks. Kazimierz Góral
322722