Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

150-lecie objawienia w Lourdes

Treść


.
1858-2008
150-lecie objawienia w Lourdes
.
Od 150 lat spieszą do Lourdes miliony pielgrzymów z całego świata, szczególnie ludzie chorzy, kalecy, poruszający się na wózkach lub przybywający w ich intencjach bliscy i rodziny. Grota Massabielska gromadzi ich na modlitwie, Mszach św., na homiliach i drodze krzyżowej. Przybywają, by wypraszać u Boga, za pośrednictwem Niepokalanej, zdroje miłosierdzia, nierzadko uzdrowienia duszy i ciała. Są tu potrzebni, oczekiwani przez Maryję, spełniają Jej życzenie wypowiedziane w objawieniu do Bernadetty Soubirous: “Chcę, aby przychodzono tutaj!”. Więc przychodzą, zawierzają swoje problemy z nadzieją we wstawiennictwo i opiekę Maryi i z podziękowaniem za otrzymane łaski.

Jan Paweł II nazwał to miejsce “prawdziwą twierdzą życia i nadziei”. Tu czuje się wielką dobroć Boga i bliskość Maryi, w ciszy modlitewnej najlepiej można odnaleźć siebie i to, co w życiu najważniejsze - docenić dar życia i świata.
Sanktuarium w Lourdes w roku jubileuszowym przyjmie ogromne rzesze pątników, a do pielgrzymowania zachęca organizujące wyjazdy w różnych terminach, Diecezjalne Biuro Pielgrzymowania z Porąbki Uszewskiej.
324163