Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KONCERT NOWOROCZNY 2008

Treść


.
KONCERT NOWOROCZNY 2008
.
W sobotę 5 stycznia 2008 r. po raz kolejny do gościnnej sali starosądeckiego Gimnazjum na Koncert Noworoczny zaprosił gości i mieszkańców miasta p.burmistrz Marian Cycoń.
Przybyli m.in.: posłowie RP Maciej Płażyński, Andrzej Czerwiński, Arkadiusz Mularczyk, marszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda, starosta powiatu nowosądeckiego Jan Golonka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jerzy Górka , proboszcz starosądeckiej parafii ks. prałat Alfred Kurek, ks.rektor Janusz Ryba, przewodniczący Rady Miejskiej Starego Sącza Marian Lis, radni powiatowi, miejscy, dyrektorzy szkół z całej gminy no i oczywiście gospodarz wieczoru - burmistrz Marian Cycoń.
Przy dźwiękach instrumentalnej wersji starosądeckiej “Kolędy góralskiej” Jana Joachima Czecha (“Hej, ponad regle turnice”) w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją por. Leszka Mieczkowskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie.

Było nim podpisanie przez wicewojewodę małopolskiego Leszka Zegzdę i burmistrza Mariana Cyconia porozumienia w sprawie współfinansowania modernizacji dawnego budynku “Sokoła”.

A potem, muzyka, śpiew i taniec na bez mała trzy godziny zagościły na scenie. Około 1000 osób słuchało i oglądało piękne występy, we wspaniałym wykonaniu. Bogaty program, na który złożyły się znane arie operowe, operetkowe, fragmenty musicali i piosenkarskie przeboje w wykonaniu: Natalii Zabrzeskiej (sopran), Grażyny Żaak (mezzosopran), i Adama Żaaka (bas, baryton). W programie usłyszeliśmy m.in.: “Tańce góralskie” z opery “Halka” - Stanisława Moniuszki, “Granadę” Augustina Lary, “Polkę z kowadłem” Johana Straussa w wykonaniu Orkiestry i w roli kowala Wacława Wacławika, “Gdybym był bogaczem” ze “Skrzypka na dachu” - Jerry'ego Bocka, “Tango jalousie” - Jacoba Gade, “Tango milonga” Jerzego Petersburskiego, “Być kobietą” Włodzimierza Korcza, arię Rusałki z opery Antonina Dvoraka (aria w wersji oryginalnej - “Mesicku na nebi hlubokem”, arię Dulcamera z opery “napój miłosny” Giorgio Donizetiego, “Alleluja” - Jerzego Fryderyka Haendla i wiele innych wspaniałych utworów.
Zaprezentowały się także: Zespół Tańca Nowoczesnego “Adamo” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera i Tamburmajorki.
W poszczególne etapy muzycznej podróży w czasie i przez różne regiony świata wiódł, prowadzący w miłym nastroju koncert, Jakub Bulzak.
Na zakończenie p.Burmistrz zaprosił słuchaczy na koncert przyszłoroczny już do sali odremontowanego budynku “Sokoła”.
Jolanta Czech
310706