Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Noworoczne impresje

Treść


.
NOWOROCZNE IMPRESJE
 
“Bóg objawia się we wszystkim, lecz Jego ulubionym narzędziem jest słowo. Słowo to myśl wprawiona w ruch. Słowo ma siłę większą niż niejeden rytuał” -
“Jest też czynu testamentem” - dodał C.K.Norwid
.
Jak żyć, by nie tylko nam, ale i z nami było innym dobrze?
.
To wciąż aktualne pytanie zmusza do pogłębionej refleksji nad sensem nadchodzących dni i własnym życiem.
Dzisiaj, gdy Nowy Rok witamy z nadzieją, ale też pełni niepokoju, chciałabym znaleźć takie słowa, by przyniosły odpowiedź i były jak drogowskazy na drogach wiodących w przyszłość 2008 roku. Niech na te drogi pada światło Gwiazdy Betlejemskiej, a Chrystus pomoże realizować marzenia, które “są pokarmem duszy” i otwierają przed każdym perspektywy świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani.
Wybrałam je z pism autora “Alchemika”, z przemyśleń Jana Pawła II, “Złotych myśli” ks.prof.Józefa Tischnera, ks.Jana Twardowskiego oraz z bogatego skarbca poezji, która uczy mądrości umysłu i serca, nie tylko wzrusza, czasem też daje receptę na życie, które trzeba przeżyć godnie, bo tylko raz jest dane. Wybrałam je, by się na chwilę zatrzymać, zadumać nad przemijaniem, światem wartości, może dostrzec sens cierpienia, w chmurne dni patrzeć w słońce i zawsze bronić Nadziei, która według Jana Pawła II musi być większa od wszystkiego, co się jej może sprzeciwiać.
.
Po co żyjemy? - oto jest najstarsze pytanie
.
“Nie musisz wiedzieć jak ani gdzie, zanim jednak cokolwiek zrobisz, powinnaś zadać sobie pytanie: po co to robisz?”
*
“Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to,
By go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą”
*
“Człowiek nie żyje na pustyni. Nie rodzi się sobie. Nie jest stworzony do klęski. Można go zniszczyć ale nie pokonać”
*
“Najwspanialszym doświadczeniem, jakiego może doznać człowiek, jest otwarcie się na Tajemnicę”
*
“Człowiek nie jest samotną wyspą. Został stworzony nie tylko po to, aby szukał Mądrości ale także po to, aby orał ziemię, czekał na deszcz, siał zboże, zbierał żniwo, wypiekał chleb”
*
“...Bo my jesteśmy cząstką w zespole. Z niego płynie nasza siła, żeby chleb leżał na stole, a pracom lampa świeciła”
*
“Praca jest dla człowieka - a nie człowiek dla pracy, nie człowiek dla ekonomii. Człowiek zawsze jest pierwszy”
*
“Chleb... i słowo. Kultura i ekonomia. Czy się wykluczają? Czy się wzajemnie zwalczają? Nie, po prostu się dopełniają”
*
“Radość - tak pojętej pracy - otwiera nam drzwi do raju. Miłość nas zmienia, a trudne wybory prowadzą do Boga, który jest Miłością. Przykazanie nowe daję Wam, byście się wzajemnie miłowali”
*
“Chwała tego świata przemija i to nie ona nadaje życiu sens. Dzieje się tak za sprawą naszych wyborów, dokonywanych zgodnie z powołaniem, wiarą w ideały i wolą ich bronienia. Każdy gra główną rolę w swoim życiu i to właśnie anonimowi bohaterowie pozostawiają najtrwalszy ślad...”
*
“Gdy zrozumiałam, że sens mojego istnienia zależy od tego, co mam do zaoferowania, wróciła mi chęć do życia...”
*
“Jeśli dzięki jakiemuś człowiekowi było na świecie trochę więcej dobra, światła i prawdy, to jego życie miało sens”
.
Jak żyć?
.
“Fundamentem cywilizacji prawość umysłu, serca, działania”
*
“Poszukaj w życiu tej szczególnej postawy, dzięki której staje się ono oparciem dla innych”
*
“Nie do ciebie należy wybór, w jaki sposób odejdziesz i kiedy... Możesz decydować o tym, w jaki sposób będziesz żyć teraz”
*
“Losem człowieka jest dać się pokonać Nadziei. Ginie ten, kto nie przestanie jej ulegać”
*
“Aby dojść do celu, musisz podążać za wskazówkami. Każdemu z nas Bóg wyznaczył drogę. Wystarczy tylko czytać znaki”
*
“Strzeż dobra, jak źrenicy oka. Naucz się dawać bez wahania. Naucz się zdobywać bez chciwości. Umiejmy dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają, albo mają mniej”
 
I zapamiętaj:
“Jeśli cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko miłować. Umiejmy otwierać nasze serca na potrzeby braci i sióstr, którzy cierpią. Czasem cierpienie jest darem nieba, łaską zjednoczenia z Bogiem. Niech nasza wzajemna miłość najpierw wyrazi się w przebaczaniu i szukaniu przebaczenia...”
*
“Twoje serce jest tam, gdzie twój skarb. Musisz odnaleźć ten skarb, by wszystko nabrało sensu”
*
“I nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”
*
“Budujmy... Raczej odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane, zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach przekazu”
*
Cóż jeszcze powiedzieć? “Niech pozostanie tylko milczenie przed Bogiem, milczenie, które jest samą modlitwą. To co nie przemija, niech będzie waszym bogactwem, gwarantem szczęścia tu na ziemi...”
KM
324541