Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Przeżyjmy to jeszcze raz, bo było pięknie

Treść


.
Przeżyjmy to jeszcze raz, bo było pięknie
“Cóż wiesz o pięknem?
Kształtem jest Miłości”
To właśnie Miłość do Boga i do ludzi, zauroczenie tradycją patronowały temu spotkaniu, które odbyło się 20 stycznia w Domu Parafialnym w Starym Sączu. Ogłoszony przed trzema laty przez Redakcję pisma “Z Grodu Kingi” KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK był w tym roku przygotowany, z inicjatywy p.Iwony Rams, przez Prywatne Gimnazjum, które z obowiązku gospodarza wywiązało się na 6.
Zapowiada się, że ta impreza będzie na stałe wpisana już do kalendarza imprez artystycznych miasta. Ma ono już swój Noworoczny Koncert Profesjonalisty i Koncerty Muzyki Dawnej, ma Międzynarodowe Dni Papieskie, sławnego kompozytora Jana Joachima Czecha i śpiewaczkę światowej sławy, ma już szkołę muzyczną i będzie mieć salę koncertową z prawdziwego zdarzenia - i dobrze.
To dzisiejsze wokalno-muzyczne spotkanie zgromadziło wielu gości i starosądeczan, i odbyło się w wypełnionej po brzegi sali, w której klimat rodzinnego kolędowania stworzyła grupa p.Tadeusza Dyrdy z ciepłym, przemiłym wprowadzeniem p.Jolanty Czech. Rozpoczęli wspólny śpiew wspomnieniem wigilijnych przeżyć:
“Jest taki dzień tylko jeden raz do roku,
Dzień zwykły dzień, który liczy się od zmroku.”
Serdeczna, piękna melodia kolędy, podjęta przez obecnych, płynęła nad głowami podobnie jak przed rokiem, gdy wspominana dziś s.Cecyliana sprowokowała wszystkich do zbiorowego śpiewania. Nastrojowo-poetycki scenariusz, w oparciu o zbiorek poezji Ernesta Brylla pt.: “W ciepłym wnętrzu kolędy” przygotowała p.Zofia Gierczyk a konferansjerkę - jak profesjonaliści - prowadzili: Anna Lebda i Piotr Skalski z Gimnazjum Prywatnego oraz Wioletta Kożuch i Krzysztof Cebula uczniowie ZSZ nr 1. Zaproszenia i okolicznościowe dyplomy uznania zaprojektował i wykonał starosądecki artysta p.Jan Czech.

W Koncercie indywidualnie i zespołowo występowali uczniowie i młodzież wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego terenu. Najsilniejsze brawa otrzymali najmłodsi: uczniowie Szkoły Podstawowej z Popowic i Szkoły Podstawowej im.Ks.Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz po raz pierwszy występujący uczniowie Szkoły Muzycznej.
Wszyscy wykonawcy - zarówno indywidualni jak i występujący zespołowo w chórze i w grupach instrumentalno-muzycznych zachwycili obecnych poziomem wykonania, barwą i pięknem głosów, świetnym przygotowaniem prezentacji. Gdyby działała komisja konkursowa miałaby nie lada kłopot z wyłonieniem najlepszych, bo wszyscy zasłużyli na wyróżnienie, ale ponieważ to jest koncert i ze względu na ograniczoność miejsca wymienimy tylko szczególnie uzdolnionych solistów. Może wśród nich rośnie i rozwija się następca Ady Sari albo prof. Jana Joachima Czecha.
.
Prezentowali swoje szkoły:
Gimnazjum Prywatne - Klaudia i Karolina Rams
Gimnazjum im.J.Słowackiego - Katarzyna Kowalczyk
ZSZ nr 1 - Natalia Mordarska
ZSZ nr 2 - Klaudia Leśniak
Szkoła Muzyczna - Ania i Marta Migacz, Maja Nicpońska, Dominika Ostrówka, Jakub Stawiarski, Michał Janik
Po raz pierwszy w Koncercie kolęd wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych, pięknym muzycznym występem uratowali honor swojej Szkoły, zasługując na wyróżnienie: Wiesław Stec, Józef Pyrdoł i Marian Joneczek
Wszyscy występujący grali i śpiewali sercem, dlatego owacyjnie dziękowano uczestnikom, Siostrom katechetkom oraz Nauczycielom śpiewu i muzyki, którym Ksiądz Proboszcz, wręczając dyplomy uznania, serdecznie gratulował dotychczasowych osiągnięć i przygotowania uczestników Koncertu.
Dobrze, że zaczyna się coś dziać w Starym Sączu, mówiła nie tylko p.K.Brynecka; coś, co nawiązuje do starych tradycji kultury, o której wybitny Starosądeczanin powiedział, że “jest zwierciadłem duszy i świadczy o tożsamości narodu”. Tego rodzaju spotkania stwarzają okazję do zacieśniania rodzinnych więzów wspólnoty, która tworzy oblicze i życie Starego Grodu św.Kingi. Oby ich było więcej, bo sztuka łagodzi obyczaje i budzi dobro drzemiące na dnie ludzkich serc. Tworzą ją profesjonaliści ale także ludzie wielkiego formatu, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, by te marzenia zrealizować. I starają się robić to najlepiej.
“Chwała tego świata przemija
i to nie ona nadaje sens życiu.
Dzieje się tak za sprawą naszych wyborów
dokonanych zgodnie z powołaniem,
wiarą w ideały i wolą ich bronienia.
Każdy gra główną rolę w swoim życiu
i to właśnie tacy anonimowi bohaterowie
pozostawiają najtrwalszy ślad.”

Szczęść Boże do następnego, równie pięknego spotkania, mówił ks.prałat Alfred Kurek. Do zobaczenia! To będzie już IV koncert.
Tymczasem sprawcie, “by każdy dzień Nowego Roku miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Waszego życia” - szczęść Boże... - życzy Zespół Redakcyjny, który patronuje tego typu artystycznym spotkaniom.
Kazimiera Mrówka
324428