Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Otwarcie nowego mostu i obwodnicy

Treść


.
Stary Sącz 9 lipca 2008 r.
OTWARCIE NOWEGO MOSTU I OBWODNICY
.
Pięknie wkomponowany w przestrzeń krajobrazową Sądecczyzny, pierwszy w Polsce i jeden z niewielu w świecie most, o tak nowoczesnej technologii i misternej konstrukcji, połączył brzegi Dunajca, a zarazem miejscowości: Stary Sącz z Podegrodziem i Brzezną. Niezwykłych patronów otrzymały ronda i most nowej obwodnicy; decyzją radnych obu gmin rondo u skrzyżowania Starego Sącza nosić będzie imię Jana Pawła II, rondo w Brzeznej - imię bł.o.Stanisława Papczyńskiego, a piękny most - imię tej, która scalała sądeckie ziemie i ich mieszkańców przed wielu wiekami - Świętej Kingi.

Uroczystości otwarcia i poświęcenia mostu i obwodnicy przez ordynariusza tarnowskiego ks.bpa Wiktora Skworca, nadano charakter wielkiego wydarzenia. Uczestniczyli w nim licznie przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych (m.in. marszałek małopolski Marek Nawara, starosta powiatu Jan Golonka, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń, wójt Podegrodzia Stanisław Łatka). Wśród przedstawicieli duchowieństwa Księdzu Biskupowi towarzyszyli m.in. ks.prałat Alfred Kurek i ks.prałat Józef Wałaszek.

Obwodnica drogowa kosztowała 57 mln złotych (ma długość 3,5 km a most 247 m) i stanowi największą inwestycję realizowaną w Małopolsce w ramach Unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dla Starego Sącza realizacja tego zamierzenia miała szczególne znaczenie ze względu na potrzebę ochrony zabytkowego miasteczka przed wstrząsami, pęknięciami oraz zanieczyszczeniem powietrza, powodowanymi coraz większym ruchem transportowym ciężkich pojazdów mechanicznych (sięgającym nawet do 1500 TIR-ów na dobę).
Od lat samorządowcy starosądeccy, z burmistrzem MiG Marianem Cyconiem na czele, czynili starania o realizację takiej inwestycji, szczególnie po otwarciu części obwodnicy w kierunku Piwnicznej. Podpisanie umowy marszałka województwa z samorządowcami, na starosądeckim Rynku w 2001 r. stało się przysłowiowym światełkiem w tunelu - dla sprawy. Konkretyzację zadań (od 2003 r.) stanowiły kolejno:
  • starania o wpisanie do programu inwestycyjnego województwa małopolskiego, a tym samym zdobycie prawa do dotacji,
  • wytyczenie trasy obwodnicy,
  • wykupienie gruntów, przygotowanie dokumentacji, wybranie projektu, rozstrzygnięcie przetargu na budowę.
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu i 15 października 2006 r. marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł, w obecności władz gminnych i powiatowych dokonał uroczystego wbicia łopaty w teren budowy, a na przełomie maja i czerwca 2007 r. rozpoczęto roboty budowlane. Most i obwodnica stały się nie tylko symbolem dalekowzrocznosci, gospodarności i troski samorządowców, ale równocześnie dodatkową atrakcją turystyczną Starego Sącza.
ZG
324502