Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Odpust ku czci św.Kingi - Stary Sącz lipiec 2008 r.

Treść


.
Odpust ku czci św.Kingi
“W ŚWIETLE ZAMYŚLEŃ NOWENNOWYCH...”
.
Jak bardzo klasztor starosądecki promieniuje duchowością, rozmodleniem, kulturą i intelektualnym ubogacaniem wiernych nie trzeba nikogo przekonywać.
Jak być uczniem Chrystusa? Jak znaleźć Boga w świecie i iść Jego drogą? Jak w powszedniości życia zdobywać się na coś więcej; odrzucać miernotę, bierność i minimalizm - wzorując się na postaciach Świętych? Oto pytania, na które szukało się odpowiedzi podczas ostatnich, 9-dniowych uroczystości odpustowych.
W liturgiczne święto św.Kingi (24 lipca) okolicznościowej sumie w kościele przyklasztornym przewodniczył ks.bp ordynariusz Wiktor Skworc, natomiast podczas centralnych uroczystości (27 lipca) procesję z relikwiami św.Kingi prowadził i Mszy św. koncelebrowanej przy Ołtarzu Papieskim przewodniczył ks.bp Wiesław Lachowicz. Wzorce życia i świętości, przykład św.Kingi w dokonywaniu właściwych wyborów, dawaniu świadectwa wiary i kroczeniu drogą Chrystusa, a także troska o przykładne wychowanie młodego pokolenia przez rodziców, szkołę i Kościół - to główne tematy rozważań homilijnych.

Uroczystości odpustowe przyciągnęły do Starego Sącza tysiące ludzi, wydaje się że z roku na rok ich ilość wzrasta. O wiele liczniej niż zwykle przybyli np. górnicy z Kopalni Soli w Wieliczce i Bochni. Pielgrzymowali z orkiestrą uczestnicząc w niedzielnej Mszy św. odpustowej z udziałem księży Rodaków.
By nie traktować odpustu zwyczajowo, jako rytuału i atrakcji, bo: procesja, kramy, tłumy ludzkie, okazyjne spotkania i gościny, prowadzone są nowenny przygotowujące do właściwego przeżywania i rozumienia istoty święta. Nie można przecenić ich roli w odnowie duchowej i moralnej wiernych. “Człowiek nie przeżywa religii w sposób właściwy, jeśli nie staje się dzięki niej lepszy” (pisał Eckhart). “Pobożność, by trwała i przetrwała, musi być pogłębiana intelektualnie i zasilana jakimś >światłem<”. Takim przesłaniom podporządkowana została tegoroczna nowenna odpustowa. Czysta teologia, w połączeniu z literacką wrażliwością, głęboka erudycja, dar słowa, do tego przystępna, miła dla ucha forma przekazu zaowocowały wielkim ubogaceniem wiernych całego dekanatu.
Każde swoje nauczanie nowennowe ks.dr Jan Siedlarz (proboszcz parafii św.Kazimierza w Nowym Sączu) rozpoczynał apostrofą:
“By Cię godnie uwielbiać, miłościwy Boże,
Niech mnie św.Kingi przyczyna wspomoże”
I za “przyczyną” Świętej następowało mozolne poszukiwanie własnej drogi do Boga, penetrowanie wnętrz i sumień, przemierzanie etapów życia, w których: miłość, cierpienia i krzyże, grzeszność i pokuta, modlitwy i nawrócenia zawsze powinny zamykać się w ufności i zawierzeniu Bożej woli.
Spotkania z wysokiej klasy kaznodziejstwem, mnóstwo cytatów z literatury pięknej, filozofii i religii, cytowanej mądrości największych autorytetów sprawiły, że nasze przeżywanie stało się pełniejsze i piękniejsze, a my sami - może chociaż odrobinę lepsi.
Matce Ksieni Teresie Izworskiej, Siostrom Klaryskom i ks.kapelanowi Markowi Taborowi należą się słowa wielkiej wdzięczności za trud włożony w przygotowanie pięknej uroczystości odpustowej, w tym za zaproszenie takiej klasy kaznodziei - w trosce o naszą religijność, rozwój intelektualny i duchowy. Również za wskazania na to, co liczy się najbardziej: na miłość Boga i człowieka, bez której nie ma życia, na wiarę, co góry przenosi. Na perfekcjonizm, wiedzę i wysoką kulturę oraz przekonanie, że wszystko, cokolwiek się robi, powinno się robić najlepiej jak się potrafi.
ZG
324500