Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritasowa prośba

Treść


.
            
Caritasowa
prośba
.
“W życiu istnieje tylko jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. Miarą naszej wartości jest drugi człowiek”
.
W jego imię, w imieniu zranionych przez życie lub bezradnych wobec jego twardych praw, zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc materialną. Z myślą o niej, o dzieciach rozpoczynających nowy rok szkolny Parafialny Oddział Caritas po raz kolejny organizuje 5 października loterię fantową na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia w dniach 5.10 - 11.10. Ofiary pieniężne i fanty proszę składać w Domu Sióstr Służebniczek przy ul.Jagiellońskiej - na ręce s.Eleonory Salamon przewodniczącej POC.
Równocześnie dziękując za różnoraką ofiarną pomoc, udzieloną naszym podopiecznym, prosimy serdecznie o biurko szkolne, dwie pralki i wirówkę do bielizny - bardzo potrzebne dla wielodzietnych rodzin. Znowu odwołujemy się do humanitarnej, ewangelicznej wrażliwości, bo kiedyś będziemy z niej sądzeni, każdy osobno. Nie ze stanu posiadania, pięknych domów, zorganizowania dostatniego życia czy umiejętności robienia kariery, ale z miłości, o której Jan Paweł II tak napisał:
“Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy i ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Miłości i życia zgodnego z Ewangelią nie można pojmować przede wszystkim w kategoriach nakazu, ponieważ ich wymogi przekraczają ludzkie siły. Stają się one możliwe jako owoc daru ofiarowanego przez Boga (...) Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.
Dedykując te słowa Wielkiego Papieża ludziom otwartego serca, pozostajemy w oczekiwaniu na jego dar dla tych, którzy często nie umieją i wstydzą się prosić.
Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas
324163