Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kochane Dzieci

Treść


.

Już kiedyś pisałam, że to co dobre szybko się kończy. Tak też jest z czasem niezwykle pięknym jakim są wakacje.
Wchodzimy w nowy rok szkolny i katechetyczny i w tym roku będzie nam towarzyszył św.Paweł - Apostoł Narodów. Chcę zaproponować Wam w ciągu najbliższych miesięcy poznawanie miast św.Pawła przypominając sobie Jego życie i apostolska pracę.
W tym miesiącu popatrzmy na dwa miejsca związane z jego miejscem urodzenia i miejscem, gdzie św.Paweł chodził do szkoły.

Św.Paweł urodził się w Tarsie ok. 8 r. po Chr. Jego rodzina chlubiła się pochodzeniem z pokolenia Beniamina (por. Flp 3, 5), którego największą chwałą był pierwszy król Izraela - Saul.
Tars był metropolią, należał do największych miast imperium rzymskiego. Był miastem na równinie Cylicyjskiej, 16 km od południowego wybrzeża obecnej Turcji. W czasach Nowego Testamentu liczyło ok. pól miliona mieszkańców i było ważnym ośrodkiem życia intelektualnego. Leżało na zetknięciu się Wschodu z Zachodem, myśli greckiej i orientalnej. Paweł był dumny z faktu, że urodził się w Tarsie. Po swym nawróceniu powrócił do Tarsu, lecz Barnaba zabrał go do Antiochii, by pomógł mu w nauczaniu chrześcijan.

Po ukończeniu miejscowych szkół, w wieku ok. 20 lat, Szaweł udał się do Palestyny, aby w Jerozolimie "u stóp Gameliela" pogłębiać swoją wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną (por. Dz 22, 3). Pana Jezusa zapewne nie znał, ale o jego wyznawcach wiedział wiele i uważał ich za odstępców od wiary mojżeszowej, za zdrajców swojego narodu. Przemiana w życiu Szawła nastąpiła w drodze do Damaszku, ale co się wówczas wydarzyło przeczytacie już w następnym numerze. Jeżeli jesteście ciekawi to zachęcam Was do przeczytania księgi Dziejów Apostolskich.
s.Agnia
324428