Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KONKURS >Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny<

Treść


.
KONKURS
„Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny”
.
Organizowany jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod honorowym patronatem:
 • Starosty Nowosądeckiego p.Jana Golonki
 • Burmistrza Starego Sącza p.Mariana Cyconia
 • Księdza prałata Alfreda Kurka
 • Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p.Zbigniewa Czepelaka
.
Głównym koordynatorem tegoż przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
.
Jego celem jest:
 • Poszerzenie zainteresowań młodych ludzi przez zwrócenie uwagi
 • na otaczającą sztukę
 • Ukazanie historii obiektów architektury sakralnej – kapliczek Sądecczyzny
 • Pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych i religijnych naszych „małych ojczyzn”
 • Udoskonalenie umiejętności dostrzegania piękna w naszym najbliższym otoczeniu
 • Ocalenie od zapomnienia szczególnych miejsc ludowego kultu
.
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy zespoły uczniów (maksymalnie 3-osobowe), których zadaniem będzie wykonanie pracy poświęconej kapliczce (kapliczkom) jednej z miejscowości Sądecczyzny.
Praca powinna zawierać następujące informacje:
 • Miejsce i rok powstania kapliczki
 • Szczegółowy jej opis (rodzaj, kogo przedstawia, np.: Matkę Bożą, Chrystusa Frasobliwego, świętego, charakterystykę otoczenia, w którym się znajduje, itp.)
 • Nazwisko fundatora
 • Intencje powstania obiektu
 • Informacje dotyczące artysty ludowego, będącego wykonawcą rzeźby, figury, malowidła stanowiącego treść kapliczki (mile widziany wywiad)
 • Wiadomości dotyczące osób opiekujących się kapliczkami (wywiad dostarczający wiedzy o renowacji obiektów sakralnych oraz wszelkich informacji o szkodach powstałych w wyniku działań atmosferycznych, bądź zniszczeń dokonanych przez ludzi)
 • Ciekawostki, anegdoty związane z opisywaną kapliczką
 • Informacja, czy dana kapliczka jest zabytkiem
 • Fotografie, ilustracje
Termin składania prac został przedłużony, można spokojnie przystąpić do gromadzenia materiałów.
Praca konkursowa powinna mieć formę albumu dowolnej objętości, napisana na komputerze lub czytelnym pismem. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 10-lecia pobytu Jana Pawła II na Sądecczyźnie.
.

.
Kapliczka wielkiego kultu Matki Bożej Bolesnej w Czerncu.
Jedna z najsłynniejszych kapliczek przy trasie do Starego i Nowego Sącza.
Fot.: G.Czepelak
322508