Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Październik różańcowy i papieski

Treść


.
PAŹDZIERNIK - RÓŻAŃCOWY I PAPIESKI
7 października - Święto Matki Bożej Różańcowej
.
Kazimiera Iłłakowiczówna
        MODLITWA
.
Do Ciebie, Matko Boża,
do Ciebie przez ten smutek...
A Ty się schyl na rozdrożach,
gdy nie ma świętych figur,
z drzew, co bez liści stygną...
A Ty się schyl choć z cierni,
z suchych u drogi słupów,
po których niemiłosiernie
biegną, biegną wieści zatrute...
A Ty się schyl na rozdrożach
Maryjo, Matko Boża.
.
Nabożeństwo różańcowe stało się jednym z najpopularniejszych w naszej Ojczyźnie, pierwszym śladem jego obecności jest w kolegiacie głogowskiej grobowiec Matyldy, małżonki księcia Śląskiego z różańcem w ręku, z roku 1317. Bractwa różańcowe powstawały w całym kraju. Należeli do nich m.in. profesorowie Akademii Krakowskiej i studenci, królowie, kardynałowie, biskupi. O popularności różańca na naszej ziemi mówią również obrazy dawnych mistrzów.
„Kult różańca i modlitwy z nim związanej wyznaczał rytm pobożności Polaków przez wieki. Różaniec był tym przedmiotem, który każdy Polak miał przy sobie i z nim chciał odchodzić z tego świata. Oby ta pobożność różańcowa, przekazana nam przez przodków, trwała nadal, aby wyznaczała rytm naszych dni i wypraszała przez ręce Maryi łaski u Boga” (cyt. „Źródło” 49/405)
.
16 października 2008
30 rocznica wyboru kardynała Wojtyły na papieża
.
16.10.1978 r. to data, która na zawsze zapadła w pamięć Polaków. Tamto zaskoczenie, wzruszenie, bezmierna radość wciąż pozostają żywe we wspomnieniach. Gdy nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym, kardynał Peride Felici wyszedł na balkon fasady Bazyliki św.Piotra w Rzymie. Z trudem wymawiając nazwisko kardynała Wojtyły, oznajmił światu: „Habemus Papam”. Po tych słowach rozległ się głos samego papieża: „Nie wiem, czy potrafię wyrażać się jasno w waszym... w naszym języku włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawiajcie” - mówił. Natychmiast zyskał sobie ogromne uznanie wśród zgromadzonego w Watykanie tłumu. Na placu panowała duża radość i entuzjazm, oklaski, powiewanie chusteczkami (...) Owacja była ogromna. Fala radości ogarnęła cały kraj, zabiły mocniej serca wszystkich Polaków. Fakt wyboru Ojca Świętego, rozpatrywany w kategorii „czterech cudów” - „Le Figaro” zamieściło przedrukowując artykuł A.Frossarda, który pisał:
„Najwierniejszy i najbardziej szczodry kraj Europy daje nam papieża. Drugi cud: Polska liczy nagle 700 milionów mieszkańców... Trzeci cud: w swoich pierwszych słowach nowy papież dwa razy wymienił Maryję, trochę jakby zapomnianą w demokracjach chrześcijańskich. Wreszcie czwarty cud, mniej ważny od innych, ale zawsze nie do pominięcia: będziemy się musieli nauczyć wymawiać polskie nazwiska!”
Polska zajmowała w sercu Jana Pawła II miejsce szczególne, mówiło się też, że losy świata trzymał w swoim ręku. Pozostał dla nas darem Boga. Nigdy nie straci aktualności modlitwa ks.J.Twardowskiego napisana na Dzień Papieski 2001 roku:
.

.
Ojcze Święty, Ojcze nowego wieku
pomóż nam wytrwać
w wierze, nadziei i miłości
do Chrystusa
abyśmy nie ulegli
zwątpieniu, rozpaczy i obojętności.
Podziel się z nami Twoją jednością z Bogiem
i modlitwą Twojego życia.


310706