Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

.
Psalm 100
.
Wspaniałą modlitwą uwielbienia Boga jest krótki psalm 100, Psalm uwielbienia.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki; chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;  Służcie  Panu z weselem . Złóżcie waszą radość  w Bogu! Ponieważ jest doskonały, nieskończony, łaskawy, kochajcie tylko Jego, chciejcie tylko Jego dobra, tylko Jego dobra pragnijcie, Jego dobrem radujcie się ponad wszystko  przestańcie żyć w sobie albo w stworzeniach, żyjcie w Nim, złóżcie waszą radość, wasze szczęście w Nim;
„Służcie Panu z weselem”,
Panu, w którym pokładacie waszą radość tysiąc razy bardziej niż w sobie, czy w jakimkolwiek innym stworzeniu!  Ponieważ dla was samych, jeśli kochacie Go, nie ma nic słodszego, jak służyć Mu i pełnić Jego wolę; jest to dla was słodyczą w miarę tego, jak Go kochacie.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił  a nie my samych siebie. Pan jest Bogiem... Bóg jest nieskończenie i na wieki doskonały: oto zasadniczy, główny powód waszej radości na ziemi i w niebie; oto podstawa radości aniołów i świętych, podstawa wszelkiej radości doskonałej, podstawa nieskończona, niezmierzona, bez granic. Własną ręką nas stworzył, prowadzi nas, nami kieruje, jesteśmy dziełem naszego umiłowanego.  „Myśmy lud Jego i owce pastwiska Jego”. Radujmy się, bo jesteśmy ludem Bożym, dziełem Jego rąk, owcami  Jego pastwiska, jesteśmy tymi osobami kochanymi przez naszego Umiłowanego, kochanymi bardziej niż dzieci są kochane  przez własnego  ojca,  więcej  niż żony przez mężów. Osoby, które kocha, i które prowadzi, którymi nieustannie się opiekuje, i którym okazuje w każdej chwili swe staranie, są czymś  świętym,  uświęconym na wieki przez tego, kto kocha... Jak wiele mamy powodów do tego, by się cieszyć na widok dobrodziejstw, które Bóg wylał na nas w takiej obfitości!.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki;
Wejdźcie do mojej świątyni, którą jest święty Kościół katolicki! Wejdźcie do  tej świątyni, gdzie znajduje się mój ołtarz, moje  tabernakulum, Najświętszy Sakrament, konsekrowana Hostia, gdzie słucha się Mszy, gdzie przyjmuje się Komunię, gdzie się Mnie adoruje i przyjmuje żyjącego pośród ludzi! Wejdźcie do mojej świątyni niebieskiej i radujcie się  tam moim widokiem przez całą wieczność w oceanie miłości. chwalcie imię Jego, bo słodki jest Pan, na wieki  miłosierdzie Jego, i od pokolenia w pokolenie prawda Jego.
Uwielbiajmy często Boga słowami, które On sam włożył w usta Proroka-Psalmisty.

Na podstawie „Rozważań” bł.Karola de Foucauld
opracował ks.Paweł Tyrawski
324016