Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium

Treść


.
KALENDARIUM
październik 2008 r.
.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
.
Ogólna: Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się
       w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych.
Misyjna: Aby dzięki obchodom Światowego Dnia Misyjnego ożywił się
       wszędzie duch zaangażowania i współpracy.

.

.
  1 - środa      -    św.Teresy od Dzieciątka Jezus - *1873 +1897
  2 - czwartek -  śś.Aniołów Stróżów
  4 - sobota    -   św.Franciszka z Asyżu - *1181+1226
  5 - niedziela -  27 niedziela zwykła (Ew.Mt.21,33-43), „Posłał swoje sługi,
        by odebrali plon należny”
  7 - wtorek     -  Matki Bożej Różańcowej
  9 - czwartek  -  św.Wincentego Kadłubka, biskupa - *1160 +1223
12 - niedziela  -  28 niedziela zwykła (Ew.Mt.22, 1-16), „Wielu jest
        powołanych, lecz mało wybranych”
13 - poniedz.   -  bł.Honorata Koźmińskiego *1829  +1916
15 - środa       - św.Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła -
        *1515+1582
16 - czwartek  -   św.Jadwigi Śląskiej - *1174 +1243
17 - piątek      -  św.Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika -
        +107
18 - sobota     - św.Łukasza Ewangelisty
19 - niedziela -  29 niedziela zwykła (Ew. Mt  22,15-21), „Oddajcie Bogu,
        co należy do Boga”
20 - poniedz.  - św.Jana Kantego, kapłana - *1390 +1473
21 - wtorek     -  bł.Jakuba Strzemię, biskupa - na przeł. XIV–XV w.
22 - środa      - rocznica konsekracji  bazyliki katedralnej w Tarnowie
26 - niedziela - 30 niedziela zwykła.(Ew. Mt. 22,34-40), „Będziesz miłował
        Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
        swoim umysłem”. Rocznica poświęcenia  własnego kościoła
28 - wtorek     - śś.Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Przysłowia:    -   „Gdy październik ciepły, będzie luty skrzepły”,
        „Na św.Łukasz, próżno grzybów  szukasz”

322722