Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zaproszenie do lektury

Treść


.
ZAPROSZENIE DO LEKTURY
.
- tym razem skierowane nie tylko do wszystkich absolwentów Liceum Pedagogicznego, ale do młodych nauczycieli, by poznali, od czego i jak kiedyś się zaczynało...
.

.
to tytuł tej zbiorowej pracy pod redakcją Władysława Kaweckiego - właściciela Wydawnictwa Marpress w Gdańsku, w którym ta ciekawa książka powstała. Ukazuje ona, poprzez autentyczne świadectwo, minioną epokę i losy młodych nauczycieli, którzy w czerwcu 2006 roku zorganizowali Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia Państwowego Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu.
„O tych ludziach cichych i pracowitych, wychowawcach młodego pokolenia, o ich sukcesach i niepowodzeniach, troskach i radościach, którzy - pomimo niełatwych warunków życia w większości ukończyli szkoły wyższe - i o szkole, o kadrze pedagogicznej mówi ta książka wydrukowana w Gdańsku, a wydana z pietyzmem przez Władysława Kaweckiego, projektanta okładki, karty tytułowej i twórcy opracowania graficznego.
    Władysław Kawecki, absolwent Liceum Pedagogicznego, później Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Grafiki i Sztuki Książki w Lipsku - dedykuje opracowaną przez siebie pozycję edytorską pamięci wieloletniego dyr.Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu Jana Migacza oraz wszystkich Nauczycieli i Wychowawców w tej szkole.
To jej absolwenci w felietonach, reportażach i wspomnieniach piszą o swojej pracy, o życiu i problemach oświaty, o spełnionych i niespełnionych marzeniach w tamtych trudnych latach.
Felieton wydawcy - „Być uczniem i absolwentem LP w Starym Sączu” wprowadza w ciekawy świat młodych ludzi, którzy z pasją podchodzili do swojej pracy. „Duma z poczucia dobrze spełnionego obowiązku - Nauczanie - to moja pasja życiowa. - Serce i cierpliwość nade wszystko - Co decyduje o sukcesach pedagogicznych. - Moje spotkanie z cywilizacją - Spełnione powołanie - Praca i satysfakcja - to tytuły felietonów i reportaży, które dają świadectwo czasom i ludziom, wciągają czytelnika i prowokują do konfrontacji z przeszłością.
    Książkę wzbogacają „główki” osób wspominających, luźne zdjęcia okolicznościowe z lat szkolnych, lat pracy a także spotkań koleżeńskich. Są w niej fotografie nauczycieli i ciepłe serdeczne wspomnienia im podarowane. Zamieszczony na końcu indeks osobowy ułatwia korzystanie z lektury, do której z przekonaniem zapraszam.
KM
322508