Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> KONKURS KAPLICZEK < rozstrzygnięty

Treść


.
„KONKURS KAPLICZEK” - ROZSTRZYGNIĘTY
 
    Wreszcie wiadomość, na którą czekało wielu czytelników, dopytując się o wyniki i zwycięzców. Przebieg zmagań - to już prawie historia, którą po krótce przypomnimy. Zaczęło się od, zamieszczonej w wakacyjnym, lipcowo-sierpniowym numerze 2008 r. „Z Grodu Kingi”, wzmianki o ogłoszonym konkursie, którego organizatorem, podobnie jak wcześniejszego konkursu „Ulice Starego Sącza’, był Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu. Tym razem konkursowi nadano hasło: PRZYDROŻNE FRASOBLIWOŚCI ŚWIĘTYCH - KAPLICZKI SĄDECCZYZNY
Miał objąć młodzież starosądeckich gimnazjów i szkół średnich, a celem było: uwrażliwianie młodych na piękno sztuki, wartości obiektów architektury sakralnej oraz znaczenie tradycji i kultury w rozwoju społeczeństwa i regionów, pokoleń i jednostek. Założenia regulaminowe i zadania zostały wkrótce opracowane przez organizatorów.
    W październikowym numerze gazetki znalazła się informacja, że konkurs organizowany jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, a honorowy patronat obejmują: starosta Jan Golonka, burmistrz MiG Marian Cycoń, ks.prałat Alfred Kurek. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia będzie ZSZ nr 2 w Starym Sączu.
    W listopadzie odnotowaliśmy kolejne innowacje. W związku z obchodzonym Rokiem Jana Pawła II i 10-leciem, wizyty papieskiej na Sądecczyźnie postanowiono konkurs kapliczek wpisać w ogólny program obchodów nadając mu rangę większego wydarzenia kulturalnego. Starostwo Powiatowe, jako główny organizator oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zdecydowały o rozszerzeniu idei konkursu na cały powiat nowosądecki, objęciu nad nim patronatu i uzupełnieniu regulaminu uczestnictwa o obowiązek (prócz albumu wybranej kapliczki) opracowania dokumentacji opisowo-fotograficznej wszystkich kapliczek i krzyży znajdujących się na wyznaczonym terenie. Nową wersję regulaminu, sporządzoną na bazie pierwotnej, opublikowaliśmy w gazetce wraz z informacją, że współorganizatorem konkursu pozostaje Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
    W marcowym numerze „Z Grodu Kingi” pojawiła się notatka następującej treści: W dniu 27 stycznia 2009 r. na uroczystym spotkaniu dyrektorów i przedstawicieli szkół, biorących udział w konkursie, Starosta Sądecki nagrodził wszystkie szkoły, biorące udział w rywalizacji, wysokiej jakości cyfrowymi aparatami fotograficznymi. Z takim wyposażeniem uczniowie wyruszyli w teren zbierając dokumentację. Do inwentaryzacji obiektów sakralnych włączyli się także księża, sołtysi i mieszkańcy. Efekty kilkumiesięcznych działań zebrała i oceniła 12 osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczył ks.Tadeusz Sajdak, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Do konkursu zgłoszono 147 prac. Komisja spośród nich wyłoniła 73, z tych zaś 11 laureatów. W konkursie wzięło udział 28 szkół i 460 uczniów, wszyscy zostali nagrodzeni podczas finałowej gali, jaką stał się
 
SĄDECKI DZIEŃ KULTURY
 
    Po raz któryś już obchodzony, tym razem zorganizowany został 16 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, z udziałem licznie przybyłych gości, działaczy kultury, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży. Pełniący rolę gospodarza, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Zbigniew Czepelak powiedział m. in.
    Organizacja obchodów tego Dnia w Nowym Sączu jest tylko potwierdzeniem faktu, że takiego bogactwa kultury regionalnej, takiej ilości profesjonalnych artystów i twórców ludowych chyba w całej Polsce nie można spotkać. Sądecczyzna kulturą stoi, to właśnie Państwa zasługa. Ponad 100 zespołów artystycznych działa, w tym większość młodych, dziecięcych, przyszłościowych. To Wy tworzycie tożsamość Sądecczyzny, pomagacie młodzieży poznawać tradycje przodków i wiązać się z tą ojcowizną. Brać z sobą bagaż tradycji, który pomoże im kiedyś wrócić w rodzinne strony.
W osiągnięcia kulturalne Sądecczyzny mocno wpisuje się Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, z dyrektorem Józefem Puścizną. Powiat wspomaga jego działania, owocem dobrej współpracy są np. 33 szkółki ginących zawodów, w których młodzież uczy się od mistrzów i dokonuje się sztafeta pokoleń artystów. Wielkim osiągnięciem jest tworzona fonoteka folkloru regionalnego, w tej chwili licząca już 74 tytuły. W ciągu 10 lat działalności Rady Powiatu dziesięciokrotnie zwiększono środki na kulturę, efekty widać. Warto podkreślić, że np. idea małych obiektów kultury sakralnej wzbudziła wyjątkowy odzew i duże zaangażowanie młodzieży i szkół. Dzisiaj właśnie ogłosimy wyniki i nagrodzimy laureatów.
    W programie Sądeckiego Dnia Kultury znalazło się wiele punktów, między innymi wręczenie nagród i wyróżnień działaczom kultury oraz legitymacji Społecznym Opiekunom Zabytków; podsumowanie Roku Jana Pawła II na Sądecczyźnie; podsumowanie konkursu fotograficznego pt.: „Przydrożne Frasobliwości Świętych - Kapliczki Sądecczyzny” i wręczenie nagród a także występy artystyczne kapeli „Mystkowianie” i koncert poświęcony Janowi Pawłowi II w wykonaniu uczniów ZSP z Krynicy Zdroju. Prócz tego, co dla ducha, uwzględniono również coś dla podniebienia, a więc bufet z wielu przysmakami, tzw. słodki stół.
.

Od lewej: ks.Tadeusz Sajdak i dyrygent Stanisław Dąbrowski
.
Wśród osób nagrodzonych znaleźli się dwaj reprezentanci Starego Sącza, którym mamy okazję złożyć gratulacje. W gronie 20 działaczy kultury Nagrodę Starosty Powiatu odebrali: ks.Tadeusz Sajdak, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania oraz Stanisław Dąbrowski - dyrygent Starosądeckiej Orkiestry Młodzieżowej. Spośród czterech nagród zbiorowych, obok Małego Skalnika z Kamionki Wielkiej, Małych Mystkowian i Lipniczan, jedna przypadła Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestrze Dętej.
    W bardzo bogaty program obchodów Roku Jana Pawła II na Sądecczyźnie trwale wpisał się konkurs fotograficzny kapliczek, wielkie dzieło pozwalające zostawić ślad dla przyszłych pokoleń, przekazać dziedzictwo kulturowe dalej i zachować jego piękno. Wszystkim 28 uczestniczącym szkołom oraz 460 uczniom dyplomy uznania i drobne upominki, z podziękowaniem za włączenie się w dzieło, które jeszcze będzie wymagało kontynuacji, wręczyli organizatorzy. Oto najlepsi z najlepszych:
 
LAUREACI KONKURSU: - KAPLICZKI SĄDECCZYZNY
 
  1. Kapliczki gminy Nawojowa - Weronika Rojan, Patrycja Soska, Karolina Zoszak ZSR, opiekun - Maria Kiełbasa.
  2. Kapliczka św. Anny w Podegrodziu - Jakub Ciągło, Jadwiga Mółka, Joanna Oleksy ZSZ, op. Bożena Łatka.
  3. Kapliczka św.Jana Chrzciciela w Podegrodziu - Krystyna Mordarska, Wanda Rams ZSZ, op. B.Łatka.
  4. Kapliczka na Małej Roztoce - Michał Kowalczyk, Elżbieta Nosal, Dawid Prusak- Gimnazjum w Rytrze, op. Andrzej Kolbusz.
  5. Kapliczka w Cyganowicach - Emilia Stawiarska, Malgorzata Weber - ZSZ im.Wł.Orkana w Starym Sączu, op.s.Elżbieta Sienkiel i Dominika Janczura - Leszko.
  6. Kapliczka Przemienienia Pańskiego w Starym Sączu - Kinga Cieślak, Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 op. Magdalena Wasiluk.
  7. Kapliczka przydrożna w Kadczy - Karolina Kurowska i Artur Stawiarski - ZSZ nr.2 w Starym Sączu, op. Ewa Kapłon i Magdalena Wasiluk.
  8. Kapliczka Murowana w kształcie słupa - Krzysztof Cabała, Beata Koza, Agnieszka Twardy - ZS w Świniarsku, op. Małgorzata Surowiak i St-w Mosurek.
  9. Pustelnia św.Świerada - Halina Kuźma, Marta Rzemińska, Karolina Waligóra - ZSP w Tęgoborzy, op. Maria Stanuch.
10. Kapliczka Pod Horkom - tzn. Pod Górą - Magdalena Czajka, Michał Kałuziński, Lidia Migacz ZS w Złockiem, op. Katarzyna Maślanka.
11. Muszyńskie Kapliczki: św.Jana Nepomucena i św. Floriana - Agnieszka Krokowska, Paulina Wojciechowska, op. Katarzyna Maslanka, ZS w Złockiem.
 
    Gratulujemy starosądeckim laureatom, w szczególności Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2, którego uczniom przypadły dwie z puli głównych nagród, a do tego pochwały i podziękowania za urządzenie tzw. „Słodkiego stołu” dla uczestników spotkania. Pięknie wyeksponowane i smakowite pyszności (przygotowane pod kierunkiem pań: Małgorzaty Zięby i Doroty Kulig), a także popis kelnerskich umiejętności uczniów, klasy o kierunku: technik-kelner, zyskały powszechne uznanie.
.

Nagrody dla swych szkół odpierają panie dyrektorki: M.Konstanty i B.Hybel
.
     Serdeczne podziękowanie złożono również tej Szkole, jako współorganizatorowi Konkursu, na ręce p.dyrektor Małgorzaty Konstanty, głównej inicjatorki i pomysłodawczyni jego idei, jak i koordynatorom z ramienia organizatora - paniom: Magdalenie Wasiluk i Ewie Kapłon. Pokój dyrektorski zdobi Podziękowanie Starosty Nowosądeckiego o treści: „Pani dyrektor Małgorzacie Konstanty za osobiste zaangażowanie i duży wkład pracy w przygotowanie i realizację obchodów Roku Jana Pawła II na Sądecczyźnie”.
    Warto zauważyć, że wiele inicjatyw, rodzących się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przeradza się w działania szerokozakresowe i upowszechniane w terenie. Wynika to z tendencji przyświecających organizatorom, a służących dobru młodzieży: głównie rozwojowi zainteresowań, aktywizacji społecznej i kulturalnej, tworzeniu więzi emocjonalnych ze swoją „małą Ojczyzną”, a także nawyków pożytecznego zagospodarowywania wolnego czasu. Na pewno są to inicjatywy ze wszech miar godne naśladowania.
    Relację z uroczystości kończymy nietypowo, pewnym sprostowaniem, którego domaga się uczciwość, i potrzeba zadośćuczynienia. W prasie, niestety, dosyć często zdarzają się tzw. kaczki dziennikarskie czy nierzetelności, ofiarą takiej padli właśnie młodzi adepci sztuki kulinarnej, pobierający naukę w technikum kelnerskim ZSZ nr 2 w Starym Sączu. Ich umiejętności i popisy podczas Sądeckiego Dnia Kultury, wraz z zamieszczonym zdjęciem zostały w „Gazecie Nowosądeckiej” przypisane sądeckiemu Gastronomowi. Nie spodziewano się, że Stary Sącz godnie rywalizuje w dziedzinie sztuki gastronomicznej?
Niejako w rekompensacie za zawód doceniamy w dwójnasób naszą kelnerską ósemkę, prezentując zdjęcie i nazwiska osób oraz składając serdeczne gratulacje uczniom i opiekunom.
.

Na zdjęciu od lewej: Ewelina Pierzga, Dominika Rusin, Alina Dorula, Anna Nicpońska,
Rafał Konieczny, Artur Kościsz, Radosław Gardoń, Łukasz Sopata.
.
Zofia Gierczyk
322508