Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Medal >DEI REGNO SERVIRE< dla Burmistrza Starego Sącza

Treść


.

MEDAL „DEI REGNO SERVIRE

PRZYZNANY BURMISTRZOWI

STAREGO SĄCZA

.
   Ksiądz biskup Wiktor Skworc swoim dekretem, ustanowił medal „Dei Regno Servire” za zasługi w dziele budowania królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej. Medal przyznawany jest w jednej z trzech wersji: medal złoty, srebrny lub brązowy. Medal nadaje Biskup Tarnowski za zasługi dla Diecezji Tarnowskiej - za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej. Może on być przyznawany osobom fizycznym-świeckim i konsekrowanym, a także instytucjom i osobom prawnym. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie medalu, do Biskupa Tarnowskiego może wystąpić m.in. proboszcz parafii.
Medal może być przyznany również bezpośrednio, z własnej inicjatywy, przez Biskupa Tarnowskiego. Medal jest przyznawany i wręczany w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Rzeźbiarski projekt medalu wykonano według projektu ks.Tadeusza Bukowskiego w Pracowni Rzeźbiarskiej Zygmunta Brachmańskiego.
.

.
Okrągły medal o średnicy 8 cm, to rzeźbiony, dwustronny odlew w brązie. Na awersie umieszczono w otoku napis: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich” - podkreśla istotny motyw ustanowienia medalu. Część centralną medalu stanowią okrągłe medaliony, obrazujące ewangeliczne utożsamianie się Chrystusa z bliźnimi (por.Mt 25, 35-36)
I tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara medaliony przedstawiają kolejno: „Byłem przybyszem..., Byłem chorym..., Byłem nagi..., Byłem w więzieniu..., Byłem głodny..., Byłem spragniony... Pośrodku awersu umieszczono monogram Chrystusa.
Rewers stanowi płaszczyzna, rozchylająca się przecięciem w formie krzyża. W poszczególnych polach znajdują się: herb Diecezji Tarnowskiej; tytuł medalu w języku łacińskim; herb biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca; tytuł medalu w języku polskim. U dołu znajduje się maleńki monogram ZB - sygnatura pracowni, w której wykonano rzeźbiarski projekt medalu. (Opracowane na podstawie dekretu podpisanego przez ks.bpa Wiktora Skworca i kanclerza ks.dra Adama Nitę, do którego dołączone jest graficzne przedstawienia medalu wraz z opisem. „Currenda 3/2009”)
 
   22 listopada w tarnowskiej katedrze ks.bp Wiktor Skworc wręczył złote medale za zasługi dla Diecezji Tarnowskiej.
Wśród uhonorowanych znaleźli się: Helena Gucwa matka kleryka Roberta Gucwy 15 lat temu zamordowanego misjonarza Stowarzyszenia Misji Afrykańskich; Maria Witkowska z Niecieczy - matka właściciela Bruk-Betu, dzięki której wiele osób oraz instytucji doświadczyło wsparcia. Pani Maria czynnie angażuje się w inicjatywy w rodzinnej parafii. Prowadzi m.in. Amatorski Teatr w Niecieczy; Wacław Prażucha prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, który od 1996 r. angażuje się w działalność tego stowarzyszenia świeckich. Dzięki jego zaangażowaniu Akcja Katolicka rozbudowała struktury parafialne i diecezjalne, podejmując wiele inicjatyw, w tym dekanalne dni modlitewno-formacyjne, dni społeczne w Gródku n. Dunajcem, różnego rodzaju konkursy; Jerzy Maślanka dyrektor Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie, który z poświęceniem otacza troską swych podopiecznych tej, podejmując starania o poprawę ich warunków bytowych, nie zapominając również o ich potrzebach duchowych.
.

.
Bp Wiktor Skworc wręczył także medal burmistrzowi Starego Sącza p.Marianowi Cyconiowi. „Z zaangażowaniem dba o piękno miasta św.Kingi, troszczy się o zachowanie tradycji, zabiega o podnoszenie poziomu kulturalnego dzieci i młodzieży. Jako czciciel św. Kingi szczególną troską otacza klasztor Sióstr Klarysek. Służy dobrą radą, konkretnym wsparciem, czego dowodem są różne dotacje otrzymane przez Siostry na remont zabytkowego klasztoru” - czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia.
   Ks.bp Wiktor Skworc przyznał także dwa srebrne medale i sześć brązowych. Wręczą je proboszczowie parafii, z których pochodzą odznaczeni. Wszystkie osoby są czynnie zaangażowane w swoich wspólnotach parafialnych. Srebrne medale otrzymają: Helena Kozikowska z Dębicy, Jolanta Apolonia Witek z Mielca, a brązowe medale: Władysław Cygan, Stanisław Jacher i Maria Kozioł z Koszyc Wielkich oraz Zofia Kubiak, Edmund Maziarz, Teresa Skrzyniarz z Mielca.
    Na zakończenie Mszy św. wręczono także krzyże „Pro Ecclesia et Pontifice” (Za Kościół i Papieża). Otrzymała go Urszula Mróz, dyrektor hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej i Danuta i Krzysztof Witkowscy z Niecieczy – właściciele znanej firmy Bruk-Bet, którzy są sponsorami wielu akcji kulturalnych i dobroczynnych.
 
    Poprosiłam p.burmistrza Mariana Cyconia o wrażenia związane z otrzymaniem medalu. Zaskoczony, wzruszony i uradowany przyznaną godnością powiedział, że traktuje to wyróżnienie - otrzymane na prośbę Sióstr Klarysek, jako niezwykle miły gest i cieszy się nim niezmiernie - jako wyraz wdzięczności wszystkim, którzy współpracując przy pracach remontowo - konserwatorskich na terenie sanktuarium św.Kingi, pomagają Siostrom w zachowaniu w należytym stanie technicznym tego bezcennego, tak dla Ziemi Sądeckiej, jak i naszego dziedzictwa narodowego obiektu.
„Przyznany medal to podziękowanie dla wszystkich mieszkańców Starego Sącza, którzy pomagają mi w mojej pracy, także dobrymi radami, pomysłami, za które jestem bardzo wdzięczny” - powiedział p.Burmistrz.
„Niech mi będzie wolno, korzystając z okazji złożyć wszystkim Czytelnikom „Z Grodu Kingi”, Mieszkańcom i Przyjaciołom naszego miasta, najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Niech Patronka naszego Grodu wyprasza nam u Bożej Dzieciny obfitość wszelkich łask. W nadchodzącym Nowym Roku życzę wszystkim samych pomyślnych, radosnych dni w zdrowiu i pogodzie ducha”.
Życzenia wszelkiej pomyślności w działaniach i zamierzeniach przekazujemy również p.Burmistrzowi, dołączając do nich serdeczne gratulacje z okazji wyróżnienia medalem „Służyć Królestwu Bożemu”.
 
Jolanta Czech
(przy wykorzystaniu serwisu internetowego KAI)
324018