Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

XI rocznica papieskiej wizyty w Starym Sączu

Treść


.
XI ROCZNICA PAPIESKIEJ WIZYTY
W STARYM SĄCZU
 
    Tysiące pielgrzymów zgromadziła rocznicowa Eucharystia sprawowana przy Ołtarzu Papieskim 20 czerwca bieżącego roku. Nie odstraszała ani ulewna pogoda, ani niska temperatura. Mszy Świętej przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – dawny współpracownik Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyli także ordynariusz diecezji tarnowskiej ks.bp Wiktor Skworc wraz z biskupami pomocniczymi: Andrzejem Jeżem i Wiesławem Lechowiczem.
    Witając metropolitę lwowskiego, uczestników celebry, poczty sztandarowe, kapłanów, neoprezbiterów i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ks.bp Wiktor Skworc przywołał ostatnie wydarzenia, jakie dotknęły Polskę i Polaków. Nawiązał do smoleńskiej katastrofy, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób oraz do dwóch fal powodziowych, które tylko w naszej diecezji pozbawiły dachu nad głową trzy tysiące rodzin. Ksiądz Biskup wyraził swoją głęboką wdzięczność dla parafialnych oddziałów Caritas, które „walczyły z ludzką biedą powodzian niejako na pierwszym froncie”. Szczególne słowa uznania popłynęły w stronę strażaków, samorządowców i mieszkańców diecezji, którzy tak ofiarnie pomagali tym, którym woda zabrała poczucie bezpieczeństwa. „Jako kościół czyli wspólnota wierzących w Chrystusa zdaliśmy egzamin z ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności” - dodał Ordynariusz. Pasterz diecezji tarnowskiej podkreślił potrzebę modlitwy za powodzian, za prześladowanych na świecie chrześcijan i za rodziny, które stanowią podstawę wiary i miłości. Wyraził też wdzięczność nauczycielom, katechetom, wychowawcom i przede wszystkim rodzicom za trud wychowania młodego pokolenia, które stanowi fundament uczciwego społeczeństwa. Na koniec ks.Biskup podziękował dyrektorowi Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania, księdzu Tadeuszowi Sajdakowi za gościnę i zaprosił wszystkich na poświęcenie budynku Centrum 29 czerwca bieżącego roku.
    Homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki. W pierwszych jej słowach nawiązał do wezwania Jana Pawła II ze Starego Sącza: „Święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości”. Odwołał się do nich „ponieważ zawiera się w nich prawda ważna dla każdego z nas: święci nie przemijają! Przecież jeśli dzieje się coś w życiu człowieka, to właśnie to, co nie przemija, co trwa wiecznie.” Arcybiskup dodał też, że człowieka i jego wartość należy oceniać jedynie na podstawie tego, ile jest w stanie dać z siebie innym. Taką osobą była Święta Kinga, która będąc patronką samorządowców uczy, jak służyć drugiemu człowiekowi. Metropolita lwowski podkreślał, że świętość jest dla każdego: i dla polityka, i dla działacza społecznego, ale szczególną szkołą poświęcenia się dla innych jest rodzina i dlatego pragnienia świętości nie może zabraknąć w życiu żadnego człowieka. Przywołał tutaj przykłady świętych i błogosławionych z rodziny księżnej Kingi i jej męża Bolesława: bł.Salomea, bł.Jolanta, św.Elżbieta … Ich życie przypadało na trudny czas historyczny dla kraju, a jednak był to też czas ludzi świętych. Metropolita lwowski wspomniał też o czasach, gdy działalność polityczna nie była podporządkowana publicznej służbie, i dodał, że demokracja bez świętości zmienia się w totalitaryzm.
.

.
    Uroczystości religijne przy Ołtarzu Papieskim zakończyły się posłaniem trzydziestu sześciu neoprezbiterów do pracy w parafiach. Biskup tarnowski Wiktor Skworc wręczył także medale „Dei Regno Servire” (Służyć Królestwu Bożemu) kilku rodzinom diecezji tarnowskiej. Otrzymali je: Ewa i Roman Hasslingerowie z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu - „małżeństwo, które przez 54 lata życia małżeńskiego dawało rozliczne dowody swego oddania Bogu i przywiązania do Ojczyzny (…)”; Grażyna i Janusz Wójcikowie z parafii św.Elżbiety w Starym Sączu - „jako rodzice przyjęli siedmioro dzieci, a w ich trosce o utrzymanie i wychowanie gromadki dzieci bardzo ważne miejsce zajmuje przekazanie żywego świadectwa wiary. Są osobami wrażliwymi na potrzeby bliźnich i wspólnoty lokalnej”; Marta i Józef Plebankowie z parafii Przemienia Pańskiego w Koszycach Wielkich - „jako rodzice dali życie i wychowali 4 dzieci (…)” a ponadto „z wielkim poświęceniem prowadzą pogotowie rodzinne” oraz Katarzyna i Aleksander Osikowie z parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej - „małżeństwo, które realizuje powołanie do rodzicielstwa poprzez adopcję dwójki dzieci”.
    Dziękując za serdeczne powitanie i gościnę arcybiskup Mokrzycki przekazał naszej diecezji medal, który Papież Jan Paweł II wręczał ważnym osobistościom, które odwiedziły go w Watykanie.  Dodał też, że radością życia jest przebywanie z Bogiem w rodzinie, w życiu sąsiedzkim i w kościele.
    Tuż po Mszy św. odbył się Festyn Rodzinny, który zorganizowali Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Przebiegał on pod hasłem „Rodzina silna miłością”. Do dyspozycji pielgrzymów była kuchnia polowa, czekało też na nich wiele atrakcji - występy zespołów, loteria fantowa, gry i zabawy dla dzieci. Nie lada gratką był koncert Andrzeja Sikorowskiego z córką Mają i pokaz starych samochodów. Cały dochód z festynu zostanie przekazany na rzecz ludzi, którzy w czasie ostatniej powodzi stracili dorobek swojego życia.
Kinga Bednarczyk
 
327409