Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Znów na trasie dookoła Polski! >Kwietny Bieg<

Treść


.
Znów na trasie dookoła Polski!
 
    W tym roku już po raz piąty odbył się „Kwietny Bieg”. Upamiętnia on niezapomnianą wizytę Jana Pawła II w naszym kraju w 1979 r.
Na terenie gminy Stary Sącz sztafeta pojawiła się 28 maja 2010 r. o godzinie 4.05.
Trasa była podzielona na etapy. Każdy z nich był prowadzony kolejno przez chorążych: P.Wańczyk, M.Mamak, M.Maśko, A.Dziedzic, J.Lelek, M.Myślak, P.Jarząb.
Sztafetę mieszkańcom gminy Rytro o godz. 6.15 przekazał starosądecki radny K.Gizicki.
W „Kwietnym Biegu” wzięło udział 115 osób. Byli to przede wszystkim młodzi ludzie - uczniowie z następujących szkół: SP w Gaboniu, Gimnazjum w Gołkowicach, Gimnazjum w Starym Sączu, Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu,  I LO, ZSDM, ZSZ nr 1, SP w Popowicach ZS w Barcicach, ZS w Przysietnicy, klub sportowy „Feniks” Przysietnica.
.

.

.
Dzielnie dotrzymywali im kroku biegacze ze Starego Sącza: E.Stawiarski, J.Dziedzic oraz nauczyciele. Przez całą trasę towarzyszyli im również uczniowie ze Starosądeckiego Hufca Pracy niosący symbole narodowe i papieskie.
Tradycyjnie biegacze wbiegli na starosądeckie błonia, obiegając Ołtarz Papieski, na którym 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował bł.Kingę patronkę Ziemi Sądeckiej.
Wszyscy uczestnicy bardzo zaangażowali się w to wydarzenie. Swoim udziałem włączyli się w kontynuację wiekopomnego dzieła naszego wielkiego papieża Polaka Jana Pawła I i realizację jego testamentu. Są oni żywym świadectwem tego, że w naszej ojczyźnie pamięć Jana Pawła II, jego słów, czynów jest wciąż istotna.
Dziękujemy nauczycielom, którzy podjęli się trudu zorganizowania grup młodzieży - uczestników biegu - oraz opieki nad nimi. Byli to - jak co roku: panie M.Sztafa, M.Maśko, E.Dudka, R.Drobiszewska, M.Myślak; panowie P.Wańczyk, M.Mamak, R.Rams, A.Biel, R.Gądek, K.Głęboki, P.Jarząb, T.Skut.
Słowa podziękowania składamy również na ręce wszystkich uczestników biegu i zapraszamy znów za rok.
Pamiętajmy:
„Ludzie, ich czyny i słowa żyją dopóki, dopóty pamiętają o nich nasze serca oraz umysły”.
Dorota Młyńska-Postrożny
 
327409