Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Złoty medal >DEI REGNO SERVIRE< dla Ewy i Romana Hasslingerów

Treść


.
Pospieszyliśmy z serdecznymi gratulacjami
ZŁOTY MEDAL „DEI REGNO SERVIRE”
DLA EWY I ROMANA HASSLINGERÓW
 
    „Służyć królestwu Bożemu”. To hasło, wybite na medalu przyznanym przez biskupa tarnowskiego ks.Wiktora Skworca, przez całe życie przyświecało Ewie i Romanowi.
Szczególnie przez 54 lata małżeńskiego pożycia, podczas których wzorowo wychowali troje dzieci. Dzisiaj to one, będąc kolejnym pokoleniem dobrych rodzin, wraz ze swymi współmałżonkami kontynuują dzieło Rodziców, którzy zawsze: „Starali się budować życie wierne Chrystusowi i Jego Kościołowi”.
Ewa i Roman Hasslingerowie otrzymali złoty medal „Dei Regno Servire” podczas uroczystości związanych z jedenastą rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu i Diecezjalnego Święta Rodzin.
Są oni skoligaceni z naszą rodziną przez matkę mojego męża, Aleksandrę Szayer-Czechową, i uczuciowo związani ze Starym Sączem. Są wiernymi, wieloletnimi czytelnikami „Z Grodu Kingi”, a Roman podczas okupacji niemieckiej mieszkał w naszym mieście i tu uczestniczył w tajnym nauczaniu. Z wykształcenia inżynier mechanik, będąc jednym z założycieli „Solidarności” w Nowym Sączu, został po wprowadzeniu stanu wojennego internowany. Przez kilka kadencji był członkiem Rady Duszpasterskiej przy parafii św.Małgorzaty w Nowym Sączu. Ewa - wieloletnia nauczycielka geografii w szkołach średnich, była również instruktorem harcerskim. Przez kilkanaście lat działała w Poradni Rodzinnej i w tym czasie prowadziła katechezy z dziedziny „Wychowanie do miłości”. Obydwoje małżonkowie od 1980 r. działają w Klubie Inteligencji Katolickiej, od wielu lat piszą do swojej gazety parafialnej - miesięcznika „Nasze Spotkania”. Przez ostatnie kilka lat są animatorami w ruchu „Spotkań Małżeńskich”.
Nasi bliscy, to niezwykle ciepli, życzliwi, serdeczni ludzie. Przy tym bardzo skromni, czego dowodem są przytoczone poniżej słowa, wypowiedziane przez Ewę, jako podziękowanie w imieniu wszystkich odznaczonych rodzin:
„Ekscelencjo - Drogi nasz Duszpasterzu!
Wiele razy odwiedzaliśmy to drogie dla nas miejsce, ale nigdy nie przypuszczałam, że znajdziemy się tutaj w takiej niezwykłej sytuacji. Kiedy przed kilku dniami dowiedzieliśmy się o wyróżnieniu, jakie nas spotkało, przyjęliśmy tę wiadomość najpierw z niedowierzaniem, później z radością, ale zaraz przyszło pytanie - dlaczego właśnie my?
Każde z tych kilku małżeństw, które stoją przed Tobą, Księże Biskupie, boryka się z codziennymi problemami i trudnościami, aby budować i trwać w rodzinie silnej Miłością Boga i miłością wzajemną. Nie zawsze jest łatwo, ale nie uczyniliśmy nic nadzwyczajnego. Znamy swoje miejsce w długim szeregu małżeństw i rodzin w diecezji, i wiemy, że są tysiące rodzin żyjących po chrześcijańsku, skromnie i bez rozgłosu. Dlatego, serdecznie dziękując Księdzu Biskupowi za otrzymane medale, pragniemy je przyjąć jako wyraz uznania dla wszystkich małżeństw, które na co dzień dają świadectwo życia wiernego Chrystusowi i Jego Kościołowi.”
    Wśród wyróżnionych srebrnym medalem znaleźli się państwo Grażyna i Janusz Wójcikowie ze Starego Sącza. Mam nadzieję, że poproszeni, tym razem zgodzą się opowiedzieć o sobie i swojej wspaniałej rodzinie na łamach naszego czasopisma, o co w imieniu Czytelników będziemy zabiegać. Tymczasem pełni podziwu i uznania za trud włożony w wychowanie swych siedmiorga dzieci, już dzisiaj składamy najserdeczniejsze gratulacje.
Winszując wszystkim, uhonorowanym tym wspaniałym medalem, życzymy obfitości Bożych łask, ludzkiej miłości i wszelkiego dobra.
Jolanta Czech
 
327409