Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium LIPIEC - SIERPIEŃ

Treść


.
KALENDARIUM -  lipiec 2010 r.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

.
Ogólna:
Aby we wszystkich krajach świata wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości, z poszanowaniem wolnych decyzji obywateli.
Misyjna:
Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich, starali się wnosić istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości solidarności i pokoju.
.

.
  2 - piątek
NMP Tuchowskiej
  3 - sobota
św.Tomasza Apostoła
  4 - niedziela
14 niedziela zwykła. (Ew. Łk.10,1-20) „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”
  6 - wtorek
bł.Marii Teresy Ledóchowskiej - *1863 +1922, beat. 1975 r.
  8 - czwartek
św.Jana z Dukli, kapłana +1484
11 - niedziela
15 niedziela zwykła, (Łk. 10,25-37) „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem”
13 - wtorek
śś.Andrzeja Świerada i Benedykta +1034 - patronów diecezji tarnowskiej
15 - czwartek
św.Bonawentury,  biskupa i  doktora Kościoła
16 - piątek
NMP z Góry Karmel
18 - niedziela
16 niedziela zwykła, (Ew. Łk. 10, 38-42) „Troszczysz się o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego”
20 - wtorek
bł.Czesława, kapłana *1175 +1242
22 - czwartek
św.Marii Magdaleny
23 - piątek
św.Brygidy, zakonnicy, patronki Europy +1373
24 - sobota
św.Kingi, dziewicy, patronki diecezji, *1234 +1292. Odpust w klasztorze Sióstr Klarysek
25 - niedziela
17 niedziela zwykła, (Ew. Łk 11, 1-13) „Panie naucz nas się modlić”
26 - powiedz.
śś.Joachima i Anny, Rodziców NMP
29 - czwartek
św.Marty
31 - sobota
św.Ignacego z Loyoli, kapłana *1491 +1556
Przysłowia:
W lipcu upały, styczeń mroźny cały, W dzień Marii Nawiedzin,(2) gdy deszczyk porosi, czterdzieści dni podobnych po sobie przynosi, Święta Anna grzyby sieje.
.
.
KALENDARIUM - sierpień 2010 r.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
. 

Ogólna:

Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy potrzebujący znajdowali zrozumienie i gościnę oraz konkretną pomoc w przezwyciężaniu trudności.

Misyjna:

Aby Kościół był „domem" wszystkich i z gotowością otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają do emigrowania do innych krajów.

.


.

  1 - niedziela

18 niedziela zwykła, (Ew. Łk.12, 13-21) „Uważajcie, strzeżcie się wszelkiej chciwości”

  4 - środa

św.Jana Vianneya, kaplana, patrona proboszczów *1786 +1859

  6 - piątek

Przemienienia Pańskiego

  8 - niedziela

19 niedziela zwykła, (Ew. Łk. 12, 32-48) „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”

  9 - powiedz.

św.Teresy Benedykty (Edyty Stein) męczennicy, patronki Europy *1891 +1942, kan.1998

10 - wtorek

św.Wawrzyńca, diakona i męczennika + 258

11 - środa

św.Klary, dziewicy*1193 +1253

14 - sobota

św.Maksymiliana Kolbego, kapłana i męczennika * 1894 +1941. Odpust w Popowicach

15 - niedziela

WNIEBOWZIĘCIA  NMP

17 - wtorek

św.Jacka, kapłana *1200 +1257

20 - piątek

św.Bernarda opata i doktora Kościoła +1153

21 - sobota

św.Piusa X, papieża *1835 +1914

22 - niedziela

21 niedziela zwykła, (Ew. Łk. 13, 22-30) „Tak, oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”

24 - wtorek

św.Bartłomieja Apostoła

26 - czwartek

NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

27 - piątek

św.Moniki *332 +387

28 - sobota

św.Augustyna, biskupa i doktora Kościoła *354 +430

29 - niedziela

22 niedziela zwykła, (Ew. Łk. 14, 1, 7-14) „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto  się poniża, będzie wywyższony”

Przysłowia:

Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci, Jeśli na Bernarda (20) ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka

 

327409